علی اکبر صالحی: "ایران و گروه ۱+۵ به نتیجه رسیده‌اند."