جنگ تازه آغاز شده

حسام فودا مسئول سازمان جوانان مصری های آزاد است. شاخه ی لیبرال اپوزیسیون. لیبرال ها یک حزب توده ای نیستند، اما پول دارند. بنیان گزار مصری های آزاد میلیاردر و سلطان رسانه ای نجیب زویر است. یک دشمن قسم خورده ی اخوان المسلمین. پولدارهایی مثل زویر برای اپوزیسیون چادر، پلاکارد فراهم می کنند و امکانات برای تبلیغات رسانه ای. آن ها می خواهند برای انتخابات آینده ی مجلس ملیون ها هزینه کنند و از وقتی که هواداران سابق مبارک به صف مخالفین پیوسته اند، بیشتر هم خرج خواهند کرد.

با این که اخوان المسلمین در رفراندم قانون اساسی برنده شده،

اپوزیسیون مصر از همیشه قویتر است.

میشائیل تومان  دی سایت 27 دسامبر 2012

 

برگردان: گلناز غبرایی

 

از قرار مصر از دست رفته است: یک قانون اساسی مستبدانه، یک رئیس جمهور مسلمان، اخوان المسلمینی تشنه ی قدرت و چندین مسیحی ترسان و گوشه گیر. انقلاب مصر شکست خورده. ممکن است شما هم این طور فکر کنید؟

اپوزیسیون مصر اما از این قضاوت سریع بسیار آزرده خواهد شد. آن ها که روبروی قصر ریاست جمهوری چادر به پا کرده اند، روی دیوارها با رنگهای تند شعار نوشته اند، طرح کشیده اند و همچنان اعتراض می کنند. رفراندوم قانون اساسی را که مسلمان ها نوشته اند پایان کار نمی دانند. قانون اساسی منفورشان راه خود را باز کرد، اما چه حقیرانه؟ خیلی از مصریها رفراندوم را تحریم کردند. در شهرهای بزرگ بسیاری به آن رای منفی دادند.60 درصدی می شوند. تطمیع و تهدید هم عمل کرده. مشاور رئیس جمهور که خود حقوق دان برجسته ایست و هیچ قرابتی هم با اخوان المسلمین ندارد، استعفا  داده. برای محمد مورسی آبروریزی به حساب می آید. رئیس جمهور و اخوان المسلمین هم پیمانان خود را ا ز دست می دهند.

اپوزیسیون اما به دلیل هفته ها مبارزه بر علیه اسلامیون در جنب و جوش است. برای آن ها جنگ تازه شروع شده. بسیاری از زنان دامن های کوتاه و شلوارهای جین خیلی تنگ به تن می کنند و گره روسری ها شل شده است. یک جنبش عظیم بر ضد مورسی و اخوان المسلمین شکل گرفته.

سه عامل اپوزیسیون را قویتر از سال پیش کرده: پول، تجربه و مقداری توده گرایی اجتماعی.( سوسیال پوپولیسم)

حسام فودا یک پارچه انرژی که خواب نمی شناسد از فعالین «مصریهای آزاد» است. او شب ها را در چادر مقابل کاخ ریاست جمهوری می گذراند و سه هفته پیش وقتی که اخوان المسلمین گروه ضربتش را برای تارو مار کردن مخالفین فرستاده بود حضور داشت. فودا می گوید« مورسی رئیس جمهور من نیست» او عقیده دارد که رئیس جمهوری که در ماه ژوئن انتخاب شده ضعیف است« آلت دست اخوان المسلمین». با تصویب قانون اساسی جدید باید دوباره رئیس جمهور انتخاب شود و مورسی این بار بازنده خواهد بود. به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرده است. اوضاع اقتصادی افتضاح است و او فقط به حفظ قدرت فکر کرده. خیلی وقت است که مورسی مثل مبارک به نظر می آید. تنها و در معرض سقوط.

حسام فودا مسئول سازمان جوانان مصری های آزاد است. شاخه ی لیبرال اپوزیسیون. لیبرال ها یک حزب توده ای نیستند، اما پول دارند. بنیان گزار مصری های آزاد میلیاردر و سلطان رسانه ای نجیب زویر است. یک دشمن قسم خورده ی اخوان المسلمین. پولدارهایی مثل زویر برای اپوزیسیون چادر، پلاکارد فراهم می کنند و امکانات برای تبلیغات رسانه ای. آن ها می خواهند برای انتخابات آینده ی مجلس ملیون ها هزینه کنند و از وقتی که هواداران سابق مبارک به صف مخالفین پیوسته اند، بیشتر هم خرج خواهند کرد.

