کسیکه فارسی را زبان رسمی ایران بشناسد، طبق اعلامیه حقوق بشر محکوم است

مگر شما از دموکراسی دفاع نمی کنید؟ زبان رسمی قشون گاهی قرنها در ایران ترکی بوده، زبان دربار هم. کی شاهان ترک، زبان فارسی زبانان را بریدند؟ بزرگ ترین دشمن ایران در شاهنامه ی فردوسی توران است، یعنی سرزمین ترکان. در هزاره ی فردوسی، تقریباً هزار سال بود که ترکان بر ایران سلطنت کرده بودند. اگر شاهان ترک فارسی را قدغن می کردند، شما ادبیات فارسی نداشتید. به این دلیل قدغن نکردند که انساندوست بودند.

تعجب می کنم که عده ای در کشور چندزبانه ای مثل کانادا زندگی کنند و ده ها مجله به زبان فارسی داشته باشند و شبانه روز در جلسات مختلف از هر چیزی دفاع و به هر چیزی حمله کنند، اما وحشتشان از این باشد که مبادا در شهری مثل تبریز تابلوی مغازه ای به زبان مادری آن مردم باشد و میلیونها آذربایجانی و کرد و ترکمن و بلوچ حق یادگیری زبان مادری خود را در مدارس و دانشگاه ها نداشته باشند. و آخر مگر این کشور با این همه زور که به مردم آن گفته می شود، تجزیه ی بالقوه نیست؟ من می گویم نگذارید آن بالقوه به بالفعل تبدیل شود. نه تقصیر من است نه تقصیر شما که ایران از نظر زبانی کشوری است تجزیه شده، اما نه از نظر حدود و ثغور. بر شماست که تجزیه ی زبانی را از بین ببرید، و معنای آن بریدن زبان مادری خلایق میلیونی نیست، آفریدن تمهیداتی است برای جبران مافات، جبران خسران های چندین قرنی، بویژه خسران حاضر، که در آن یادگیری زبان مادری به معنای حفظ سلامت روانی جماعات انبوهی از مردمان کشور ماست، به دلیل اینکه شقاق روانی حاکم بر جامعه را تنها با درک علوم جدید می توان حل کرد.

مردم را به دلیل عدم درک مسائل قومی و زبانی گرفتار مسائل روانی و هزار عقده کرده اید و زبان مادری خود را بر زبان های مادری دیگران در کشور خود ترجیح می دهید و یک بار حتی به ذهنتان نمی رسد که با گفتن فارسی برای همه، در واقع به حق مادری خود نیز خیانت می کنید، چرا که اگر یک ترک، کرد، ترکمن و بلوچ و عرب شما را به دنیا می آورد، مزه ی خیانت به مادر را شما هم می چشیدید، مخصوصاً اگر یک قوز بالاقوز تاریخی را هم متحمل می شدید که یکی از یک زبان دیگر شما را نصیحت کند که آقا جلو تجزیه طلبی را بگیرید! 
آخر همین حرف شما مشوق تجزیه طلبی نیست؟ چه چیز شما را تشویق می کند که این همه در مورد زبانتان کاسه ی داغ تر از آش باشید؟ آیا شرم ندارید که پنجاه کتاب زبان مادری شما به قلم من باشد، و شما به من تکلیف کنید که مبادا کتابی به زبان مادری خود من باشد، آن هم موقعی که شما خود نه تنها تاجی به سر زبان مادری خود نزده اید، سهل است کفش کهنه ای هم در بسیاری مقولات جلو پای آبله ی این همه صاحبان زبان های بومی اقوام تحت ستم ایران جفت نکرده اید؟ این همه زبان درازی که از سراپایش تعصب زبانه می کشد، از کدام خرمن نژادپرستی سرچشمه می گیرد؟ اولاً شما چه گلی بر سر زبان خود زده اید که گل هایی را که احتمالاً و در کمال خضوع قلم من بر سرتان زده، خار چشم زبان مادری من می کنید؟ در کجای جهان دیده اید که قومی بر یک زبان قرنها زاده باشد، و زبان رسمی اش ناگهان زبان یک قوم دیگر بوده باشد؟ زبان رسمی کردستان کردی است. زبان رسمی آذربایجان ترکی است. برگردید تاریخ را بخوانید. شاه اسماعیل صفوی به زبان مادری خود شعر می گفت، . فارسی زبان رسمی فارسی زبانان است نه زبان رسمی سراسر ایران. فارسی زبان مشترک تحصیلی بوده، از زمانی که تحصیل به صورت جدید معرفی شده. باید صاحبان زبان های بزرگ در ایران، یعنی صاحبان میلیونی زبان های ترکی، کردی و غیره تدریس می شدند، در خود آن محل به عنوان زبان رسمی شناخته می شدند و فارسی را هم، موقعی زبان مشترک یا رسمی انتخاب می کردند که حق بیان و تحصیل مکتوب زبان خود را پیدا می کردند.هر کسی که فارسی را زبان رسمی ایران بشناسد، طبق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر محکوم است. فارسی زبان رسمی فارسی زبان های ایران است
