مصاحبه‌ای در رابطه‌ با نشست سه‌ روزه‌ اپوزیسیون

مصاحبه‌ای در رابطه‌ با نشست سه‌ روزه‌ اپوزیسیون جمهوری اسلامی در بروکسل به‌ ابتکار حزب دمکرات کردستان طی روزهای 7-9 دسامبر همایش گسترده‌ای با شرکت طیفها و شخصیتهای گوناگون اپوزیسیون جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار خواهد شد. این همایش وسیع به‌ ابتکار حزب دمکرات کردستان ترتیب داده‌ شده‌است. بمنظور آگاهی از اهداف این همایش گسترده‌، سایت "کوردستان و کورد" هربار با یکی از مسئولان حزب دمکرات کردستان که‌ سازمانده‌ و برگزار کننده‌ی این همایش هستند، مصاحبه‌ خواهد کرد. نخستین مصاحبه‌ای که‌ در این رابطه‌ ترتیب داده‌ شده‌است با آقای مصطفی شلماشی، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته‌ی حزب دمکرات کردستان در خارج از کشور است. توجهتان را به‌ این مصاحبه‌ جلب می‌نمایم: " کوردستانوکورد": آقای مصطفی شلماشی! این نخستین نشست نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در پی کنفرانس پراگ است. احتمالا برخی چنین تصور نمایند که‌ این همایش وسیع ادامه‌ی همان کنفرانس می‌باشد. آیا هیچ ارتباطی میان این دو گردهمایی اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود دارد؟ مصطفی شلماشی : از مدتها پیش در مورد تشکیل این گردهمایی گسترده‌ در بروکسل که‌ به‌ ابتکار حزب دمکرات کردستان برگزار خواهد شد، تصمیم گیری شده‌ بود و حتی در برنامه‌ی کاری 2012 بخش روابط ایرانی کمیته‌ی حزب در خارج از کشور که‌ در واقع در پایان سال 2011 تنظیم شده‌ نیز قید گشته‌است. بنابراین هیچ ارتباطی با گردهمایی پراگ ندارد. ما لازم می‌دانیم که‌ هرچه‌ بیشتر در عرصه‌ی دیالوگ و تبادل نظر با ایرانیها فعال بوده‌ و مسأله‌ی ملتمان را هرچه‌ بیشتر در مجامع و محافل ایرانی بشناسانیم. بعلاوه‌ ضروری است که‌ از دیدگاههای احزاب، نیروها و شخصیتهای ایرانی در خصوص مسأله‌ی ملتمان اطلاع داشته‌ باشیم، حتی اگر با آن مخالف هم باشند. برخورداری از این اطلاعات این امکان را به‌ ما می‌دهد که‌ در مراحل آینده‌ دوستان و مخالفان خود را بشناسیم تا بتوانیم همپیمانانمان را به‌ شکل بهینه‌ای مشخص نماییم. حزب دمکرات کردستان در خصوص گردهمایی وسیع اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه‌ اهدافی را تعقیب می‌کند؟ اهداف این همایش گسترده‌ کدامها هستند؟ مصطفی شلماشی : استراتژی حزب دمکرات کردستان عبارست از حل مسأله‌ی ملت کرد در چارچوب یک ایران فدرال و دمکراتیک و بر اساس مشارکت کلیه‌ی ملیتهای ایران در حاکمیت مرکزی. رژیمهای دیکتاتوری ایران تا کنون نیز به‌ خلق کرد و سازمانهای سیاسی این امکان را نداده‌اند تا از طریق دیالوگ خواستهای خود را با دیگر ملیتهای ایران و بویژه‌ ملت فرمانروا در ایران مطرح سازد. هنوز هم کژ فهمی‌های بسیاری میان تشکلهای گوناگون ایران وجود دارد و همین امر موجب پراکندگی اپوزیسیون ایران گردیده‌ و اینکه‌ نتواند آلترناتیو قابل اعتمادی برای ملیتهای ایران و حتی طرفهای خارجی پیشنهاد نماید. این امر باعث طولانی تر شدن عمر جمهوری اسلامی از سویی و ایجاد عدم درک فزونتر در میان اپوزیسیون از سوی دیگر گشته‌است. همچنین موجب ایجاد ناامیدی