"ای مردم" سخن جنبش مبارزین بلوچستان با مردم ایران

ای مردم، بیایید بنگریم که چگونه هزاران نفر از بهترین جوانانمان هر روزه به طرق مختلف به دست پلید عمال خامنه ای به قتل می رسند بیایید بنگریم نظام خامنه ای چگونه اعتیاد و فساد را برای نابود کردن بنیان جامعه مان ترویج می دهد بطوری که بسیاری از جوانانمان، این سرمایه ها و استعدادهای گرانبهای این مرز و بوم به کام اعتیاد و مرگ کشیده می شوند بیایید بنگریم چگونه نظام شیطانی خامنه ای که خود بانی و باعث سودای مرگ (تجارت مواد مخدر) بوده ، در پوشش مبارزه با مواد مخدر هزاران تن از جوانان معصوممان را به جوخه آتش می سپرد بیایید بنگریم چگونه نظام خامنه ای با اعمال تبعیضهای وحشیانه بر مردم مظلوم بلوچستان فرصت اشتغال ، این حق ابتدایی را از جوانانمان سلب نموده که برای حصول لقمه ای نان برای خانواده هایشان هر گونه خطر را به جان می خرند که در حین کار در مرزها به دست آویز جرم قاچاق کالا و سوخت زیر آتش خصمانه مزدوران خامنه ای قرار گرفته و جان پاکشان را از دست می دهند بیایید بنگریم که درچگونه در خاک پاک خودمان زندانها برپا کرده اند که مملو از جوانان بیگناهیست که با اتهامات واهی دستگیر شده و در آنجا انتظار فرجام سیاهی که دژخیمان خامنه ای برای آنها آفریده اند را می کشند بیایید بنگریم چگونه در آن روز سیاه صدای مظلومیت تنی چند از مردمان بی دفاعی را که در مسجد مکی گرد هم آمده بودند با آتش گلوله ای که از زمین و آسمان بر مسجد باریده می شد خاموش کردند که صحن خونین مسجد معراجشان گشت بیایید بنگریم که تاکنون چند تن از علمای حقانی ما به جرم حق گویی و تبری جستن از ظلم و جنایت رژیم جور خامنه ای خون پاکشان به زمین ریخته شد بیایید بنگریم که چگونه دژخیمان خامنه ای آن خانه خدای را در عظیم آباد زابل تخریب کرده، کلام خدا را لگدمال و به مقدسات مردم مسلمان بلوچ اهانت نمودند بیایید بنگریم چگونه سرزمین خودمان موطنی که خود و نیاکانمان در آن چشم به جهان گشودیم را به سیاه چالی عظیم برایمان تبدیل کرده اند که وارثان حقیقی این سرزمین زخمی از تازیانه استبداد در آن به بند کشیده می شوند و اگر جفا و ظلم رفته بر خود را بر نتابند و زبان به شکوه واعتراض بگشایند آهشان با گلوله و آتش پاسخ داده میشود ای مردم بیایید بنگریم که اعمال خامنه ای این دیکتاتور بد نام زمان چگونه بر شرافت و ناموسمان دست تعدی دراز نموده است تا حدی که خواهران پاکمان را در دیار خودمان به قتل رسانیده و تکه تکه اجسادشان در زادگاهشان رها نمودند به راستی چگونه با وجود و تداوم این همه تجاوز و تعدی ، ظلم و جنایت می توان این روایت خونین و جانکاه را به پایان برد!؟ بلی خواهران و برادران ، ای مردمان سرافراز بلوچستان ، خامنه ای این ضحاک زمان ، با اعمال این سیاستهای شوم و اجرای این جنایات در بلوچستان سودای حکم راندن بر بلوچستانی را در سر می پروراند که در آن مردمانی به زنجیر کشیده شده و عاری از صفات فاضله فرمان بندگی او را لبیک گویند و حتی چشم در چشم ظالم به کینه ندوزند آری ای غیور مردان دیار بلوچستان ای شیر زنان نجیب این وادی ویران براستی اگر ما خود دست در دست یکدیگر ننهیم و با اتحاد ، انسجام و همدلی در برابر سپاهیان خامنه ای صف میاراییم و به مصاف این زبونان مرویم چه کسی از سرزمین و شرف و ناموس و دینمان به دفاع بر خواهد خاست ؟چه کسی؟ جنبش مبارزین بلوچستان به نظام خامنه ای این پیام قاطع را می دهد که ما فرزندان بلوچستان در مقابل ظلم و بیدادتان ایستاده ایم و در این نبرد سرنوشت ساز تا آخرین قطره خون ، جانمان را فدای شرف و غیرت و دین و ناموس و سرزمین و حرمت ریش سفید پدران و عصمت خواهران و اشک مادران و عزت برادرانمان خواهیم کرد. جنبش مبارزین بلوچستان انتشار از هومن

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.