. وقتی که در چند نوبت روس ها به آذربایجان لشگر کشیدند، یک سرباز غیر آذربایجانی در منطقه نبود. عباس میرزای دلیر ـ یک ترک ـ از خاک ایران دفاع کرد. سلطان محمود خودش ترک بوده، که هند را برای شما تسخیر کرد.نادرشاهش از اقوام افشار بوده که قومی است ترک که باز هند را برای شما تسخیر کرده، و آقامحمدخان به رغم ظالم بودنش آن همه خارجی را از ایران بیرون رانده 
گورستان های ایران، بویژه گورستان های آذربایجان مدفن مقدس جوانانی است که در شهرهای خوزستان کشته شدند. بمب های صدام دیوانه بر سر مردم تبریز در همان روزهای اول جنگ ریخته شد. چرا کودکان آنان حق درس خواندن به زبان مادری خود را نداشته باشند؟ دفاع از کشور را شما گمان می کنید به زبان شیرین فارسی به آنها یاد داده بودند، یا به همان زبان ترکی، که شما آن را ـ اگر خدای نکرده ترکان ایران به صورت مکتوب هم یاد گرفتند و به کار بردند ـ عامل تجزیه ی کشور می دانید؟ 
مگر فرزندان شما حاضرند به زبان مادری آنان درس بخوانند که شما می خواهید فرزندان آنان زبان فارسی یاد بگیرند، اما فراموش کنند که زبان مادری هم داشته اند. اهانت نژادپرستانه ای مثل "ترک خر" را صد سال پیش یک وزیر ساخت، به دلیل این که ترکان نمی توانستند زبان فارسی ِ مادری فارسها را به زیبایی خود آنان تکلم کنند، آن هم درست در زمانی که مشروطه خواهان آذربایجان ترک، علیه شاهان ترک قیام کرده بودند و نهایتاً هم گردن آنان گذاشتند که فرمان مشروطیت را صادر کنند. تجزیه طلبی این است؟ و ستارخان را در کجا کشتند؟ در تهران. و ستارخان چه کرده بود؟ چرا مادر را با بریدن زبان بچه اش به خاک سیاه می نشانید؟ مگر شما از دموکراسی دفاع نمی کنید؟ زبان رسمی قشون گاهی قرنها در ایران ترکی بوده، زبان دربار هم. کی شاهان ترک، زبان فارسی زبانان را بریدند؟ بزرگ ترین دشمن ایران در شاهنامه ی فردوسی توران است، یعنی سرزمین ترکان. در هزاره ی فردوسی، تقریباً هزار سال بود که ترکان بر ایران سلطنت کرده بودند. اگر شاهان ترک فارسی را قدغن می کردند، شما ادبیات فارسی نداشتید. به این دلیل قدغن نکردند که انساندوست بودند.کمی تقدم و تأخر با دنیای انگلوساکسون. مشروطیت ما نوعی تجدید حیات در عرصه ی تاریخ ما بود، و از این نظر، معلمان اولیه ی ما در مشروطیت، تربیت و رشدیه، مدارس دوزبانه را پیشنهاد کردند به فارسی و ترکی. بخش اعظم ریشه های آزادیخواهی مردم ما، در واقع مردمان ما، در کنار هم، از آن نهضت بزرگ سرچشهشدار تاریخ، به نظر من این است: هرقدر شعور قومیت های ستم زده ی ایران، در فراز و نشیب حوادث آینده بالا برود، اما هنوز نژادپرستی بنیادی تحمیل یک زبان بر صاحبان زبان های مادری دیگر، به صورت کنونی ادامه یابد ـ تحت هر عنوان و به هر دلیلی ـ سایه های دور جدایی طلبی ملیت های ستم زده و صاحبان زبان های سرکوب شده نزدیک تر خواهد آمد، مه می گیرد که اساسش بر تعلیمات انقلاب کبیر فرانسه، و پیش از آن تجدد حیات معنوی در رنسانس بود.
 
انتشار از: امیرحسین موحدی
 
منبع: 
Gunaz.Tv
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با اینکه این مقاله مال 3 سال پیش است ولی من الان دیدم . همه چیز به یک طرف .مهمترین مسله در اینجا دشمنی اقای سیروس مددی با هویت تورک ازربایجان است. من فکر نمی کردم اقای سیروس مددی تا به این حد مانقورد باشد.
حیدر بابا مرد اوغل لار دوغ گونان. حیدر بابا فرزندان جوانمرد بدنیا بیاور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دکتر که حتما دکتر هم هستید ، همین الان یه غیر ترک زبان که به توران میرود با توهین تحقیر و... روبرو و هر جا که میرود کلاه بر سرش میگذارند ، قیمتهای چند برابر از او طلب و اگر اعتراض کند مورد میهمانوازی ترکان قرار گرفته و آنچنان کتکش میزنند که اگر فرار نکند جان شیرینش را از دست میدهد و این تاثیر گفته‌های دکترینی چون شما دکتر هست ، شما کاملا تحت تاثیر افکار پان ترکیسم و پیشه وری هستید و تاریخ را یا نمی دانید یا از روی کینه دروغ تحویل مردم میدهید .
۱ اگر همین زبان پارسی نبود کرد و بلوچ و عرب و ترک هر جا که می رفتند باید با ادا و شاره صحبت می کردند .
