ولایت فقیه یا خلیفه؟ فرعونیت در مصر

فاجعه ولایت فقیه آنقدر گسترده یافته ، نه فقط مردم بخصوص جوانان ایران را از دین و اخلاق بری کرده بلکه در افراد خود رژیم هم، بی دینی و اخلاقی تا مغز استخوان نفوذ کرده مثل آب خوردن دروغ میگویند و تظاهر به دینداری میکنند انگار خدا را که از رگ گردن به آنها نزدیکتر است نمی دانند! دروغگوی، تهمت و پرونده سازی و شکنجه علیه مخالفین حتی تجاوز به زندانیان را شاهد هستیم.فاجعه زندان کهریزک و فیلم شکنجه زن سعید امامی که آنهمه خدمت به نظام مقدس ! ...

فرعونیت در مصر همچون ایران در لباس فقیه مطلقه بر میگردد؟

کشورهای غربی با مردمسالاری (دموکراسی) و دولت ملی و مستقل  در نقشه خاور میانه بزرگ خود بر نمیتابند. نقشه خاورمیانه بزرگ برای کشورهای کشیده شده است که مستقیم در کنترل آنها نیستند. غرب سعی میکند با بوجود آوردن اپوزیسیون طرفدار منافع خود و مسلح کردن آنها با حمله نظامی آن کشورها را اشغال کرده؛ تا به منابع نفتی , گازی و استراتژیکی خود برسد و برای محکم کاری  با اختلافات قومی زبانی و مذهبی که در کشورهای منطقه وجود دارد, آنها را تقسیم نموده تا آسانتر بتواند کنترل کند. نمونه بارز آن را در افغانستان، عراق، لیبی و حالا در سوریه شاهد هستیم.

حمله به ایران هم قرار بود پس از یازده سپتامبر 2001 با محور شرارت خواندن  ایران بعد از افغانستان و عراق مرتکب شوند؛ ولی نتوانستند افراد صاحب نام و با نفود ،همچون حمید کارزای در افغانستان و چلبی در عراق , برای ایران پیدا کنند. شکست در عراق و افغانستان سبب شد، تغییری در سیاست غرب بوجود آید. اکنون بنظر میرسد، راهکارهای دیگری را دنبال میکنند. از جمله با نابودی کشورهای طرفدار رژیم ایران ؛ سوریه،  لبنان و فلیسطین؛آنوقت راحت تر به سراغ ایران بیایند. بهانه را هم دیکتاتوران منطقه با ظلمی که به مردم خود میکنند، فراهم می آورند. بین مردم و نظام ستمگر و آزادیکش فاصله  زیادی  وجود دارد. اکثرا مردم بخاطر سرکوب حالت انفعال میگیرند و بی تفاوت نسبت به کشور خود میشوند و به سیاست (هرچه پیش آید خوش آید) دل میبندند. رژیم ایران هم  در سرکوب مردمش از دیکتاتورهای دیگر پیشتاز است. با عمل خود نسبت به مخالفین ملی و مردمی و با رفتارش در رعایت نکردن حقوق بشر، به دشمن خارجی بهانه میدهد.

اما در تونس، مصر، یمن، بحرین و سایر کشورهای طرفدار غرب بر خلاف خواست آنها اتفاق دیگری افتاد. مردم این کشورها با دیکتاتورهای طرفدار غرب، به ستوه آمده و به تظاهرات عظیمی دست یازیدند.

آمریکا و اروپا ، اول سعی کردند که دیکتاتورهای طرفدار خود را حفظ کنند ولی در تونس و مصر برخلاف یمن و بحرین و ... نتوانستند از سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر جلوگیری کنند.؛ ولی سعی کردند بکمک ارتش اوضاع را در کنترل خود داشته باشند تا با گروهای مخالف به توافق برسند.

