"تکفیر" آزادی اندیشه، بیان و اکران در هفته گذشته

تکفیرهای" هفته گذشته؛ فیلم «من مادر هستم»، هفته نامه "نصیر بوشهر"، «آماده باش کبوتر» و رونمائی از "جلسه مداحان"

در هفته ای که گذشت آزادی اندیشه،گفتار و اکران از عزیمتگاه های گوناگون مورد تهاجم قرار گرفت.

1-  انصار حزب الله بخیابان آمدند تا پرچم مبارزه علیه «ابتذال» را بر افراشته تر دارند و طی بیانیه ای: " با ‘شنیع’ توصیف کردن عملکرد سازمان سینمایی انقلاب اسلامی، خواستار لغو مجوز نمایش فیلم کثیف ‘من مادر هستم’ به کارگردانی فریدون جیرانی شد، سازمان اجرایی انصار حزب الله تهدید کرده است اگر مجوز نمایش این فیلم تا پایان وقت اداری امروز باطل نشود، به بند میم وصیت نامه امام (ره) عمل خواهد کرد"

گروهی از مدافعین اکران فیلم بخیابان رفتند و با شعارهای «زنده باد سینما» از آزادی دفاع کردند.

2- هفته نامه نصیر بوشهر به دستور قاضی مقدس توقیف شد. و بقول دست اندرکاران نظام:

 "اینبار در شماره 573 خود در مطلبی با عنوان (مشاهدات عینی در سفر کربلا) که توسط محمد سرخوش نگارش گردید به یادمان شهدای شلمچه توهین کرده بود توسط قاضی محسن مقدس بازپرس شعبه دوم دادسرای بوشهر توقیف شد.البته این هفته نامه در گذشته نیز به کرات مطالبی را چه به تلویح و بعضا تصریح نسبت به بعضی از مقدسات روا می داشت که این مرتبه با اقدام قاطعانه دادستانی بوشهر  مواجه گشت.

لازم به ذکر است در روزهای گذشته فعالین مذهبی و ولایی واکنش های صریحی نسبت به این هتاکی ابراز داشته بودند". مرجع: فریاد جوان

ه گزارش موج زنده:

 این حکم به صورت کلی و بدون اشاره به موارد یا مستندات داده شده است . بر اساس متن قوانین مطبوعات شرح بندهای فوق از ماده ی ۸ به قرار زیر است.

بند ۱: نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند

بند ۸: افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یاکاریکاتور باشد.

بند ۹: سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف ومخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.

3- در هفته گذشته صدور مجوز چاپ مجموعه‌ی شعر «سید علی صالحی» پس از مدت‌ها انتظار، توسط اداره‌ی كتاب ارشاد مشروط به حذف 120 صفحه از 150 صفحه‌ی آن اعلام شد. صالحی اظهار داشته كه این شرط را نخواهد پذیرفت.

ایلنا: صدور مجوز چاپ مجموعه شعر «سید علی صالحی» پس از مدت‌ها انتظار، توسط اداره‌ی كتاب ارشاد مشروط به حذف 120 صفحه از 150 صفحه اعلام شد. به گفته‌ی صالحی، او این شرط را قبول نخواهد كرد.

4-  بالاخره در هفته گذشته دوشنبه 6 آذر 1391 –پارس دیلی نیوز  و ایرانگلوبال و ... فایل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بیت، را رونمائی کردند. پارس دیلی نیوز نوشت::

سخنان زشتی که نمودار ماهیت کثیف این جیره خواران است.

فایل صوتی کشف شده از جلسه مداحان اهل بیت+ . در این فایل سخنان زیادی گفته میشود و نشان میدهد که خود مداحان هیچ چیز را قبول ندارند و فقط دکان برای جیب مردم بدبخت باز کرده اند. در این فایل سخنان زشت و فحاشی هایی صورت میگیرد ولی بخاطر نشان دادن چهره این دسته توصیه میشود این فایل را در میان همه جامعه پخش کنید تا مردم ایران بهتر چهره این خائنین را بشاسند. با مقدمه فوق سخن روز به نگارش در می آید.

جمهوری اسلامی با اتکاء به اهرم سرکوب فیزیکی، آئینی و تحمیق توده ای، تا کنون دوام آورده است. مبارزه ای می تواند ریشه های استبداد، سلطه و جباریت دینی را بخشکاند که در چارچوب تغییر مهرها و جناح های حکومتی درجا نزند و برای بمیدان کشاندن مردم و یاری به ارتقاء شعور دمکراتیک شان؛ آگاهی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی مردم را هدف مقدم خود قرار دهد.

هنگامی که برچیدن کلیت نظام به وظیفه مقدم آزادیخواهان ارتقاء می یابد و قرار نیست مبارزه تنها به جابجائی قدرت محدود گردد، سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ مستبدین هم مورد نقد و افشاگری قرار می گیرد تا با جایگزینی و نهادینه شدن فرهنگ و سیاست دادگرانه، دمکراتیک و سوسیال در ابعاد ملی، زمینه های بازگشت استبداد و تبعیض  مسدود گردد.