۲ شما همون کتابهایی که گفتید نوشته اید که من از محتوای اونها کاملا بی اطلاع هستم رو به زبان پارسی نوشته و .... که شما وامدار زبان پارسی و مدیون این زبان هستید
۳ برید از کارو دردریان برادر ویگن خواننده که یک شاعر محبوب هست یاد بگیرید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چون شما فاقد الفبا و خط و فرهنگ لغت و تولیدات فرهنکی هستید ، به این دلیل حتی موقع حاکمیت ترکان هم ، زبان و خط تان فارسی ماند . بنابراین الان موضوع را راسیستی و ضد ایرانی و ضد فارس نکنید وگرنه شما جنایتکار میشوید و سازمان ملل می آید سراغتان . ایکاش زمان شاه بجای خواستگاری از 3 دختر شایسته ایرانی ، قدری در باره زبان و هویت آذری حرف میزدی تا روح و ماهیت پهلوی را نشان میدادی و بجای پست و مقام و پول ، آب سرد میخوردی یا تبعید و مهاجر . شاعر میگیوید .--- ورنه هر گبری به پیری مسلمان میشود ------------- یعنی الان هم هویت طلب گردیده اند .هماکاران سابق شاه و شیخ و خان و بورژوازی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ببخشید استاد اذری با ترکی چه فرقی داره توضیح بدین ممنون میشم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای براهنی واندیشه او متاسفانه تحت تاثیر فرقه دمکرات پیشه وری قرار دارد و اساسن فرقه دمکرات تجزیه طلب و جریانی وابسته به سیاست خارجی روس است. نفرت قومی همه زوایای زندگی اقای براهنی را فرا گرفته است و این تنفر را در دو رمان وی که بزبان پارسی نوشته است میتوان مشاهده کرد. واقعیت این است که جریان چپ پس از ناکامی در سال 57 به نژاد گرائی قومیگرائی روی اورد . افرادی مانند اقای براهنی در اروپای شرقی فراوان هستند که از جریان سوسیالیسم سرخوده بودند و هستند و اکنون به قوم و تبار گرائی رسیده اند . جریانات ترک تبار سلطه نظامی و زبانی دولت روس بر اران را فراموش و در این باره سکوت میکنند. خاورمیانه از هر نگاه ملی و قومی از غرب عقب افتاد و سلسله قاجا ر در ایران و امپراطوری عثمانی همه فرصت های تاریخی را ازدست دادند .اقای براهنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قبل از صد سال اخیر زبان رسمی یا غیر رسمی در ایران وجود نداشته. بفرض اینکه وجود داشته , بمن چه؟ زبان ناقص و نا کار آمد فارسی و آنهم زبان یک جماعت نژاد گرا, جواب گوی حالا نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى براهنى ، اينگونه آسمان و ريسمان به هم بافتن و از پيش فرض غلط پاسخ دلخواه گرفتن در شان كسى كه ادعاى مدرك دكترى دارد بعيد است و شرم آور ! نخست اينكه گفتيد هزار سال است كه شاهان ترك بر ايران حكومت مى كنند ، خوب اين آقايان ترك از كجا تشريف آورده بودند؟ آيا انتظار داريد آن ميهمانان ناخوانده زبان فارسى را كه چند هزارسال در اين سرزمين رواج داشت را ممنوع كنند؟! دوم گفتى كه شاه اسماييل به زبان مادرى اش شعر مى گفت ، خوب بهتره غيرت ايرانى بودن را از همان شاه اسماييل ياد بگيرى ! ايشان زبان پارسى را زبان رسمى ايران نگاه داشته بود( چون قبل از او هم فارسى زبان رسمى بود) و هم ايشان دستور ساخت شاهنامه با مينياتور هاى زيبا را داد البته ناگفته نماند كه اگر گيلانى ها جان او را نجات نمى دادند اسماييل شاه نمى شد!
سوم گفتى چند نوبت روسها به آذربايجان حمله كردند يك غير ترك براى دفاع به آذربايجان نيامد !!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این جناب هم همیشه یکی به نعل میزند و یکی به میخ . ایکاش زمان شاه هم این حرفها را میزد . دوم اینکه پان ترک چرا نوشته های 3 سال پیش از یک تلویزیون ارتجاعی را مدام اینجا منتقل میدهد ؟ بهتر نیست مسئول سایت جلو این سوء استفاده خودگردانی دمکرایتک را بگیرد ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من، سیاوش وچون تا قبل از سیاوش کنونی کامت میگذاشتم، برای برطرف کردن سؤ‌تعبیر، از اکنون بانام سیاوش.ژ کامنت خواهم گذاشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا،بحث ؟؟هر کس که خودرا ایرانی نمیداند.خانه ی میزبان را ترک کند..وبه جایی برود،که فکرمیکند،تعلق دارد به ان،حالا چه ترکیه.و چه بلندیهی تبت.وبا زبان مادوپدری اش..پرفوسور شود،مرز ایران،بدو خوبش مال ما،شما تشریف ببرید،والا،،،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام خدمت همه دوستان ، من یک پارسی زبان هستم ، از افتخاراتم همجواری با عزیزان ترک ، لر ، بلوچ ، کرد ، ترکمن و اعراب ایرانیست ، نه اینکه بخواهم بگویم پارسی زبانان مالک اصلی ایران هستند و مابقی اقوام همجوار با پارسها ، مالک ایران ، ایرانیها هستند یعنی تمام عزیزان ، هر بخش ایران تکه ای از بدنه ایران است که بدون آن تکه ایران واقعی وجود نخواهد داشت پس دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
