معنی فرهنگ در زبان ترکی و فارسی

همانطور که فرهنگ در یونان در فلسفه جمع شده بود و همه علوم بعدها از فلسفه جدا شدند در گذشته ی زبان ترکی فرهنگ در واژه ی « بیلیم bilim» یعنی«معرفت» و « آگاهی و دانش» جمع شده بود. در حقیقت « بیلیم» همان معنای فرهنگ را میداد. که شامل «ادب-تربیت-آگاهی از آداب و سنن - و رمز و رموز کشاورزی و دامداری و شکار و آبادانی و غیره» بود. برای فرهنگ در ترکی هم اکین هست و هم بیلیم . بکوشید از این فکر که فلان و بهمان مردم بی فرهنگ هستند دوری گزینید که یک اندیشه راسیستی ست. هر مردمی دارای فرهنگ بوده و هست.

 pappak khoramdin
من خودم آذری هستم و زبان آذری را از مادر و پدر و مادر بزرگ و پدر بزرگم یاد گرفتم . 
سوالی دارم به عنوان یک آذری وطن پرست ! از این ترک ها ! 
لغت فرهنگ به ترکی چی میشه ؟ 
نبردبان چی ؟
نمیدونم این خاک ایران چی داره ، اون از راست ما، که فداییا ن اسلام، و اون هم از فداییان چپ روسی. با این نیرو ی تخریبی که جا معه همبسته ی مارو اینجور میخوان خراب و تخریب کنند . خود شماها قضاوت کنید .
 من یک آذری هستم نه یک ترک. نمی خواهم ترک باشم من یک آذری هستم . نگفتی لغت فرهنگ به ترکی چی میشه ؟ نبردبا ن چی ؟ میگی قلم زنی اما ریشه میزنی.
از زمان هلاکو مغول که عباسیان رو بر انداخت تا زمان قا جار ها همه ترک و ترکمن بودند. چی ساختند که لغت نبرده با ن را بسازند! ... 
دو ست عزیز که قلم میزنی با زبان شناسی کاری نداری ، با ریشه یابی لغات ها کاری نه دا ری !! گرفتاره بیماری ملت سازی انگلیس شدی؟ یک نگاه به هند بنداز ببین چه گندی زدند . به شعا ع ٥٠ کیلومتر زبان عو ض میشه ! به شعا ع ٧٠ کیلومتر مذ هب عو ض میشه ! معلم از شمال به جنوب با شاگرد مشکل داره زبانه مادری اقوام در حا له از بین رفتن است و بخشه بزرگی از بین رفته.

فارسی دری زبان ملی ماست و قا بل احترام است بخاطره تمام مشاهیر تاریخ ما بخاطره تمام اونهایی که اسم بردی . ایرانی یک فرهنگ -از من و تو بزرگترها- از این آ ب زلال نوشیدند . این را هم باید بدونیم که بعد از نفت و گاز زبان اقوام ساکن ایران ثروت ملی ماست . با این هاست که میتونیم دوباره زنده بشیم از خاکستره نحس این جمهوری اسلامی . مرزهای فرهنگی ایران رو ببین، افغانستان ،تاجکستان ، شمال به جنوب از غر ب تا شرق ببین چه گسترده است و همینطور مرزهای سیاسی . ما میتونیم نقشه آلمان را بازی کنیم در منطقه. 
منطقه احتیاج به یک پیشرو داره که دسته روس و انگلیس و ایادی ا ون رو کوتاه کنه . خرج دموکراسی غرب رو ما با خون خودمون میدیم .راه نجات ایران است. چرا چون جهان بینی کاملا متفا و ت داره یعنی همون که بابک خرم دین میگفت . یعنی جان مقدس است و اولی فراینده جان خرد است . تعلق به قو م یا رنگ یا مرام یا جنس مرد یا زن مطر ح نیست بلکه جان مقدس است . از همین مرام و جهان بینی کوروش آ مد ه . آتشکدهه ها در آذربایجان از این آتش پاسداری میکردند . من هم از این مدنیت پاسداری خواهم کرد آنطور که پدرم پاسداری کرد. پاینده و جوی باش ای ایران این روز ها هم خواهد گذشت.

