هاشمی رفسنجانی مقصر اصلی جنايات جمهوری اسلامی است

هاشمی رفسنجانی مقصر اصلی جنايات جمهوری اسلامی است گفتگويی پيرامون موضوعات داغ روز و حرکتهای مبارزاتی با حضور دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای ) http://www.youtube.com/watch?v=_v10r5rpXg4 در اين گفتگو می شنويد : اختلافات دورن حکومتی در جمهوری اسلامی ، نقش هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ديروز و امروز ، تحريم فعال انتخابات نمايشی در پيش و تحليل مبارزه و مقاومت مردم ايران در برابر نظام منفور جمهوری اسلامی در ديروز و امروز و فردا حاضرين در گفتگو : آقايان محمود مرادخانی از فرانسه ، آرش مهدوی از نروژ ، آرمان چاروستايی از آلمان و مبارز نستوه از ايران . نشر و پخش اين گفتگوی ويدئويی به توسط همگان و از همه رسانه ها آزاد است تهيه و تنظيم از آرمان چاروستايی ـ سوم دی ماه 1391 نکته های برجسته اين گفتگو را در زير می توانيد بخوانيد ولی ديدن و شنيدن خود ويدئو به همگان توصيه می شود اختلافات درون حکومتی جمهوری اسلامی : اختلافات و جنگ قدرت در بين جناحهای جمهوری اسلامی واقعی و موجود هستند . نقطه مشترک و وحدت کلمه جناحهای جمهوری اسلامی (چه اصول گرا و چه اصلاح طلب) اصل ولايت فقيه و حاکميت مذهب بر مردم است . نسل احمدی نژاد و حاميان درجه يک او (مصباح يزدی ، جنتی ، بخش مهمی از سپاه پاسداران و شخص علی خامنه ای) تربيت شده گان نسل اول جمهوری اسلامی هستند که اساس و پايه حاکميت را بر حذف و سرکوب گذاشتند . اين سياست کلان از آغاز جمهوری اسلامی شروع شد و هنوز هم ادامه دارد ، چه در مورد مردم و چه در مورد خودی های ديروزين که امروز بنا به کينه و دشمنی هايی که به ناچار در طول زمان بوجود می آيند ، به مخالفت با سياستهای حاکمين امروزين در آمده اند . تفاوتی بين مخالفين امروز و ديروز نيست و در نظر مطلقگرايانه حاکمان جمهوری اسلامی همه مخالفين مستحق حذف سياسی و يا حتی فيزيکی هستند هاشمی رفسنجانی ديروز و امروز : هاشمی رفسنجانی به مانند خود علی خامنه ای قبل از سال 1357 جوهری نبود . اما پس از به قدرت رسيدن خمينی حس فرصت طلبی و جاه طلبی اش رشد نمود و سعی بر باز نمودن جا پايی برای خود در ميان پيش کسوتان و دور و بريهای خمينی کرد . هاشمی رفسنجانی نه تنها بانی و معلم نسل احمدی نژاد و ارگانهای سرکوب تحت فرمان است که بلکه ترورهای ابتدای جمهوری اسلامی نيز توطئه او بوده اند : ترور بهشتی ، احمد خمينی ، کشتار 72 تن در حزب جمهوری اسلامی و بسياری ديگر . مدارک اين ادعا در دست رژيم است و به يقين پس از اين رژيم اين اسرار فاش خواهند شد . ولی مردم ايران بخوبی به اين موضوع آگاه هستند و هاشمی رفسنجانی ها بدانند که هر گونه بگويند و يا هر گونه انجام بدهند ، نمی توانند آبرويی برای خود کسب کنند . ندامت و همدردی و همياری واقعی با مردم بهترين راه برای کسب بخشش و کسر مجازات در دادگاه مردم خواهد بود مبارزه و مقاومت جامعه ايرانی : بديهی و روشن است که مبارزه و مقاومت با رژيم جبار جمهوری اسلامی از همان بدو تولد اين رژيم آغاز شد . بسياری با درک سريع ، تن به ذلت ندادند . ناچاربه مهاجرت شدند و يا بدست مزدوران حاکم که تنها قدرت را در سرکوب می بينند ، کشته شدند . مبارزه و مقاومت تنها به تهران و به زندانهای تهران خلاصه نشده و نمی شود . شهرستانهای ايران مملو از سياهچالهايی است که بيگناهان بسياری را در خود جا داده است . چه زندانيان سياسی ـ عقيدتی و چه آنهايی که به ناچار جرمی را مرتکب و يا مظلومانه به جرمی متهم شده اند . اين مبارزه و مقاومت در سالهای اخير مشهودتر بوده ولی نبايد مبارزه را تنها از سال 88 ديد و يا نبايد ناکامی جنبش 88 موجب