shakarگرامی،این نوشته درژانویه چاپ شده وبعد ارگذشت 11 ماه ، من ههوزمتوجه نشدم که این نوشته چه کسی است.؟محتوای نوشته بیانگردردورنج ملیونها انسان ایرانی است که بجای آموزش بزبان مادریشان درکنارزبان انگلیسی بعنوان زبان رابط ،زبان تحمیلی ،بیگانه،ناقص وبی قاعده وغیر علمی فارسی را بانام زبان ملی!!! ومشترک وسراسری عامل وحدت(بخوان عامل نفاق) رااموختندکه اگردرایران جهت خرید مایحتاج روزمره،خریدماست وخیارازبقالی درشهرهای فارس زبان وبرخوردبافارس زبانان کاربردداشته باشد،کاربردزبان تحمیلی وبیگانه ی فارسی درخارج ازکشورمعادل صفراست.بطوریکه خودبچه های فارس زبانان متولد خارج ،اززبان فارسی فقط محاوره ای استفاده کرده وحتی یک درصد این بچه ها زبان نوشتاری بی قاعده وغیرعلمی وغیرمنطقی فارسی رانمیتوانند یادبگیرند.دوست فارسی دارم که اسامی صمدوثریا رادرخانواده دارند،بچه هایشان درسطح دبیرستان با آگاهی به :ادامه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بسیار زیبا بود هر کسی نوشته واقعا روشنگری کرده....مهم نیست چه کسی نوشته مهم حقیقتی است که در ان نهفته است...امان از دست این فارسها با این زبان نیمه عربی پدر ایرانو در اوردن... ادم واقعا نمی دونه چی بگه ... تازه تحصیل کرده های خارج از کشورشون هم حالی این مطالبو حالی نمی شن چه برسه به ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز . آخر زبان ترکی چه ارزش علمی دارد که شما به فرزندان عزیز خود یاد میدهید ؟
لااقل بجای ترکی انگلیسی به آنها بیاموزید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاياني كه ايران را با كشورهاي اسكانديناوي و سوييس و الخ مقايسه مي كنند ، سري هم بزنند به تاريخ و سابقه پيشه وري و دمكرات آذربايجان را مروري كنند و تحركات كردستان به هنگامه جنگ و آن بلوايي كه برپا شد. بنده موافق صد در صد فدراليسم هستم و اعتقاد دارم هر قومي مختار است ، و حتي بايد ، با زبان و فرهنگ خود آشنا شود. چرا كه هيچ انساني در هيچ كجاي اين كره خاكي حق سلب هويت از انسان يا قوم ديگر را ندارد. منتهاي امر اقوام اگر از حكومت مركزي انتظار نرمش دارند بايد خود نيز نرمشي نشان دهند و دست كم في المثل ترك هاي خواهان هويت قومي تحت لواي ايران امروزي راه خود را از پان ترك ها و تجزيه طلب ها جدا كنند و اجازه ندهند خواسته هاي منطقي آنها كه همانا آشنايي با مشاهير و هويت قومي خويش است بشود ملعبه اي براي عده اي كه معلوم نيست از كجا تغذيه مي شوند و اصلا از چه روي همگام با خاورميانه جديد آمريكا پيش مي روند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از امروز زبان رسمی ایران کوردی میشود، زبان کوردی را پاس بداریم، بە کوردی حرف بزنید، مدارس از مهد کودک تا آخر، دانشگاهها، کتابها همە کوردی، تابلوها و سردر مغازەها و نوشتەهای روی هر چیز کوردی، رادیو، تلوزیون، روزنامە کوردی، هر کس هم مخالف بود بە جرم تجزیە زندان و شکنجه و اعدام میشود.

حالا دوستان فارس، چند ثانیه آیا تحمل شنیدن این جملات را دارید؟ جواب بدید،
ما سالیان سال اینها را تحمل کردیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکی زبان کشوری و لشگری ؟
اولا ترکی با آذری فرق داره تکلیف خودتون رو روشن کنید
ثانیا آذربایجان با همه عزتی که دارد یک استان از ایران است و این دموکراسی مورد نظر شماست که زبان یک استان به بقیه تحمیل شود ؟ یعنی فی المثل اگر یک شیرازی رفت اداره ثبت احوال مجبور باشد ترکی صحبت کند ؟؟؟
ثالثا تماااااام کشور های جهان هرچند زبان غیر رسمی که داشته باشند یک زبان رسمی دارند که آموزش و بروکراسی و .. بر مبنای آن پیش می رود. بخواهیم یا نخواهیم فارسی زبان رسمی مملکت است و آقای براهنی هم شدیدا مغالطه می کنند که به تاریخ ارجاع می دهند !
اگر قرار باید به تاریخ برگردیم باید کشور آذربایجان را هم امروز ضمیمه خاک ایران کنیم !!

در نهایت به عقیده من باید اجازه تاسیس مدارس و نشریات زبان های غیر رسمی در استان هایی که تراکم جمعیت این اقوام بالاست داده شود و مردم اختیار انتخاب داشته باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هرزبان صدائی است با ویژگی ها و ظرفیت های خاص و منحصر و کشور عزیز ما به لحاظ تنوع قومی و زبانی به مانند ارکستری است متشکل از سازهای متنوع. که تا کنون فقط یک صدا صدای غالب بر ارکستر بوده و دیگر صداها فرصت نواختن نیافته اند. چرا باید دیگر صداها را خفه کرد.و به آنها میدان و فرصت بازی نداد؟ چرا ملت مان را از همه صداها بهرمند نکنیم تا رنگین کمانی از زیبائی و زیبائیهای زبانی داشته باشیم. آیا اگر فقط یک ساز بنوازد بهتر است یا کل ارکستر؟ سرزمین فرهنگی ایران بهاریست از گونه های ارزشمند. بگذاریم بهاری رنگین داشته باشیم نه زمستانی یکرنگ و سرد. بگذاریم فرد فرد میهن مان خودش انتخاب کند که چگونه بیندیشد، بنویسد بخواند و حرف زند. زبان فارسی مردنی نیست. زنده است و زنده خواهد ماند. دادن فرصت به زبان های دیگر تهدیدی برای زبان فارسی ما نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام دوست عزیز

چرا اینقدر سفسطه و جعل و تحریف تاریخ!!! کل قدمت زبان فارسی 800 سال هستش (اگه در مورد جدیدترین تحقیق زبان شناسی چیزی شنیده باشید اینرو میفهمید که البته نشنیدید چون اگه میخوندیدش اینطور از خودتون مطلب نمینویشتید)
بهرحال چیزی به اسم فارسی میانه و یا قدیم هم جزئی از تخیل و جعل تاریخ فارس هستش و هیچ وجود خارجی ندارند.
