زنجیرۀ بی پایان قتلهای سیاسی در ایران - حسن داعی و فرخ حیدری

آذر ماه و سالگشت جنایت "قتلهای زنجیره ای" با نگاهی دیگر به این پروژه خون و جنون در گفتگوی سیاسی حسن داعی و فرخ حیدری

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.