نااميدی و سردی گردد . با استفاده از تجربه های ديروز ما می توانيم مقاومتر و محکمتر در مقابل اين نظام بياستيم و با کوتاه کردن دست مذهب و مذهبيون از سياست و حکومت ، ايرانی نوين ، مترقی و دموکرات بنا کنيم دلايل ناکامی اپوزيسيون و هدف نهايی اپوزيسيون : دوری از مردم ، به روز نبودن افکار جامعه اپوزيسيون سنتی ، حاشيه پراکنی و نداشتن رسانه های همگون و همسو همگی دلايلی هستند که در ناکامی مبارزه مردم ايران و اپوزيسيون شريک بوده و هستند . در برابر وحدت کلمه سردمداران و به اصطلاح اصلاح طلبان جمهوری اسلامی که به حاکميت مذهب بر مردم اعتقاد دارند ، جامعه ايرانی بايد خود را بيابد و بر حول اصول مشترک ، مرکزيتی منسجم را بوجود آورد . اصل مشترک و لازم اعتقاد به جدايی حکومت و دين است . بديهی است که همه معتقدين به اين اصل خواهان دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) و حق انتخاب مردم نيز می باشند . همانطور که در طرح براندازی که در اين ويدئو تشريح می شود آمده است ، کافی است که پس از انسجام دورن گروهی همه جناحهای موجود و باورمند به سرنگونی جمهوری اسلامی و اصول ياد شده ، نماينده ای را برای تشکيل شورايی ملی و مرکزی ارسال دارند . اين شورا موظف به تدوين مراحل مبارزه مردمی در امروز و مراحل دوران گذاردر فرداست . خلق اين شورا به پرسش برحق مردم که « بعد از اين رژيم چه خواهد شد ؟ و که خواهد آمد ؟ » ، پاسخ خواهد داد و موجب بيداری شهامت و خلاقيت و اميد در جامعه ايرانی خواهد گرديد راه کارهای مبارزاتی : مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی وظيفه ملی همگان است . با اين رژيم چه مبارزه بکنيم و چه مبارزه نکنيم ، او در نابودی فرد فرد ما ايرانيان می کوشد . امروز نباشد فردا خواهد بود . نابودی جانی نباشد ، نابودی مالی و فرهنگی خواهد بود . همچنان که تا به امروز شاهد بوده ايم . راه کارهای لازم برای رسيدن به اين هدف تدوين شده اند و قابل مشورت و ارائه می باشند . به اشاره می توان گفت که گردهم درآمدن ، همکاری و همبستگی در عمل در ميان کنشگران لازم است و با تشکيل کميته های کاری در موضوعات مبارزاتی همچون تظاهرات می توانيم هسته های مقاومت و مبارزه را ، چه در داخل و چه در خارج ، تشکيل بدهيم . در ويدئو گفتگو گوشه هايی از فعاليتهای در جريان را می توانيد ببينيد . داشتن رسانه های همگون و همسو از خود اپوزيسيون (و نه متعلق به کشورهای بيگانه) نيز ابزاری بسيار مفيد و کارساز می باشد . نيروهای جدا شده از رژيم هم می توانند در مبارزه نقش مهمی داشته باشند . افشاگريهای مفيد حتی اگر موجب بی آبرو شدن افشاگران گردد ، برگ بنده ای است برای فردا و کمکی به مبارزه برحق ملت ايران ، که هرگز فراموش نخواهند شد انتخابات نمايشی خرداد ماه : همچون ديگر نمايشهای انتخاباتی ، خيمه شب بازی در پيش نيز نمايشی مضحک از حاکميت مذهب بر مردم بيش نيست . در هر بوقی می خواهند بدمند که انتخاباتشان دموکراتيک و آزاد است ، ولی حتی کودکان شيرخوار هم می دانند که در حکومتی که ولايت فقيه قدرت مطلقه باشد و مذهب ملاک سنجش و قضاوت باشد ، آزادی و آگاهی رسانی ممکن نيست . شرط دموکراتيک بودن هر انتخاباتی وجود آزادی و امکان آگاهی رسانی است . مردم و اپوزيسيون انتخابات در پيش را تحريم بايد بکنند و اين تحريم تا آنجا که ممکن است بايد فعال باشد . تحريم فعال به معنای استفاده از فرصت انتخابات برای مبارزه و سست نمودن حاکميت است و دفاع از جان و مال خود و همنوعان خود حق هر انسانی است . مقابل اين رژيم ايستادن نه تنها وظيفه که جبر تاريخ امروز ايران است

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرگ بر رفسنجانی مرگ بر خامنه ای