امیدوارم بهتر و دقیق تر از این بنویسید و بخونید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
- از این جماعت-
اخیرا در پی مطرح شدن حق زبان مادری از جانب سخنوری که عمرش را بر اعتلای زبان ملی ( فارسی) و ادبیات فارسی زبان نهاده همه روزه شاهد موج حملاتی ناسیونالیستی و گاها فاشیتی و احساسی که هرروز بر شدت و تندی این حملات افزوده میشود به ایشان آقای دکتر براهنی هستیم.. این جملات نه تنها از جانب گروهها، افراد و جمعیتهای وابسته به جریانات خاص و راستگرای بلکه از جانب هنرمندان و نویسندگان باصطلاح روشنفکر نیز دیده می شود. می توان گفت که این نوع بینش و برخورد با این مقوله ریشه در همان تفکر و سیستمی دارد که ژیل دلوز آن را تفکر "ساقه درختی" یا رشد عمودی ی اندیشه ، می نامد. در این سیستم، "ساقه" همه ی عناصر ِ درخت را تحت فرمان خود دارد. و متکی بر تک مرکزی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه شما دچار کوته فکری هستید، اگر خیلی دلتان می خواد مستقل باشید بفرماید در آذربایجان سکنی گزینید. تبریز و اردبیل و ارومیه چز خاک ایران بوده و خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منبع :گوناز تی.وی :))
خوبه خودتان تاریخ میسازید و سپس بر تاریخ جعل شده خود بحث و گفتگو میکنید!
زبان فارسی امروزی و یا فارسی مدرن از 1000 سال پیش زبان رسمی ایران بوده است. این زیبان هم نه تنها شامل ایران کنونی که از شبیه جزیره هندوستان و غرب چین تا آسیای میانه، قفقاز و غربی ترین نقطه آناتولی (ترکیه فعلی) را دربر میگرفته.
زبان فارسی میانه نیز که از دیرباز (بیش از 3000 سال پیش) بخش وسیعی از جهان آنروز گویشور داشته است.
تعجب از حماقت جناب براهنیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
YA\SHASIN IRAN YASHASIN AZARBAIJAN

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سلیمانی نمی دانم می توانی بخوانی یا نه؟ اگر خواندن بلدی برو و دوتا نوشته را مقایسه کن. کسی از شماها از توی یک نوشته بلند براهنی جملاتی را دستچین کرده و آنرا برای گوناذ فرستاده. گوناذ بدبخت هم به شما اعتماد کرده و منتشر کرده است. اوبالی باید ببیند این ایمیل را کدامیک از شما به او فرستاده اید. باید حواس اوبالی جمع باشد و اجازه ندهد آبروی این تلویزیون را شما ها ببیرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مقاله تنها بخشی از سخنان آقای براهنی است که تنها بخشی برگزیده از آن در اینجا درج شده است چه خوب میبود که تمامی آن درج میشد من با این شیوه ها موجب گفتگوهای انرژی بر میشود موافق نیستم ، با تمامی احترامی که برای آقای براهنی دارم ایشان اگر تمامی مقاله ایشان را بخوانید اتفاقا ایشان در زمره طرفداران ایران است که به قول خودشان اگر جنگی با ترکیه شود در صفوف ارتش ایران خواهند بود .........به نظر من پنهان کردن آن بخش از سخنان آقای براهنی درست نیست ؛ هم طرفداران ایرانیت و هم چالشگران ملی را دچار سر درگمی میکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی بعنوان یک آزربایجانی از صبر و بردباریتان تشکر میکنم. با اینکه با بعضی از مواضع سیاسی جنابعالی راضی نیستم اما بخاطر زحماتتان در سایت وزین ایران گلوبال تشکر میکنم. شما با اعمال راستین خود نه تنها به نهادینه کردن دیالوگ سیاسی در میان ایرانیان خدمت بزرگی میکنید بلکه با انتشار اکثر موضوع مربوط به مسائل ملی به جنبش حرکت ملی آزربایجان هم نیز یاری میکنید. بعنوان یک داور بیطرف حملات بی مورد برادران موحدی برایم خیلی تعجب آور است. این همشهریان عزیز برادران موحدی هنوز از راه نرسیده دو آتشه به همه میتازند. امیدوارم در شناخت دوست و دشمن کمی تامل داشته باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صرف نظر از مسائل پيش آمده دررابطه با نويسنده مطلب ،سوالي که برايم مطرح است اين که خاندان پهلوي ديکتاتوري فارس زباني رادرايران برقرار کرده بود؟ويا عقب ماندگي شديد کشورمان در سي واند سال اخير ناشي از وجود يک حکومت اقتدارگراي فارس زبان است؟دوستان همين الان سايت لغتنامه دهخدا درداخل فيلتراست.بيشترين آسيب ديده هاي سه دهه اخير فارسي زبانان هستند.ميشوداين سياهه را بسيار نوشت.احساس ميکنم بعضي مواقع نديدن روابط علت ومعلولي ميتواند ره به ترکستان برد.فرهنگ وادبيات رايج مسئولين ايران دررسانه ها مشاهده نماييد.راجع به انواع فسادها وآسيب ها صحبت ميکنند ولي رابطه علت ومعلولي را سرپوشيده نگه ميدارند.و...........
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
می تونم حدس بزنم TURK OGHLAN چه کسی است . من احتیاج ندارم که خود را ابتدا «ضد حرکت ملی آزربایجان و کسب حقوق تورکها در آزربایجان جنوبی و ایران است» جا بزنم تا بدین وسیله نقدی بر برداران موحدی داشته باشم . برای رضا هم عرض می کنم . اینجانب ضد هیجکس نیستم ، منتقد بودن با ضدیت داشتن فرق اساسی دارد. اگر ریگی در کفش می داشتم چنین شفاف عمل نمی کردم .اسامی صاحبان 99 درصد سایت های سیاسی نا مشخص است . در حالی که آدرس خانه و شماره تلفن اینجانب علنی است و هیج چیز پنهانی هم ندارم و اسامی و عکس اعضای مدیریت سایت هم مشخص است.بنابراین باید از انانی که با اسامی مستعار علیه دیگران می نویسند ؛ ترسید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقاي توكلي،شما در اين سايت به نام دموكراسي مقالات نژادپرستانه و فاشيستي بر مبناي پانفارسيسم منتشر ميكنيد و مطالب مغاير با ايده هايتان را به نام توهين منتشر نميكنيد.در مقاله إقبال اقبالي كه سخن امروز سايت شماست نظرم را نوشتم و إرسال كردم اما به نام توهين منتشر نكردند،شما خودتان بخوانيد ببينيد من كجا و به چه كسي توهين كرده ام؟دموكراسي پانفارسيستي بهتر از اين نميشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سایت ایران گلوبال
با سپاس از شما و سایت وزینتان و پوزش از اینکه خود را بدرستی معرقی نکردم به اطلاع میرساند که اینجانب آیدین ا. بوده و متولد شهر آستارا در استان گیلان هستم.