وقتی پوشش اجباری و تحمیل سنت های عصر بیابانگردی بیش از نیمی از جامعه را در ناهنجاری غرق می کند، دفاع از پوشش اختیاری از طریق برخورد به دستگاه سرکوب سیاسی، فیزیکی، اعتقادی و فرهنگی حاکمان انجام می گیرد.

پیش شرط دامن زدن به نقد و نفی کهنه و گشودن راه برای نو، آزادی نقد و نفی بنیادهای سیاسی، دینی، فرهنگی و سنتی حاکمیت است. از همینرو میارزه علیه جمهوری اسلامی پیکاری همه جانبه می باشد که  بنیادهای اعتقادی استبداد را هدف قرار می دهد. آزادی های سیاسی بی قید و شرط بیان، تشکل، تحزب، نقد و نفی، مناسبترین ابزار روشنگری و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ست. 

وقتی مذهب خود ابزار سرکوب و اعمال سلطه طبقه و یا قشر معینی ست، بطور اجتناب ناپذیر مانع اعمال مکانیزم های دمکراتیک در چامعه و موضوع نقد روزمره می گردد. اما آنجاکه به حوزه های خصوصی و وجدانی افراد مربوط می شود، بایستی از آزادی کامل برخوردار بوده و از هرگونه  تعرضی در امان بماند.

دستگاه های مافیاهای روحانیت شیعه و نهادهای وابسته به دلیل کارکرد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در تضاد کامل با منافع ملت و کشور قرار گرفته اند و برای گذر از نظام بایستی بطور همه جانبه مورد افشاگری قرار گیرند.

نوار مداحان (که عده ای در مقام کارشناس اصرار بر جعلی بودن آن و نتیجتا برائت از مداحان دارند)، رسواگر چهره راستین موجوداتی ست که 33 سال است هستی این کشور و ملت را به تباهی کشانده اند. زبان گفتاری نوار، زبان سربازان امام زمان در شکنجه گاههاست. لهن گفتار بازجویان و جنایتکارانی ست که شکنجه گاهها را اداره می کنند.

در جریان مبارزه برای برچیدن نظام پیشاقرون وسطائی کنونی، ترکش هائی هم به ایدئولوژی، فرهنگ و سنت های حاکم هم اصابت می کند که گاهن عامدانه به دین ستیزی (بمعنای تعرض به اعتقادات مردم) تفسیر می شود. هرچند نیروی بالنده از نقد و نفی فرهنگ حاکم (اکثریت)، افق های نوین را در برابر جامعه قرار می دهد.

 هنگامی که سخن از قطع دستهای دین و رژیم دینی از سیاست، آموزش و پرورش و زندگی مردم بمیان کشیده می شود، حتی نیروهائی در اپوزیسیون دین و اخلاقیات را بهانه کرده و بسمت دفاع از استبداد و خرافات غش می کنند و ترجیح می دهند پایه ها و مبانی استبداد و تبعیض دست نخورده بماند. همین درک معیوب از مبارزه علیه رژیم بود که بسیاری را به حمایت و نعلین لیسی "امام ضد امپریالیست" کشاند.

نیروئی که چشم به فردائی بدون جمهوری اسلامی دارد و برای ایرانی آزاد، لائیک، دمکراتیک و سوسیال  مبارزه می کند از روشنگری و افشای ماهیت دستگاه مافیائی روحانیت شیعه هراسی بخود راه نمی دهد، و اطلاع رسانی، آکاهگری و افشاگری سیستم حاکم را بخشی از تعهد سیاسی، انسانی و اجتماعی خود تلقی می کند.

مرتجعین دین، نژاد ، قوم و اخلاقیات را بهانه سرکوب اندیشه و دگراندیشی قرار داده و خود در مقام قاضی القضات  رای صادر می کنند.واقعیت اینست که در عصر اطلاعات و ارتباطات نمی توان زبان صالحی ها را گره زد، از اکران فیلم "من مادر هستم" جلوگیری کرد، و "شهدا" را ابزاری برای توقیف هفته نامه نصیر بوشهر قرار داد و به بهانه های اخلاقیات و پرونوی گفتاری با افشاء چهره های مبلغین نظام مخالفت کرد.

