کسانی که وارد سفارت بریتانیا شده‌اند، شناسایی می‌شوند