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیدین گرامی. از آنجایی که اخیرا چندین نفر با آی پی های مختلف با نام آیدین کامنت می نویسند و نظرات مختلفی اراده می دهند، از شما و بقیه «آیدین»ها خواهش می کنیم که بعد از آیدین، مشخصه دیگری هم به نام خود اضافه کنند تا کامنتها و نظرات از همدیگر قابل تشخیص باشند و خوانندگان سایت دچار سردرگمی نشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عنوان یک استقلال طلب آزربایجان جنوبی و با قبول اینکه آقای کیانوش توکلی ضد حرکت ملی آزربایجان و کسب حقوق تورکها در آزربایجان جنوبی و ایران است و در این راستا هم تا جاییکه می تواند قدم بر می دارد با اینحال رفتارهای دموکرات وی در سایت ایرانگلوبال و اجازه به مطرح شدن اخبار مخالف وی را نیز نمی توانم منکر شوم. کسی که ذره ای در سایر سایت های ایرانی مثل بالاترین فعالیت کرده باشد می داند که منظور من چیست و عکس العمل سایر ایرانیها در برخورد با نظرات مخالف چگونه است. رفتارهای برادران موحدی نیز همواره برای من شگفت انگیز و معما گونه بوده است.با اینحال از زحمات ایشان نیز تشکر می کنم. البته امیدوارم این خبر درباره دکتر براهنی درست باشد و جعلی در کار نباشد که اگر چنین باشد غیر از رسوایی چیز دیگری برای منتشر کنندگان این خبر به ارمغان نخواهد آورد.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب امین موحدی چه کسی امیل شخصی شما را منتشر کرد؟ ونداد منتشر کرد و من آن را حذف کردم دوم/«مرگ خانزده راا منکر نشدم . از قول شما هم مقاله چاپ نکردم بلکه نوشتم «کسی امکان ندارد که از حساب کاربری شما سوء استفاده کرده باشد . در بخش اتومات همه کس می توانند مطالب خود و یا دیگرنویسندگان را بگذارند. مطلب گذار نام نویسنده یعنی امین موحدی را در آن بالا گذاشته است. سئوال اساسی و یا اشکال اساسی این خواهد بود که آیا این نوشته به شما تعلق ندارد؟ و مطلب گذار این نوشته را جعل کرده است؟ که در ان صورت نوشته حذف خواهد شد و حساب کاربری مطلب گذار هم مسدود خواهد شد. مسئول بخش اتومات سایت دراین باره توضیح خواهند داد.»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

آقا توکلی ایمیل شخصی‌ راا منتشر می‌کنید ،مرگ خانزده راا منکر میشوید و مصاحبه میسازید از قول من مقاله چاپ می‌کنید ! آقای توکلی این بد گمانی نیست این حقیقت است آنجا چه می‌گذرد ،به چه مجوزی اینکارها راا می‌کنید ،کدام سایت اینکار‌ها را کرده شما هم بکنید و هر کس از خود دفاع کرد راا تحدید به پایان همکاری کنید؟کدام همکاری ؟همکار با همکار چنین می‌کند؟در مورد شاهکار آخرتان چاپ مطلب به نام من چه توضیحی دارید؟
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب امین موحدی گرامی / «سین جیم» یعنی چی ؟ لطفا از ادبیات بهتری استفاده فرمائید ؛ اینجانب هیج رابطه ای با « منبع» ندارم . رابطه من با منتشر کننده مطلب امیر حسین موحدی است .این حق من است که به دلیل اعتراض نویسنده ای از دوستان رضا براهنی از ایشان تنها یک سئوال طرح کردم . دلیلش را هم نوشتم . اگر در چارچوب همکاری نشود سئوالی را طرح کرد بهتر است به این همکاری پایان داد. این درست نیست با بد گمانی با طرح سئوال برخورد می کنید .تمام کامنت های ما موجود است در مقابل طرح یک سئوال هفت و یا هشت تهمت ، توهین و.... بهم نسبت داده اید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی. منتظر یک نظر منطقی از دوستان هستم. در ضمن نوشتار من به هیچ روی جانبدارانه از یک زبان و یا یک قوم خاص نبوده و نیست. بنده بنا به وظیفه انسانی خویش خود را موظف به دفاع از حقیقت میدانم و به این اعتقاد راسخ دارم که سرانجام این حقیقت است که ما را نجات میدهد.
حرکتی که دوستان آن را ساماندهی نمودند از اساس با جعل هستی شناسانه وقایع تاریخی بنا شده و هیچ مبنای منطقی ندارد. پس بر خود میدانم در خصوص آن قسمت از نوشتار شما که با حقیقت همخوانی ندارد روشنگری کنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی این مقاله با منبع ذکر شده شما باید از منبع اصلی‌ تحقیق کنید نه درج کننده نقل قول را سین جیم فرمائید! مسئولیت اصلی‌ این مقاله با منبع اصلی‌ مقاله است،در ضمن آقای توکلی ما وقت نداریم دم به دم به شما توضیح دهیم هر مطلبی را که نمیپسندید حذف فرمائید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی، خواهش میکنم که مقداری منصف باشید. سالهاست که من سایتهای مختلف فارسی زبان داخل و خارج ایران را مرور میکنم. سایت ایران گلوبال و در راس ان آقای کیانوش توکلی دموکرات ترین همه آنها هستند. مطمئن باش که شخصا آقای توکلی را من میشناسم. و خودم هم یک تجزیه طلب (من میگویم استقلال طلب) آذربایجانی هستم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد گرامی با پوزش جمله شما مرا بیاد پاک نمودن تخته سیاه با زبان است که گویا معلم دانش آموز!!! را مجبور به این کار نموده که این خود سئولات زیادی در خصوص صحت و سقم خبر فوق در اذهان زنده میکند که ابتدائی ترین آن بر میگردد که طول زبانی که قادر به پاک نمودن تخته سیاه باشد.