 آ.ائلیار
 جناب pappak khoramdin که اسمت به معنای «کلاه» است. البته با یک p .امیدوارم قصد کلاه گذاری نداشته باشی و براستی بخواهی چیزی یاد بگیری. در همین صفحه بارها برابر واژه «فرهنگ» برای آنان که به عنوان توهین ادعا میکنند ملت ترکی زبان « فرهنگ ندارد» و یا واقعاً میخواهند به آگاهی خود بیفزایند توضیح داده شده است. باز برای شما توضیح داده شده و میدهم که : 

واژه ی فرهنگ فارسی در زبان ترکی
1- به معنای کتاب لغت یعنی « سؤزلوکsözlük»
2-به معنای فرهنگ و تمدن - همانطور که دوستی هم دربالا اشاره کرده -یعنی « اکین əkin» . و همینطور فرهنگ یعنی بیلیم Bilim. 
3- فرهنگ یعنی مدنیت ؛ کولتور
در زبان رایج کنونی واژه اروپایی « کولتور» یا با تلفظ ترکی Kültür  و همینطور مدنیت مصطلح شده اند. کسانی که برای تحقیر و توهین عنوان میکنند که فلان مردم فرهنگ ندارند بهتر است توجه کنند طبق کاوشهای باستان شناسی حتی انسانهای « نئاندرتال» هم با توجه به دوران ابزارسازی ساده «فرهنگ»داشتند 
و برای اشاره و نامیدن این «کار و فکر» توسط « اصوات ویژه ای» نیاز خود را برمیاوردند. که به معنای « فرهنگ» شما یا «اکین» و «بیلیم»ماست. 

واژه ی اکین باتوجه به معنای آن به دوران «مادرسالاری» که اولین جامعه ی تشکیل شده بشریست برمیگردد. «زنان» با «یافتن رمز» «کشت گندم» دوران کشاورزی را بنیاد نهادند. کلمه «اکین» در اصل به معنای «کشت» و «بذرپاشی» ست. معنای کولتور اروپایی هم در اصل به معنای «کشت و کار» است. فرهنگ در زبان فارسی دری و زبان پهلوی از فعل« فرهیختن» میاید. و به معنای آموختن وآموزاندن است.و در دوره رضاخان و پسرش رایج شده است. در گذشته واژه های«ادب-علم-معرف-تربیت» که عربی هستند رایج بود. 
ما هم در ترکی «مدنیت» میگفتیم. در ترکی ما واژه «بیلیم bilim» را برای علم داریم که ریشه فرهنگ انسانی ست
همانطور که فرهنگ در یونان در فلسفه جمع شده بود و همه علوم بعدها از فلسفه جدا شدند در گذشته ی زبان ترکی فرهنگ در واژه ی « بیلیم» یعنی«معرفت» و « آگاهی و دانش» جمع شده بود. 
در حقیقت « بیلیم» همان معنای فرهنگ را میداد. که شامل «ادب-تربیت-آگاهی از آداب و سنن - و رمز و رموز کشاورزی و دامداری و شکار و آبادانی و غیره» بود. برای فرهنگ در ترکی هم اکین هست و هم بیلیم . بکوشید از این فکر که فلان و بهمان مردم بی فرهنگ هستند دوری گزینید که یک اندیشه راسیستی ست. هر مردمی دارای فرهنگ بوده و هست. حتی مردمان جنگلهای آمازون در هزاران سال پیش. بهتر است بخاطر بسپارید که ریشه فرهنگهای انسانی همه یکی ست. و همانطور که اشاره شد هیچ مردمی بی فرهنگ نیست.

«نبردبان» 
- یعنی پلکان. 
در ترکی طبق نوشته بهزاد بهزادی فرهنگ نویس «آیاقلیق Ayaqlıq را داریم و نام آخرین پله ی آنرا encək ئنجک »گویند- که همان yencək ینجک است. در ترکی ترکیه مِردیوِنmerdiven بکارمیبرند که طبق نوشته دکتر محمت دوغان D.Mehmet Doğan  مؤلف فرهنگ بزرگ ترکی، اسمی ست که ریشه فارسی دارد. 
ولی همانطور که واژه ها داخل زبانهای دیگر میشوند و فرهنگها در یکدیگر تأثیر متقابل دارند کلمات «نردبان Nərdban» ،پلکان pelləkan مصطلح است. 

