نهضت مقاومت ملی ایران

برای آگاهی هم میهنان
آقای مصطفی مرید هیچگونه وابستگی با سازمان نهضت مقاومت ملی ایران ندارد

به آگاهی هم میهنان میرساند که آقای مصطفی مرید هیچگونه وابستگی با سازمان نهضت مقاومت ملی ایران ندارد.

در اجلاس شورای نهضت مقاومت ملی که با حضور و ریاست دکتر شاپور بختیار و کمی پیش از قتل ددمنشانه ایشان برگزار گردید، آقای مصطفی مرید بعد از خوانده شدن نامه ای که خطاب به بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران نگاشته بود، به اتفاق آرا ازعضویت شورای نهضت و همچنین سایر ارگان های آن معاف و مستعفی شناخته شد.

رئیس شورای نهضت مقاومت ملی ایران

حمید ذوالنور

 ١٦ آذر ١٣٩١

منبع: 
NAMIR نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.