انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، و سرنوشت آن(ویدئو کلیب )

آاینده اراد، مجید عبدالرحیم پور ، کیانوش توکلی ، حسن نایب هاشم ، حسن زهتاب  و مرتضی صادقی در  شبکه تصویری ـ صوتی رسانه، نظرات خود را  در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری آتی بیان داشتند که هم اکنون آمده پخش است.

شبکه تصویری ـ صوتی رسانه، پیش بینی در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری آتی را با تنی چند از فعالین سیاسی، اجتماعی در میان گذاشته که حاصل آنرا ملاحظه میکنید.

www.rasaneh.eu

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.