۱۳۰ کشور جهان ائتلاف ملی سوریه را به رسمیت شناختند