گفتگو با سخنگوی آکسیون سفارت جمهوری اسلامی در برلین

کیوان شفیعی که مهندسی عمران از دانشگاه گرگان دارد و مدتی است به آلمان پناهنده شده است و یکی از معترضین آکسیون سفارت جمهوری اسلامی بوده که به عنوان سخنگوی این آکسیون با ما گفتگو کرده اند.

 

این گفتگو توسط آقای زمان فیلی انجام شده است

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.