تنها راه، نیروهای مذهبی اخوان المسلمین بود که در تونس و مصر فعال بودند. همانطور هم که در ایران در آن جو انقلابی ، شاهد بودیم؛ مردم بخاطر پشتیبانی آمریکا از شاه ، بخصوص بر گردان او بعد از سرنگونی دولت ملی مصدق . اینبار شاه را به آمریکا بردند. این عمل آمریکا سبب تحریک انقلابیون شد به این دلیل  که آمریکا فکر کودتای دیگری را در سر دارد که دوباره شاه را برگرداند. عده ای از انقلابیون با اشغال سفارت آمریکا  میخواستند شاه را به ایران بر گردانند. ولی خمینیزم با زد و بندی که با ریگانیزم کرد، وارد مذاکره شد و آن را انقلاب بزرکتر یاد کرد ولی در نهان با جمهوریخواهان قرار بستند گروگانها را تا انتخابات ریاست جمهوری ریگان نگهدارند ، تا ریگان بتواند پیروز شود؛ طبق قرارداد افشا شده در پرونده اکتبر سورپرایز قرار شد، پول  بلوکه شده ایران را پس داده و اسلحه به ایران تحویل دهند. ولی هیچیک از این وعده ها، بعد از پیروزی جمهوریخواهان و آزادی گروگانها عملی نشد. حالا هم شنیده میشود که رژیم فقها ، خواهان مذاکره پنهانی با آمریکا شده اند! آیا اینبار، برای دموکراسی مردم ایران است یا ضد و بند برای بقای رژیم فقها علیه منافع ملی مردم ایران؟ (1)

بر گردیم به بهار عربی ؛ در مصر اخوان المسلمین،اوایل ژانویه 2011 تظاهرات مردم مصر علیه دیکتاتوری حسنی مبارک شرکت نمیکردند؛ بعد، وقتی دیدند تظاهرات کسترده شده است؛ وارد میدان شدند. شروع ماه فوریه 2011  محمد مرسی با عمر سلیمان جانشین و رئیس پلیس حسنی مبارک مذاکره کرد و هیچیک از مخالفین حاضر نمیشدند با سران رژیم مذاکره کنند . مرسی در این مذاکره یک قرارداد پنهانی با نظامیان بست. در تظاهرات بعدی در نوامبر 2011  حدود 50 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی و زندانی شدند و طرفداران مرسی سکوت کردند.(2) در انتخابات هم که محدود کرده بودند بین ژنرال حسنی مبارک ، احمد شفیق و محمد مرسی و به تاخیر انداختن شمارش آرا ، نشان میداد که ضد و بند پنهانی سران ارتش حسنی مبارک وغرب با مرسی شده است. اگر اعلام پیروزی احمد شفیق رامیکردند حتما با اعتراض شدید مردم مواجه می شدند. با اعلام پیروزی مرسی هرچند به او مشکوک بودند ولی  حد اقل از نظامیان حسنی مبارک نبود. اما بعدا، کم کم محمد مرسی ذات درونی خود را نشان میداد. با تغییر نکردن قراردادهای خارجی  از جمله با اسرائیل و تغییر نکردن ارتش و نظامیان و ژنرالها و کمک نکردن به مردم فلسطین در حمله اسرائیل و... حالا برای بر قراری قدرت مطلقه برای پیش نویس قانون اساسی طی حکمی  رؤسای سه قوه و همچنین دادستان کل کشور را عزل واعلام میکند جهت دفاع از انقلاب مردم مصر است . چنین حکمی در تاریخ مصر سابقه نداشته است . وکلا و مردم آگاه مصر فورا عکس العمل نشان داده و با تظاهرات کسترده برای برکناری او اقدام کردند. او را بدتر از حسنی مبارک و فرعون زمان نام نهادند؛ و از دزدیدن شدن انقلاب مردم مصر نام بردند که دیکتاتوری مذهبی ولایت مطلقه فقیه ، همچون ایران را جایگزین دیکتاتوری حسنی مبارک کرده است.(3)

(بنظر می آید رژیم ضد اسلامی و ایرانی حاکم بر ایران ، بدعت  ولایت مطلقه فقیه، تازه بوجود آمده را، اصل اسلامی گرفته اند.  بانی آن که آقای منتظری بود طی فتوای ولایت مطلقه فقیه را نشانه بارز شرک اعلام کردند.(4) ولایت فقیه، حتی ضد باور شیعه قبل از انقلاب سال 1357 است. شیعه علوی در تاریخ همیشه حکومت را ظاله میدانست؛ این بدعت را آقای خمینی گذاشت و پشت کرد، حتی به باور سنتی شیعه گذشته و خود آقای خمینی بنیاد گذار اولین جمهوری در ایران است و حکومت را بر خاسته از رای مردم و جمهور مردم  اعلام کردند ؛ ولی  بعدا زیر قولش را زد و عهدی که با مردم و خدا بسته بود شکست؛ بجای جمهوری، حکومت و ولایت مطلقه را تحمیل کرد. یادش رفت که در اسلام درغگو دشمن خداست و جایش در جهنم است.

