فشار بی‌سابقه برای آزادی مهدی هاشمی!

از قول این منبع ناشناس همچنین آمده: قوه قضائیه تاکنون در مقابل فشارهای خانواده و اطرافیان متهم برای آزادی وی مقاومت کرده اما این فشارها همچنان ادامه دارد و به مرحله بی سابقه ای رسیده است.

 خبرگزاری فارس مدعی شده که فشار بی سابقه و سنگینی از صبح روز شنبه برای آزادی مهدی هاشمی که به گفته این سایت دست راستی دارای ۱۳ عنوان اتهامی است، آغاز شده است. فارس همچنین مدعی شده که دستگاه قضایی در برابر این فشارها مقاومت می کند.

به نوشته فارس یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سیاسی این خبرگزاری گفته: از صبح امروز فشار بی سابقه و سنگینی از سوی خانواده و اطرافیان مهدی هاشمی برای آزادی و نیمه تمام ماندن تحقیقات از وی آغاز شده است.

این منبع همچنین به فارس گفته: مهدی هاشمی دارای ۱۳ عنوان اتهامی است که این موارد بخشی با تکمیل تحقیقات آماده ارجاع به دادگاه است اما بخشی دیگر نیازمند ادامه تحقیقات از وی می باشد.

خبرگزاری فارس در ادامه نوشته: نگرانی زیادی وجود دارد که فشارهای وارده برای آزادی زودهنگام مهدی هاشمی باعث از بین رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده وی شود.

از قول این منبع ناشناس همچنین آمده: قوه قضائیه تاکنون در مقابل فشارهای خانواده و اطرافیان متهم برای آزادی وی مقاومت کرده اما این فشارها همچنان ادامه دارد و به مرحله بی سابقه ای رسیده است.

منبع: 
خبرگزاری فارس
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.