یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری میلاد دهقان از اعضای حزب پان ایرانیست

نیروهای امنیتی عصر امروز 19 آذرماه با یورش به منزل پدری میلاد دهقان در شهر رامهرمز استان خوزستان ضمن تفتیش منزل اقدام به ضبط وسائل شخصی وی نمودند.
همچنین عصر امروز نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل عموی این فعال سیاسی در اهواز اقدام به تفتیش منزل کردند.

منزل پدری میلاد دهقان از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

نیروهای امنیتی عصر امروز 19 آذرماه با یورش به منزل پدری میلاد دهقان در شهر رامهرمز استان خوزستان ضمن تفتیش منزل اقدام به ضبط وسائل شخصی وی نمودند.

همچنین عصر امروز نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل عموی این فعال سیاسی در اهواز اقدام به تفتیش منزل کردند.

به گزارش سازمان جوانان حزب پان ایرانیست این یورش در حالی صورت گرفت که نامبرده در زمان حضور نیروهای امنیتی در هیچکدام از دو محل یاد شده حضور نداشته و تاکنون از خبر سلامت یا بازداشت احتمالی وی خبری در دست نیست.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.