فاجعه ولایت فقیه آنقدر گسترده یافته ، نه فقط مردم بخصوص جوانان ایران را از دین و اخلاق بری کرده بلکه در افراد خود رژیم هم، بی دینی و اخلاقی تا مغز استخوان نفوذ کرده مثل آب خوردن دروغ میگویند و تظاهر به دینداری میکنند انگار خدا را که از رگ گردن به آنها نزدیکتر است نمی دانند! دروغگوی، تهمت و پرونده سازی و شکنجه  علیه مخالفین حتی تجاوز به زندانیان را شاهد هستیم.فاجعه زندان کهریزک و فیلم شکنجه زن سعید امامی که آنهمه خدمت به نظام مقدس ! در کشتار دگر اندیشان کرده بود ؛ برای نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم بنمایش در آمد و بعد در انترنت قرار گرفت؛ چه شکنجه های ضد اخلاقی که به این زن ندادند.)

در باور دین حکومتی در اهل سنت بخصوص سلفی و وهابی، مبارزه علیه حکومت حرام و مصداق خروج از دین است به همین خاطر فرزندان ابو سفیان ( بنی امیه) امام حسین را که مخالف حکومت ارثی یزید بن معاویه بود که معاویه مرتکب شده بود؛ کشتند. در اسلام بعد از پیامبر ، شورا و بیعت با رهبر سیاسی  منتخب مردمدر شکل ابتدای آن انجام گرفت؛ ولی زمان معاویه که بعد از قتل امام علی که به وسیله مردم و بیعت با او به حکومت رسیده بود ؛ حدیثی از پیامبر جهل کرد که  پیامبر گفته است؛ بعد از چهار خلیفه راشیدین حکومت ارثی میشود! و هرکس با حاکم مخالفت کند بعنوان خروج از دین کشته خواهد شد. حالا هم سلفیان و وهابیون همین باور را دارند.یکی از دلایلی که در عربستان فقط شیعیان تظاهرات میکنند همین است. سلفیان باور دارند که شیعیان مسلمان نیستند که علیه حاکم وقت اعتراض میکنند! البته شیعه غالی و صفوی هم میگویند وهابیها مسلمان نیستند!

 

حکومت سلطانی و ارثی مقابل شورا و انتخاب رهبر سیاسی توسط بیعت ( رای مستقیم- دموکراسی شورایی) قرار گرفت. اسلام بنیان گذار مردمسالاری شورای بوده ولی انگار در تاریخ اسلام وجود نداشته است. اما شیعه که هزار سال مبارزه علیه حاکم جبار را  در تاریخ خود دارد بوسیله صفویان و حالا توسط فقها به راه و روش حکومت قیم مآبانه و ارثی تاریخ گرایش پیدا کرده اند.

در واقع چه شیعه غالی(صفوی، فقاهتی) و چه اهل سنت اموی و سلفی، از نظر محتوا مثل هم باور دارند هرچند در شکل در باره فروع دین ، نماز و مستحبات و... اختلاف دارند؛ اما هر دو گروه  دین را، وسیله توجیه اعمال و منافع وحکومت خود میکنند هر دو گروه، مخالفان خود را بعنوان خروج از دین ومخالف خدا زندانی و اعدام میکنند.در صورتیکه کمی قرآن را بخوانند خواهند فهمید که هدف دین قیام برای قسط و عدالت است که در آن، خدا پرستی معنی پیدا میکند.اینها خدا را آنقدر محتاج  و حقیر کرده اند که احتیاج به نماز و روزه خلق دارد! حتی جانی که خدا به انسان داده اینها خود را بالاتر از خدا قرار میدهند جان مردم را میگیرند! یکی از شعارهای مردم در ایران  نسبت به کشتار طالبان؛ چه کابل چه تهران بود.