Aghaye Aydin mitevanid tule zebani ke gader be........ra yani chi vazehter benevisid

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بر اساس آورف معمول روزنامه نگاری انتشار مطلب با ذکر منبع مجاز است و اگر بدون منبع نیز باشد تا زمانیکه تکذیب نشود معتبر میباشد؛شوونیزم نیز نمود و مصداق دارد و ملت قضاوت می‌کند؛ نه یک نفر ،آقای اوبالی نیز یک مبارز و فعال رسانه‌ای هستند در ویدئو هم که آقای براهنی واضح توضیح دادند شونیست آقای مشیری هستند که تحریف از سوی ایشان همین امروز و در همین سایت بر ملا شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی بنظر شما آقای براهنی مطلبی نوشته و آنرا یکراست روانه شما و یا گوناذ کرده است؟ چرا این نوشته در هیچ جای دیگری وجود ندارد؟ یعنی براهنی معتمد شما و یا شماها معتمد براهنی هستید؟ چرا به سایتهای دموکراتیک و یا چپ ارسال نکرده و به اوبالی فرستاده است؟ جواب چیست؟
ثانیا شما برای کیانوش توکلی زحمت نمی کشید. بقول یک مثل ترکی گربه موش را بخاطر حضرت عباس نمی گیرد. شما برای پخش ادعاهای شوونیستی تان از این سایت سو استفاده کرده اید و نه کیانوش از شما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان عزیز منبع این مطلب ذیل مقاله درج شده و در سایت تریبون نیز آقای اردبیلی باز نشر کردند سوابق مقاله در گوگل نیز موجود است؛ واگر بنده ذکر منبع نمی‌‌کردم حق با آقای توکلی بود www.gunaztv.com
www.tribun.com
.....
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من تنها یک سئوال بر اساس تلفنی که بهم شد از شما کردم ولی جنابعالی همچنان مثل رگبار بهم تهمت می زنید ، نگاه کنید ؛ نوشته اید: :« از همه طلب کارید ...... به همه می تازید ...دچار خود بزرگ بینی هستید ...» کجا من به شما تاختم ؟ چگونه از شما چیزی را طلب کردم . چگونه دچار خود بزرگ بینی شده ام ؟ چگونه بر شما منت گذاشته ام . ...در درگیری شما با ونداد و فضایل عزیزان سعی کردم با بی طرف باشم و جانب کسی را نگیرم ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی لطفاً طلب کار نباشید ونداد را خودتان بهتر میدانید جرم بزرگی‌ مرتکب شده از همه طلبکارید !به همه می‌‌تازید!! هر کاری می‌‌توانید بکنید آقا اختیارش با خودتان است منت اکانت نگذارید این ما هستیم که برای گسترش سایت شما زحمت کشیدیم و لی‌ گویا شما دچار خود بزرگ بینی‌ هستید
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفا کمی صبر داشته باشید تهمت نزنید .تا فردا مشخص خواهد شد. دنبال متلک گفتن و تهدید هم نباشید. ابزار جنگی تان را کنار بگذارید ،من اهل جنگ نیستم ..تلفن کننده شخص بسیاز شناخته شده ای در جنبش هویت طلبی آذربایجان است و من روی سخن ایشان حساب می کنم . واقعا نمی فهمم چرا باید « کمر همت به تخریب شما بسته باشم....» شما با این که در فیس بوک بهم توهین کرده بودید و منوتروریست و..... خوانده بودید.... من از ان توهین ها گذشت کردم و اکانت سایت را در اختیار تان قرار دادم . با ونداد درگیر شدید بازهم سعی کردم جانبدارانه برخورد نکنم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آن شخص که زنگ زده مثل کسیست که به عنوان ناصر خانزاده با شما حرف زده؟ آقای توکلی با خودتان صادق باشید و مبادا فکر کنید ابزار دفاع نداریم.. فقط منتظریم ببینیم واقعا کمر همت به تخریب بسته اید‌ یا این فقط یک سؤ تفاهم بوده؟
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب امیر حسین موحدی گرامی / «کسی نخواست شما را اخراج کند » من سئوال کردم ودلیلش این است یکی از دوستان نزدیک رضا براهنی تلفن زد و طرح کرد که این نوشته از اقای براهنی نیست و ایشان در حال نوشتن تکذیبه است . از این رو من از شما سئوال کردم که بدونم که اصولا این نوشته را چه کسی به شما داده است؟ بهر حال اینجانب هم مسئولیت دارم . شما عادت کرده اید که شعار بدهید . انگار دیگران در ایران گلوبال ضد حقوق بشر هستند !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله من امیرحسین موحدی مسئولیت را می‌‌پذیرم من مقاومت در راه حقیقت را از شهدا و در زندان‌ها یاد گرفته‌ام اینجا هم در حریم قانون و آیین حرفه‌ای‌ام مینویسم خودم کنار نمی‌‌روم ولی‌ بر اصول حقوق بشری خود در دفاع از آذربایجان ادامه میدهام تا شما که ادعای آزاد‌گی دارید مرا به جرم اینکه مثل شما فکر نمی‌‌کنم اخراج کنید شما آزادید ولی‌ ببینیم آزاده هم هستید؟
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایا شما مسئولیت این کار را می پذیرید. یعنی نوشته از آن رضا براهنی است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.سوال عجیبی‌ کردید!!ایشان مقاله را برای انتشار می‌نویسن ...