در میان توده‌های مردم ایران شده‌است. حتی در میان برخی از طیفهای اپوزیسیون که‌ هنو‌زهم گهگاه به‌ ایجاد تحول در داخل سیستم جمهوری اسلامی اندیشیده‌ و توده‌های مردم را دچار سردرگمی می‌نمایند نیز ناامیدی به‌ چشم می‌خورد. هدف این همایش آنستکه‌ بحث مفصلی در خصوص شیوه‌ی گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک سیستم مناسب برای ایران بر اساس ساختار ملیتها انجام پذیرد. ما در این همایش قصد داریم به‌ شیوه‌ای شفاف خواستهای ملی خود را با دیگر تشکلهای ایران مطرح سازیم. از سوی دیگر بر این واقعیت صحه‌ بگذاریم که‌ جمهوری اسلامی ایران در آخرین مراحل حیات خود بسر می‌برد، سرنگون خواهد شد و از هم اکنون باید کار کرد و برای ایجاد یک آلترناتیو بر اساس ساختار ملی توده‌های مردم ایران و به‌ شیوه‌ای توافقی در مورد آینده‌ی ایران تصمیم گیری نمود. اساسا برگزاری کنفرانسها و همایشهای وسیع و مشترک با نیروها و شخصیتهای اپوزیسیون ایران، برای حزب دمکرات کردستان و هر نیروی دیگر ملیتهای تحت ستم ایران حاوی چه‌ ضرورتی است؟ مصطفی شلماشی : هم برای حزب دمکرات کردستان و هم برای احزاب و سازمانهای دیگری که‌ راه تحقق حقوق ملی خلقهای ایران مبارزه‌ کرده‌ و قصد دارند در چارچوب ایران راه حلی برای این مسأله‌ بیابند، مهم است که‌ بطور دائمی با احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی عرصه‌ی سیاست در ایران گفتگو کرده‌ و خواستهای خود را مطرح سازند. در خاتمه‌ی امر یا باید بتوانند این نیروها را قانع سازند که‌ در ایران آینده‌ نمی‌توان مسأله‌ی ملیتها را مورد بی توجهی قرار داد و امکان ندارد که‌ بدون حل مسأله‌ی ملیتها در ایران، دمکراسی را پیاده‌ کرد، یا باید استراتژی و سیاست خود را مورد بازنگری قرار داده‌ و راه دیگری در پیش گیرند. خلوت گزینی و ایزوله‌ کردن خویش به‌ بهانه‌ی اینکه‌ زمینه‌ی قبول خواستهایمان اندک است، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. بعلاوه‌ احزاب و سازمانهای ملی باید در میدان حضور داشته‌ و عرصه‌ را خالی نکنند. لازم است ابتکار مطرح ساختن این مسأله‌ی مهم را بدست گرفته‌ و توجه‌ طیفها و اسخاص دیگر عرصه‌ی سیاسی ایران و حتی خارج از ایران را جلب نمایند، تا در عدم حضور آنها در مورد آینده‌ی ایران تصمیم گیری نشود. همچنین بسیار مهم است که‌ بر مرکزگرایان تفهیم نماییم که‌ دیگر نمی‌توان تمام قدرت و اختیارات را در مرکز متمرکز ساخت، کلیه‌ی امکانات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در مرکز بکار گرفته‌ شود و همه‌ی قدرت نیز تنها در انحصار یک تشکل باشد. در ایران آینده‌، حاکمیت باید میان همه‌ی تشکلات ایران تقسیم گردد. در کشور کثیر المله‌ای چون ایران، قدرت باید به‌ شیوری توافقی تقسیم گشته‌ و حتی به‌ بهانه‌ی دمکراسی نیز نباید حل مسأله‌ی ملیتها و تقسیم قدرت فراموش شود. از سوی دیگر باید اعتمادسازی کرد تا ترس آنها نیز نسبت به‌ تجزیه‌ی ایران ریخته‌ شود، که‌ البته‌ تنها ضامن این مسأله‌، حل مسأله‌ی ملتها و تقسیم قدرت است. حزب دمکرات کردستان در کنفرانس پراگ این پیام را به‌ دیگر طیفهای ایرانی داد که‌ "ایران کشور مشترک همه‌ است و باید با مشارکت همه‌ اداره‌ شود". اما در بیانیه‌ای که‌ بعنوان بیانیه‌ی پایانی کنفرانس منتشر گردید، بازتاب این پیام را مشاهده‌ نکردیم. نتیجه‌ی این همایش وسیع بویژه‌ در این ارتباط را چگونه‌ می‌بینید؟ مصطفی شلماشی : از همان بدوامر نیز گردهمایی پراگ را تریبونی می‌‌دیدیم که‌ می‌شد خواستهای خود را آن مطرح ساخت و واقعیت را برای جمعی از فعالان سیاسی ایرانی که‌ در خصوص آینده‌ی ایران در اشتباه هستند، توضیح داد. نمایندگان ما در این اجلاس بحث مفصلی را در مورد مسأله‌ی ملیتها و دیگر مشکلات ارائه‌ دادند و همچنین بطور شفاف اعلام کردند که‌ در کشور کثیر المله‌ای چون ایران نمی‌توان تحت شعار انتخابات آزاد، دیگر مسائل را لاپوشانی کرد. نیروهای دیگری نیز بویژه‌ کردها در این گردهمایی مسائل جالب توجهی را مطرح ساخته‌ و بر نکات مهمی تأکید ورزیدند. البته‌ بیانیه‌ی منتشر شده‌ی مزبور بطور کلی حاوی اندیشه‌ها و نقطه‌ نظرات شرکت کنندگان نبود. اندیشه‌ی چند تن از گردانندگان این جلسه‌ بود که‌ در آخرین دقایق جلسه‌ مطرح ساختند. نمایندگان ما همانجا این بیانیه‌ را مردود شمرده‌ و سپس اعلام کردند که‌ آنها موافق بیانیه‌ی مزبور نبوده‌اند. آنچه‌ که‌ متأسفانه‌ در جلسه‌ی پراگ اتفاق افتاد، این بود که‌ عده‌ای از افراد و طیفها در تلاشند تا سیستم مرکزگرا و دولت – ملت را در ایران آینده‌ نیز حفظ نمایند و با مستمسک قرار دادن انتخابات آزاد، مسائل مهم دیگر نظیر مسأله‌ی ملیتها، نقسیم قدرت و استقرار یک دمکراسی واقعی را به‌ فراموشی بسپارند. تلاش دیگرشان این است که‌ نقش سازمانها و تشکلها را محو کرده‌ و اداره‌ی ایران را به‌ دست چند شخصیتی بدهند که‌ حاضر باشند در راه منافع شخصی خویش، برای بقای حاکمیت مرکزی فعالیت کنند. درنشست بروکسل و دیگر تلاشها، ما قصد داریم در راستای زدودن این اندیشه‌ و ایجاد زمینه‌ی همکاری بر اساس خواست کلیه‌ی تشکلات ایران عمل نماییم. اشاره‌ کردید که‌ "گذار از جمهوری اسلامی" یکی از محورهای اصلی مباحث این گردهمایی است. آیا این بدان معناست که‌ طیفها و شخصیتهای شرکت کننده‌ در این همایش وسیع، به‌ سرنگونی جمهوری اسلامی اعتقاد دارند؟ مصطفی شلماشی: یکی از محورهای بحثهای ما این است که‌ جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، زیرا زمینه‌ی هیچ گونه‌ تحولی را در آن نمی‌بینیم و در کلیه‌ی عرصه‌ها نیز شکست خورده‌ و نتوانسته ‌است معضلات جامعه‌ی ایران را حل و فصل نماید. از اکثریت قریب به‌ اتفاق اپوزیسیون ایرانی و کردستانی جهت شرکت در این گردهمایی دعوت بعمل آورده‌ایم. همه‌ی نیروها و شخصیتهایی که‌ دعوت شده‌اند خواستار ایجاد تحول در ایران بوده‌ و از چگونگی حاکمیت جمهوری اسلامی ناراضی هستند. اما البته‌ در شیوه‌ی گذار از این رژیم اختلاف نظر وجود دارد. ما این مسأله‌ را که‌ هرکدام از نقطه‌ نظرات و نیز دلائل آنها مورد بحث قرار گیرد تا در پایان کار معلوم شود که‌ چه‌ کسی چه‌ می‌خواهد و با کدامیک از نیروها می‌توان به‌ یک همکاری عملی دست یافت و همچنین به‌ چه‌ شیوه‌ای می‌توان مکانیزم و امکانات گذار از رژیم جمهوری اسلامی را تدوین و فراهم سازیم، امر مثبتی ارزیابی می‌کنیم.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.