جنبش آزادی، دمکراسی و نفی تبعیض راهش را به پیش باز خواهد کرد. به جای آب در هاون کوبیدن آبروداری نظام و بهانه تراشی و سنگ اندازی در افشای همه جانبه رژیم اسلامی و همسوئی و همصدائی در سرکوب آزادی اندیشه و بیان با ما همراه و همصدا شوید؛ مائی که هرجند شوربختانه پراکنده ایم ولی از پتانسیل بالقوه عظیمی برخورداریم تا کلیت نظام را به زباله دان تاریخ بفرستیم.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درمقاله سخن روزلحن رالهن نوشته اید!!!البته که شمافرهنگ لمپنی ...داداولاداعظمی راتائیدنکنیدپس چه کسی تبلیغ فرهنگ مستهجن راتائیدکند؟؟؟
همانطوریکه خودشاه وتمام مسئولین دزدی وغارت وشکنجه وقتل وغارت مملکت،درمقابل رزیم کنونی خمینی ستها روسفیدشدندبخاطراینکه این رژیم نیمه فارسی ونیه لسلامی درجنایت وقتل وغارت وشکنجه .. وقاحت وپرروئی ولمپنیسم.حدی نمیشناسد،اینها هم حقآ بایددربرابرشما ونوچه جدیدتان لنگ بیادازندوروسفیدباشند.
شمانوشتید**در این مورد مشخص. از اینرو اقدام ونداد عزیز را بخاطر شهامتش تحصین می کنم**ولی شما باشهامتریدکه پرروئی وقاحت راشجاعت مینامید آفرین به شهامت شما
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اژدر عزیز؛
نوشته نگاهی عام به یک دیدگاه و طیف نظری دارد و فرد خاصی مورد نظر نیست.خطاب این نوشته شما نیستید؛ چراکه ما در بسیاری حوزه ها زبان مشترک داریم.
و اما در مورد انتشار نوار مداحان:
1- اگر من بودم آنرا منتشر نمی کردم، نه بخاطر نادرستی انتشار نوار بلکه بخاطر روحیه محافظه کارانه ام در این مورد مشخص. از اینرو اقدام ونداد عزیز را بخاطر شهامتش تحصین می کنم.
2- وقتی نوار مداحان انتشار یافت دو طیف اخلاقیون و سیاسیون شکل گرفت.طیفی از منظر اخلاقیات نوار را دیدند و اعلام موضع کردند و گروهی موضوع را کاملن سیاسی دیده و نوار را تجلی پدیده فرهنگی و اجتماعی فهمیده و از موضع سیاسی از انتشار آن و رسواگری مبلغین فرمانفرمایان حکومت اسلامی دفاع کردند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی عزیز! این چه ادبیاتی است که شما استفاده می کنید؟ نظرتان را بنویسید و اجازه بدهید خواننده تصمیم بگیرد. بکار بردن «نعلین لیسی» ارعاب طرف مقابل و سمت دهی غیرلازم ذهن خواننده است. مثلا اگر کسی برای خراب کردن نظر شما بنویسد که آقای اقبالی از «پوتین لیسان صدام حسین» بوده است، خوشتان خواهد آمد؟ نخواهید گفت که :«این چه ادبیاتی است که بکار می برید؟» حال که داعیه آزادمنشی دارید، از بکاربردن ادبیات اینچنینی اجتناب کنید. بسود شماست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی سپاس از نوشتار روشن شما ....موضو بر سر این است که عده ای کارشان تنها ژست سیاسی است و با حضور اجباری و هفتگی برای حفظ این ژست و منیت شان ؛ گاهگاهی از گوشه های کافه های اروپا فتاوایی و برائت هایی صادر می کنند ...اینان در بحث ها و گفتمان هایشان هم ( با مراجعه به آرشیو) جز تلاش برای اثبات آنچه فهمیده اند , ندارند ....من اما اینان را با تمام پرستیژها و ژست گیریهای شان رها می کنم تا زمانیکه مانع و سد نباشند ...برای من کارم نه درآمد است و نه بازی و نه ژست ... من با هر گزارش و خبری که آپلود می کنم ؛ احساس می کنم که تیری رها می کنم و متاسفانه این تنها کاری است که می توانم بکنم ...من اما جواب آن بعضی ها را به اندازه کافی داده ام و متاسفم که تعصب قومیتی ؛ به همراه ژست گیرهای پوشالی ؛اینچنین افراد را به انحراف می کشاند ...سپاس از شما و متاسفم از آن دیگران که برای توجیح آن سنگ ته چاه افتاده مدام در حال تغییر صورت مسئله هستند
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست بسیار گرامی ام، از مقاله همه جانبه ای که نوشته اید و در آن نقطه نظراتتان را تشریح کرده اید ممنونم. من با شما در مورد ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و سرکوب آزادی بیان و اندیشه در آن کاملا موافقم. ولی آنچه که مرا وادار به نوشتن این سطور می کند، بخشی است که به نوار جنجال برانگیزی مربوط می شود که در سایت ایرانگلوبال منتشر شد و مورد اعتراض برخی از دوستان و از جمله من قرار گرفت. موضوع را به دوگونه و شیوه می توان مطرح کرد و بسته به هر کدام هم می توان نتیجه گیری خاصی نمود. می توان گفت و نوشت که معترضین با انتشار چنین مطالبی در سایت، صرفا به دلیل "فرهنگ و ادبیات" حاکم بر آن مخالفند و سایت ایرانگلوبال را جای چنین مطالبی نمی دانند و افشای چنین مسائلی را تنها همراه با توضیح و تفسیر و روشنگری درست می دانند و از این جهت از در مخالفت درآمده اند که این شیوه را مضر می دانند و نه مفید.