ما یک شبه انشعاب میکنیم، ولی سالها طول میکشه بهم بپیوندیم

میز گرد برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ ایران، که با شرکت مجید زربخش ـ اتحاد سوسیالیست های چپ ایران، ، رسول آذرنوش ـ منفردین چپ ، پرویز نویدی ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ، و علی پورنقوی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در بروکسل ـ بلژیک بتاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ برگزار گردید

شبکه تصویری ـ صوتی رسانه
rasaneh.eu

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.