نکته ی جدید درخیزش پیش رو این است که طرفداران افراطی ثبات و امنیت یعنی « حزب ال کاناپا » که به حزب کاناپه معروفند و هیچگاه در تظاهرات شرکت نکرده بودند، یک باره به خیابان ها آمدند.رفیق اسد سیدوم رئیس پلیس و دشمن اسلامیون است که در دوران مبارک یک گردان ویژه علیه جهادیست ها  بمب گزارتشکیل داده بود. خانه ی او در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری است و می تواند از آن جا چادرها را ببیند و همین طور گروه ضربت را که به قصد تارو مار مخالفین حمله ور می شوند. حالا سیدوم هم تظاهرات می کند. او،  رئیس پلیس، مردی که آرامش و نظم برقرار می کرد،یک  مسیحی که انقلاب 2011 را از پشت پنجره و با دیدی انتقادی زیر نظر داشت به خیابان آمده و همچنین خانم های پولدار « کلوپ ورزشی گراتسیا» که همگی کلوپ را تعطیل کردند و با لباس های ورزشی به میدان تحریرآمدند. گازهای اشک آور البته بسیار آزرده خاطرشان کرد. خیلی هاشان پول و تجربه را با هم دارند و درعین حال بانفوذ هم هستند. سیدوم می گوید« ما باید جلوی اسلامیست ها را بگیریم. وقتی که قانون اساسی تصویب شود، باید نافرمانی مدنی را آغاز کنیم. مردم بایداعتراض کنند. در ادارات، در دادگاه ها. آن ها که این همه سال  ثبات و نظم  را حفظ کرده اند، می توانند بی ثباتی و بی نظمی را سازماندهی کنند، تا آن جا که اسلامیست هابه زانو در آیند.»

البته این سوال پیش می آید که چطور طرفداران رژیم قبلی قادر به همکاری با انقلابیون خواهند بود و چطور می توانند با هم اکثریتی را که اخوان المسلمین بدست آورده از آن خود کنند. پاسخ را از یاسر علی رمدان سخنگو ومشاور راهبردی انتخاباتی  35 ساله ی حزب خلق می شنویم « کار ساده ای نیست. ما مثل این پیر و پاتال ها فکر نمی کنیم. اما همه بر علیه اسلامیست ها هستیم. این موجب استحکام اتحاد شده. دو هدف داریم: قانون اساسی اسلامی را تغییر بدهیم و برنده ی انتخابات شویم. پیروزی دور است ولی مثل پارسال غیر ممکن به نظر نمی رسد.»

حزب خلق شاید قویترین حزب اپوزیسیون باشد. رهبرش حمدین صباحی از جبهه ی چپ است که در انتخابات ریاست جمهوری فقط 5 در صد از مورسی کمتر رای آورد. او بخش های فقیر نشین در دلتای نیل وشهرهای بزرگ را پشت سر خود دارد. جاهایی که غیر از او فقط اسلامیست ها رای می آورند. صباحی مردی است که می خواهد در سال دوم انقلاب عربی بر ضعف های ساختاری چپها و لیبرال ها نقطه ی پایان بگذارد. صباحی مشاور راهبردی یاسر رمدان می گوید« ما می خواهیم به مردم کمک های اجتماعی کنیم. می خواهیم به آن ها یاد بدهیم. اخوان المسلمین مسجد را پایگاه خود قرار داده. ما می خواهیم در دهات دفاتر کمک های اجتماعی باز کنیم که هم یاری می رسانند و هم روشنگری می کنند.» این پاسخ اسلامیست هاست. به همان اندازه مردمی، اما چپ. البته این که لیبرالهایی مثل مصری های آزاد تا چه اندازه با این برنامه همکاری کنند هنوزمشخص نیست.

نکته ی کلیدی اما این است که مورسی واخوان المسلمین کاری کرده اند که تا به امروز اپوزیسیون قادر به انجام آن نشده بود:حداقل برای مدتی محدود جبهه ی مخالفان را برعلیه اسلامیست ها متحد نمودند. با استعفای مکی مشاور رئیس جمهور، مورسی یکسره به دامان اخوان المسلمین پناه برده وشانس اپوزیسیون  درست  در همین جاست.

 

منبع: 
دی سایت 27 دسامبر 2012

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.