تعجب بر انگیز نیست که حالا، مردم مصر شجاعانه علیه این دین فروشان ایستاده اند. مردم فریبانیکه بنام دین دهانها را می بندند و زبانها را می برند و براحتی آدم میکشند که به بهشت بروند.(7) مردم مصر دین حکومتی  و ولایت مطلقه حاکم بر ایران و طالبان در افغانستان که دمار از مردم  درآورده اند را  حس میکنند؛ بخصوص که تاریخ کهن ایران و مصر که زخم تازیانه های زیادی بر پشت خود دارند؛ مُحال است  مثل مردم ایران زیر یوغ بندگی فقیه مطلقه  یا هر دیکتاتوری  در شکلی دیگر بروند.

حسن گلسفیدی

 

1-                            کتبر سورپرایز تحقیقها و یافته های جدید پیرامون « اکتبر سورپرایز » و « ایران گیت » از ابوالحسن بنی صدر 

 

2-                            Laila El Dsoki, with Egyptian Canadians for Democracy, organized the protest- From Toronto to Tahrir, Egyptians protest President Morsi - , protesters condemned President Morsi for granting himself new powers with no judicial oversight. There is no elected parliament in Egypt right now, so the president holds legislative as well as executive power

البرادعی از کاندیداهای انتخابات آینده ریاست‏جمهوری مصر در اهانتی آشکار به اصل ولایت فقیه گفت مردم مصر نه خواهان حکومت دینی هستند و نه زیر بار "ولایت فقیه" می‏روند - به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البرادعی رئیس سابق آژانس انرژی هسته‏ای در گفت‏وگو با شبکه ماهواره‏ای "دریم(Dream)" گفت مرجعیت دینی فرد واحد در مصر به دیکتاتوری دینی می‏انجامد و مردم مصر به هیچ وجه زیر بار ولایت فقیه نمی‏روند!

3-                                         به گزارش سروبس بین الملل 598، دکتر شیماء الدمرداش العقالی، اندیشمند و پژوهشگر متخصص در مطالعات ایران و مسایل اسلامی و از فعالان سیاسی مصر در گفتگوی اختصاصی با شبستان درباره نقش زنان در تحولات مصر گفت: زنان در کنار مردان و مردان در کنار زنان بودند این انقلاب، انقلاب یک طیف یا گروه یا احزاب نبوده بلکه مردان و زنان کودکان و میانسالان به خاطر، انقلاب فساد موجود در کشور و ظلمی که به آنها روا می شد به پا خواستند تا حکومت دموکراتیک را برقرار کنند. - دکتر شیما العقالی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد انقلاب مصر مرجعیت و ولی فقیه ای را برای خود انتخاب کنند گفت: امکان ندارد که در جمهوری مصر این مسئله رخ دهد؛ زیرا ولایت فقیه مخصوص تفکر شیعه است و در مصر همه شیعه نیستند و اهل تسنن، شیعیان و گروههای دیگر نیز در این کشور زندگی می کنند

 

http://www.youtube.com/watch?v=bQKxk7sDPvk نظر آیت الله منتظری درباره ولایت مطلقه فقیه                                      4-

 

5-       پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :  شنیده های خبرنگار «بازتاب» از بازداشت یک مداح در هفته گذشته حکایت دارد. گفته می شود نواری از وی در خصوص مراسم موسوم به عیدالزهرا پر شده بود که در آن الفاظ نامناسب و بد و بیراه و کلمات زشت به کار رفته بود. فایل صوتی این برنامه به صورت ام پی تری هم پخش شده و طبعا موجب سوء استفاده هایی شده بود.

6-     شکنجه زن سعید امامیhttp://www.youtube.com/watch?v=WuHh0AY8VBM

7-     پلیس عراق یکی از این ثمب اتحاری را دستگیر کرده بود که به شدت گریه میکرد؛ وقتی از او میپرسند تو که میخواستی خودت را منفجر کنی ، چرا گریه میکنی؟ گفت: اگر مرا دستگیر نمیکردید حالا در بهشت بودم! چنین باوری را هم شیعه غالی بخصوص آیت الله مصباح یزدی علیه مخالفین ولایت فقیه فتوا میدهد.( قتلهای زنجیره ای و قتلهای کرمان و...)

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.