.سوال عجیبی‌ کردید!!ایشان مقاله را برای انتشار می‌نویسن نه بایگانی! قای توکلی هر مطلبی که درج می‌‌شود مثلاً از خاتمی خودشان وکالت میدهند؟ من توصیه می‌کنم در سایتهای معتبر پیگیر باشید اگر هم مشکل شما با آذربایجان جدی تر از این حرفهاست هر چه صلاح میدانید بکنید..سایت زیر محل درج نوشته‌های براهنی است.
http://www.tribun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1255:1391-10-17-15-53-20&catid=50:rasism-&Itemid=61

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای محترم ما درزبان ترکی دیوان ترکی وزیر ترکی معمار ترکی و...همه چیزداشتیم و داریم . حتی معمار اصلی زبان شما هم ترکها بودند.شما سواد خواندن تاریخ ترکها را ندارید و منطق هم حالی نمی شوید.وما در تاریخ اشخاصی چون آقای دکتر رضا براهنی ها رو راشتیم و حالا هم با افتخار داریم.افرادی شونیزم همانند شما نه قدرت آبادی ایران ونه قدرت خرابی آذربایجان را دارند.در ضمن الفبایی که شما به آن افتخار میکنید آنهم الفبای عربی است.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایا نویسنده یعنی اقای رضا براهنی از این نوشته خود با اطلاع است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مگر در روسیه تزاری ودر اپراطوری المان منشی و پادودرباری روس وژرمن نبود که که بیابانگردان وچادر نشینان روس وآلمانی به زبان لاتین مینویساندند وتکللم میفرمودند این تجاهل عارفین درگاه مسلط فرهنگی آریایی را کجاست حد وحصر وقبول حق ، جناب آیدین در دوره فئودالیسم حاکم مطلق نه به زبان خود ویا اکثرییت مردم بلکه به زبانی غیر مسلط و زبان غیر امر به کتابت ومداهی مینمودند. در دوران جهانگشایی و امپراطری ترکان نیز چون عربی زبان خلفای عرب ونشان تسلط آنان بود وزبان ترکی نیز زبان قشون و مردم تابع عادی بود واین شیرین زبان فارسی زبان عده ای قلیل ساکنان در مراکز تمدن نبود وبیشترین لغات ممکن زبان مقدس ایسلامی اولفبای عربی را داشت در گستره فرمانروایی ترکان زبان مدح سلاطین ترک وزبان عرض ارادت ملوکانه ودفتر دستک مالیاتی به زبان فارسی لبا لب پرشده از لغات عربی بود تا تفهیم حد اکثری میزان جانفدایی خادمان باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آیدین که با این حرارت از زبان فارسی و فارس زبانان دفاع میکند، چرا اسم مثلا "تاج بخش" برای خودش بر نمیگزیند. آیا این کلک فارسی نیست؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به همه ایرانیان عزیزی که نمیخواهند ایران عزیز تجزیه شود.... قدم اول این هست که در مساله زبان به توافق برسند. فارسی زبان شعر قبول شود. عربی زبان شریعت، و ترکی زبان کشوری و لشکری. هر ملتی در ولایت خودش به زبان محلی خودش تحصیلات بکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیدین عزیز پادشاهان ترک با داشتن همه اختیارات مملکتی 2 تا نامه نویس و نامه رسان تورک نداشت ؟؟!!! که حتما باید نامه نویس فارس استخدام میکردند!! گیریم که بیابان گرد و چادر نشین بودند، شما یک مورد مثل بیاور که در همان عصر 1000 ساله که فرمودید، یک قومی در کره خاکی بوده باشه که با زوز شمشیر وحشی گری صاحب و مالک جغرافیای عظیمی باشه ولی 2 تا عرضه نویسبه زبان خود نداشته باشه!!! خیلی خنده دار نه؟؟؟ روحیه پلورالیستی و احترام به زبان غیر خودی و یا قدغن نکردن زبان فارسی به خاطر حکمرانی بدون درد سراز بابت شورشها ملتهای دیگر پادشاهان خونریز تورک!! را به حساب نداشتن عرضه نویس تورک گذاشتن نشان از روحیه نژاد پرستی قرن گذشته میباشد!!! توصیه میکنم خود را آپ دئیت کنید. تورک وزیر نداشت، تورک زبان نداشت، تورک عرضه نویس نداشت، تورک معمار نداشت، تورک دیوان نداشت، تورک تمدن نداشت، تورک الفبا نداشت،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایدین خان چرا در مقابل سوالات اساسی اقای دکتر براهنی که از حقوق دیگر ملل غیر فارس در ایران دفاع می کند و دموکراسی خواهان دروغین را به چالش می کشد شما با طفره رفتن و مغالته میخواهید روی مساله اصلی سر پوش بگذارید. دوست عزیز ایشان میگویند در زمان حکومت ترکان زبان فارسی را قدغن نکردند اما از زمانیکه حکومت به دست فارس زبانان افتاده زبان دیگر دیگر ملل غیر فارس از جمله ترک زبانان البته توسط ناسیو نالیستهای فاس نه ملت عادی فارس قدغن شده.حالا شما با طفره رفتن ومغالته چه چیز را میخواهید ثابت بکنید.نهایت اینکه شما تجاهل العارفین می کنید یا ایشان؟؟؟
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای امیرحسین موحدی، شما بجای آدرس ایمیل نویسنده آدرس ایمیل خود را نوشته بودید و بجای آدرس سایت نویسنده، آدرس سایت دیگری را. لطفا دقت کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دکتر براهنی گرامی با درود خدمت شما نخست باید عنوان کنم با قسمتهایی از فرمایشات شما که به حقوق شهروندی مرتبط هست موافقم ...