مردم ترکی زبان بیش از 1000سال ایران را برای شما و خودشان حفظ کرده اند . زبانتان را هم برایتان حفظ کردند. شما چکار کردید؟ 80 سال است که زبان دیگران را از کتابت محروم و ممنوع کرده اید.کافی نیست. یا میخواهید بازهم به این جنایایت ادامه بدهید؟
راه حفظ چهارچوبه ایران «تمکین در برابر حقوق تمام و کمال ملیتهاست». فکر میکنید با پیدا کردن بعضی کلمات حتماً اثبات خواهید کرد که این و آن ملت بی تمدن است و برتر و بالاتر ملت و مردمی دیگر است و حق آقایی و برده داری دارد. لازم است بدانید که این اندیشه« خلاف برابری و حقوق بشر » و خود «برتری»جویی ست. فاشیسم و نازیسم هم همین کار و فکر را داشتند: «من از تو برترم». «تو پست و پایین تری»! این اندیشه آنها بود. چرا به این ورطه میافتید؟ گیرم که شما دیروز آقا و سرور بودید-همه چیز داشتید - برده دار بودید، دیگران هیچ چیز نداشتند ، خوب چه ربطی به امروز ما دارد؟ امروز دوران «برابری حقوقی»ست. برابری زبانهاست. اگر مشکل و مسئله را درک نمیکنید بی تعصب مطالعه کرده خرد خود را بکار اندازید.چشمتان را یک کمی به اوضاع دنیا باز کنید در کدام یک از ممالک پیشرفته 80 سال است که زبان مردمان دیگر قدغن است؟
نتیجه : واژۀ فرهنگ در زبان  ترکی طی تاریخ این مراحل را سپری کرده است: اکین- بیلیم- مدنیت- کولتور- و اکنون باز همین دو مقوله آخری را برای آن بکار میبرند. و واژۀ بیلیم را برای شاخه های جداگانه علمی استعمال میکنند.
 معنی امروزی مدنیت-بیلیم-یا کولتور و فرهنگ:
 این مطلب را با تعریف فشرده و نسبی مدنیت-بیلیم-یا کولتور و فرهنگ با مفهوم امروزی و مدرن تکمیل میکنم: کولتور مجموعه همه ی دانشها -اخلاقیات-هنر و دین-آداب و رسوم- و هرگونه توانایی انسان که به عنوان عضوی از جامعه به دست میاورد- و موجب جدایی او از دنیای حیوانی میشود-موجب گذر او از مرحله بربریت به جامعه عقل ورز مدرن است- را در بر میگیرد. کلیت دنیای مادی و معنوی انسان است. فرهنگ سنتی توسط فرهنگ مدرن به تدریج دگرگون میشود. زبان محور اصلی انتقال فرهنگ است. در روابط انسانها. بدون آن انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر غیر ممکن است. انسان دارای فرهنگ خاص فردی-گروه اجتماعی- قومی یا ملی - فرهنگ کشوری- منطقه ای- و عام بشری یا جهانی ست. فرهنگ فرد مدرن مجموعه همه اینهاست.جهت حرکت فرهنگ انسان از فردی به بشری ست.

 فرهنگ همیشه در حال تغییر و کامل شدن است. از اینرو نیز مطلق و ثابت نیست و نسبی ست. فرهنگ شخصیت و هویت انسان را فرم میدهد. چند لایه و چند بعدی ست.فرهنگ خاص هر اجتماع مردمی یک « سیستم اجتماعی-فرهنگی» ست که بخشی از فرهنگ عام بشری را پدید میاورد. با در نظر گرفتن منفی مثبتها و در آمیختگی آنها، انسان بی فرهنگ - جامعه بی فرهنگ وجود خارجی ندارد. اطلاق این کلمات به فرد یا جامعه ای نشانه ی کمبود آگاهی گوینده است.

محمود

 اقاي خورام؟! 
شما هر كي ميخواي ميتوني باشي،
مثلا يك ناسيوناليست،يك شوونيست ،يك وطن فروش،يك قهرمان و يا هرچي كه خودت ميخواي ميتوني باشي.به اينكه، كي هستي من احترام ميزارم شما هم بايستي به اونهاييكه هر كي هستند و دلشون هر چي ميخواد باشند بايد احترام بذاري.فرهنگ يعني اين!يعني اينكه با ادب و معرفت با طرف مقابل ولو دشمن حرف بزنيم،طرفمون رو تحقير نكنيم.
با نگاه سفسطه گرايانه اي مثل شما بايد به شما و امثال شما گفت كه شما فقط از اين فرهنگ ،لغت اونرو يدك ميكشيد و از محتواي آن بي بهره ايد،مثل ... ماشين قراضه اي كه بارش طلاست ! اما بايد بدوني كه اين بار به منزل نميرسد.اول بايد ديد كسي كه ادعاي فرهنگ دارد حتي قابليت گفتگو هم دارد؟شما صفحات اين سايت عزيز رو با چاله ميدان عوضي گرفته ايد.راستي اسم بابك خرم دين رو براي خودت برگزيده اي ازت ميپرسم حالا كه حدود شصت هفتاد ساله واژه فرهنگ ابداع شده:

