رفرم آموزشی در ایران آینده

روز دوشنبه 12 نوامبر 2012 انستیتوی لگاتوم (1) در لندن جلسه ای پربار و قابل توجه به عنوان "رفرم آموزشی در ایران آینده "(2)برگزار کرد. برگزارکنندگان این جلسه، افراد متخصص ایرانی در زمینه آموزش و پرورش را دعوت کرده بودند تادر مورد آینده آموزش و پرورش ایران با هم تبادل نظر و گفتگو کنند. ریاست جلسه با خانم ان اپل بام مدیر مطالعات سیاسی انستیتوو با همکاری بسیار موثر خانم شهران طبری مشاور ارشد این موسسه انجام گرفت.

روز دوشنبه 12 نوامبر 2012 انستیتوی لگاتوم (1) در لندن جلسه ای پربار و قابل توجه به عنوان "رفرم آموزشی در ایران آینده "(2)برگزار کرد. برگزارکنندگان این جلسه، افراد متخصص ایرانی در زمینه آموزش و پرورش را دعوت کرده بودند تادر مورد آینده آموزش و پرورش ایران با هم تبادل نظر و گفتگو کنند. ریاست جلسه با خانم ان اپل بام مدیر مطالعات سیاسی انستیتوو با همکاری بسیار موثر خانم شهران طبری مشاور ارشد این موسسه انجام گرفت.

مهمانان پنال اول دکتر سعید پیوندی از پاریس و دکتر گلی رضایی-رشتی از کانادا بود. ابتدا سعید پیوندی در مورد وضعیت آموزش و پرورش در ایران صحبت و سپس چگونگی  سیاستهای رفرمی آموزشی در آینده را درپنج مرحله فورمولبندی کرد. دکتر پیوندی ایجاد رفرم در آموزش و پرورش ایران را بسیار پیچیده خواند و برای دوره گذار از پنج رفرم اساسی صحبت کرد. نوشتن قوانین جدید، رفرم در برنامه آموزشی و عوض کردن کتابهای درسی، آموزش معلمین، تغییر محیط آموزشی و آموزش اجباری. او هدف آموزش و پرورش را ترکیبی از آموزش برای صلح، دمکراسی وموفقیت معرفی کرد.

دکترگلی رضایی رشتی از تحقیقات میدانی خود در ایران سخن گفت. او در زمینه رشد تصاعدی زنان در دانشگاهها و نتایج غیر قابل انتظارآن علیرغم سیاستهای سرکوب دولت صحبت کرد و معتقد بود که زنان ایرانی موفق شده اند در شرایط عدم حقوق برابر، پیشرفت کنند و موقعیت های اجتماعی مناسبی بدست آورند.

پروفسور سزار بیرزای از رومانی بعنوان جمعبند این پنال نظر خود را بیان نموده واز تجربه خود در مورد انجام رفرمهای آموزشی بعد از دوران دیکتاتوری نیکلای چائوشسکودر رومانی صحبت کرد. او پروسه این تغییر و دستاوردهای آن را زمانی حدود بیست ساله ذکر کرد و خاطر نشان کرد که انجام اصلاحات در آموزش و پرورش نقطه پایانی ندارد و همیشه در حال تغییر و تکامل است. پروفسور بیرزای برای یک دوره گذار رفرم آموزشی، با توجه به پروسه تکاملی آن، معتقد بود سه نکته باید مورد توجه قرار بگیرد، نکته آغاز، هدف و طول مدت انجام آن. آغاز پروژه بعد از تغییر رژیم انجام میگیرد و هدف آن استقرار دمکراسی است و طول مدت آن بستگی به شرایط ویژه هر کشوری دارد.

بحث پنال دوم در مورد آموزش مدنی در ایران دمکراتیک بود. ابتدا مریم معمار صادقی و اکبر عطری در مورد معرفی و کارهای انجام شده در دانشکده توانا(3)اطلاعاتی جامع به حضار دادند. تا بحال برای این دانشکده حدود 5000 نفر در خواست شرکت دادهاند و افراد متقاضیدر رده سنی بین 22-37 سال هستند. دانشجویان از طریق اینترنت دوره های آموزشی خودرا می گذرانند.هدف این دانشکده ترویج فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در جامعه است.

معرفی ایران آکادمیا(4) یکی دیگر از ابتکارات این جلسه بود. علیرضا کاظمی و رها بحرینی  در مورد اهدافشان که کمک به دانشجویانی که علاقمند به تحصیل درعلوم اجتماعی و انسانی هستند صحبت کردند. انگیزه ایجاد این انستیتو بعد از سخنرانی آقای خامنه ای مبنی برعدم نیاز یک جامعه اسلامی به آموزش علوم اجتماعی و انسانی صورت گرفته است.

دکتر نازیلا قانعی به عنوان نماینده بهاییان، از اذیت و آزار بهاییان توسط دولت جمهوریاسلامی خبر داد. او از دانشگاه زیر زمینی بهاییان در ایران صحبت کرد که بسیاری از دانشجویان آن فارغ التحصیل شده و دارای مدرک بین المللی هستند اما نه مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته میشود و نه میتوانند به بازار کار جذب شوند و در حال حاضر بسیاری از آنان در زندان هستند.

سپس آقای تد هودلستون که در بنیاد حقوق شهروندی در لندن کار میکند و مشاور اتحادیه اروپا در برنامه های آموزش شهروندی است از تجارب خود در زمینه به مرحله عمل در آورن پروژه حقوق شهروندی در مدارس آموزشی ترکیه صحبت کرد. او اذعان داشت که اتحادیه اروپا مبلغ هنگفتی را برای پیاده کردن این پروژه به ترکیه اختصاص داده است اما به علت نداشتن آموزگاران مجرب در زمینه حقوق شهروندی در آنجابا مشکل اجرا و آموزش مواجه شده است. او متدهای یادگیری را حول محور یادگیری فعال و مستمر، ایجاد بحث و گفتکو وتشویق دانش آموز به تفکر انتقادی میدانست. او معتقد بود که ارزشهای دمکراتیک را  باید به عنوان اصول در نهادهای آموزشی و اجتماعی گسترش داد.  

این جلسه وقت کافی به افراد شرکت کننده اختصاص داد تا هر کدام نظرات خود را بیان کنند و یا سوالات خودرا از سخنرانان بپرسند و مسئولین با اعلام اینکه این اولین جلسه بحث و گفتکو در زمینه رفرمهای آموزشی بود ولی آخرین آن نخواهد بود، بپایان رسید.

 

ناهید حسینی

لندن

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.