برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی متحد شویم

نسرین ستوده، سمبل ستمدیدگان ایرانی  پس از ۴۹ روز، در زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد. شکستن اعتصاب نسرین ستوده به دنبال پذیرفته شدن خواست وی مبنی بر لغو ممنوعیت خروج دخترش از کشور، صورت گرفت. بنا برگزارش های انتشاریافته، وضع جسمی نسرین ستوده به علت بیش ازیک ماه ونیم اعتصاب غذا بسیار وخیم است. و همچنان در زندان اوین محبوس است.


نسرین ستوده حدود دو سال پیش بازداشت شد و دردادگاه بدوی به یازده سال حبس، بیست سال محرومیت از وکالت و بیست سال ممنوعیت ازخروج از ایران محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر سپس محکومیت خانم ستوده را به شش سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت کاهش داد.


اکنون با شکستن اعتصاب غذای خانم ستوده بایستی هدف اصلی همه آزادیخواهان و فعالان حقوق بشری، آزادی نسرین وهمه ی زندانیان سیاسی  باشد که سالیان درازی است در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند.


از آنجا که مسئله ی دفاع از زندانيان سياسی ايران و مبارزه در راه آزادی آنان يکی از حلقه های اصلی پيکار در راه استقرار آزاديهای دموکراتيک در ميهن ماست و اساسا" هر گونه اتحاد عمل سياسی بين نيروهای آزاديخواه و مترقی گامی در راه همبستگی و همکاری جبهه اپوزيسيون در مقابل استبداد دينی حاکم است، تشکيل اين جبهه بدون وابستگی حزبی و سازمانی و گروهی می تواند تحقق يابد و به نظر من همه آزاديخواهان می توانند در اين جبهه جای داشته باشند.


ما بايد از تقسيم بندی زندانيان سياسی به چپی و غير چپی، خودی و غير خودی، ملی و غير ملی پرهيز کنيم و تمام فعاليت خود را برای آزادی تمام زندانيان سياسی بکار بريم و در دفاع از زندانيان سياسی همه جانبه و يکسان برخورد کرده و مدافع حقوق تمامی کسانی که مورد ظلم وستم جمهوری اسلامی قرار گرفته اند ، باشيم.


ما ميتوانيم از تمام ايرانيان آزاديخواه و شخصيتهای ملی و بين المللی برای عضويت فردی در اين جبهه بدون در نظر گرفتن وابستگی سياسی دعوت بعمل آوريم.


 ما بايد در همه ی کشورها ی جهان باهمکاری سازمانهای حقوق بشری و عفو بين الملل، تظاهراتی در اعتراض به بازداشت و شکنجه زندانيان سياسی و مجازات اعدام در ايران برگذار نمائيم.

تجربه مبارزات وسیع دفاع از نسرین ستوده به ما آموخت که در صورت تمرکز نيروهای آزاديخواه در جهت صحيح و همگانی اقدامات و استفاده درست و کامل از وسائل و امکانات موجود در خارج از کشور ميتوان حکومت استبدادی اسلامی را از انجام بسياری از توطئه ها و تجاوزات به حقوق مردم باز داشت و از اين راه نه تنها به تحکيم حقوق مبارزان ، بلکه به تحکيم شرايط گسترش مبارزه در داخل کشور کمک کرد.


امروز تشکيل يک جبهه دفاع از حقوق کليه زندانيان سياسی ايران از همه ی افراد و دموکراتها و شخصيتهای ملی و اجتماعی به خاطر نجات و رهائی کليه زندانيان سياسی بدون در نظر گرفتن عقايد و مسالک سياسی آنان واجب و ضروری می باشد و بايد همه آزاديخواهان در اين راه گام بردارند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.