 آيا بابك خرم دين هم فرهنگ داشت يا نداشت؟فردوسي چطور؟ احمد كسروي چطور؟ يا به يك معنا آريايي ها چطور؟ حتما با اين استدلال عالمانه شما نياكان آريايي تان فرهنگ نداشته اند؟ 
اما من معتقدم هر ملتي فرهنگ دارد.كرد،ترك،بلوچ ،فارس و همه و همه ،حتي سپور و كارگر و ميليونرهاي كشورم ايران فرهنگ دارند،حال چه منفي و چه مثبت .
چرا كه فرهنگ مجموعه اي از آداب و رسوم و تربيت و ادب و هنر اجتماعي است.
چيزي كه در لاتين به آن كولتر،تركي استانبولي كولتور،عربي و تركي آذربايحاني مدنيت ميگويند و در زبان فارسي تا نيم قرن گذشته معارف ميناميدند.
حال با استدلال شما ايرانيان تا اين تاريخ مدنيت نداشته اند؟!
در تركي ضرب المثلي ميگويد سوزو آغزيندا پيشير چيخارت ، يعني حرف تا از دهنت خارج نشده اسير توست خارج شد تو اسير آني!اقاي بابك؟

ملت آذربايجان سابقه انتشار أولين روزنامه را در ايران دارد،ملت آذربايجان سابقه ايجاد أولين چاپخانه و انتشار كتاب در ايران را دارد،ملت أذربايجان تنها در تاريخ معاصر خود سابقه مبارزه با استكبار -چه از نوع روسي،انگليسي،عثماني،ايراني آنرا-دارد مثلا مشروطه،ملت آذربايجان با موسيقي خود دلهاي جهانيان را تسخير كرده است،ملت آذربايجان سابقه تاسيس أولين مدارس و پيكار با بيسوادي را دارد،ملت آذربايجان سابقه تاسيس اولين مدارس ناشنوايان و حتي كر و لالها را دارد، و ... حالا واقعا بي انصافي نيست كه اين ملت را اينچنين مينامي؟ اما اقاي بابك؟................اين نيز بگذرد!

منبع: 
کامنتهای ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طبق اسناد بدست آمده از منابع قدیمی چینی در 3 هزار سال قبل در بین ترک‌های اوغور اشخاصی بودند که به آنها «دی‌چی» گفته می شد این اشخاص قادر بودند به هفت زبان ترجمه کنند. این موارد نشان از فرهنگ والا و پیشرفت علم زبان‌نشاسی و توسعه زبان در بین ترک‌ها دارد. بنده قادرم خیلی آسان غنا و برتری زبان ترکی را نسبت به زبان فارسی اثبات کرده و جواب این فرد ... را بدهم ولی افسوس این فرد مثل کودکان دبستانی حرف می زندد... مقوله زبان آن گونه که این فرد و امثال او می اندیشند به این سادگی نیست. زبان انگلیسی 75٪ از کلمات بیگانه اسفاده می کند. زبان فارسی بدون کلمات بیگانه زبانی الکن و گنگ است. ولی زبان ترکی فادر است کلمات زیادی را ایجاد کند ولی همین کلمات بیگانه (کلمات دخیل ضروری) موجود در زبان ترکی بدان قدرت بیشتری در قلم فرسایی داده است و این مورد با دستور زبان مدون آن بدین زبان قدرتی افزون داده است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Arslanعزیز،
uygar اویگار دز زبان اویغوری که ملتی ترک زبان هستند به معنی مدنی mədəni یعنی با فرهنگ- اسم دختر و پسر- آمده است. در زبان ما اویغور نام همان ملت است. به هر صورت برای فرهنگ در زبانهای مختلف ترکی واژه های گوناگونی وجود دارد. این نام هم از uygarlıq یاuyğarlıq پدید آمده که میتواند به معنای فرهنگ و تمدن باشد. کامنت شما منتظر مسئول کامنتهاست. ممنون از زحمت شما.
,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معادل واژه فارسی فرهنگ در ترکی اویغارلیق میباشید به معنی تولید ادب و هنر که اویغور میشود با فرهنگ واسم نژادی از نژادهای ترک که در غرب چین زندگی میکنند .اویغار چاغ : دوران تمدن یا عصر فرهنگ .. اویغارلیق باخانلیغی : وزیر فرهنگ
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این مطلب را با تعریف فشرده و نسبی مدنیت-بیلیم-یا کولتور و فرهنگ با مفهوم امروزی و مدرن تکمیل میکنم: کولتور مجموعه همه ی دانشها -اخلاقیات-هنر و دین-آداب و رسوم- و هرگونه توانایی انسان که به عنوان عضوی از جامعه به دست میاورد- و موجب جدایی او از دنیای حیوانی میشود-موجب گذر او از مرحله بربریت به جامعه عقل ورز مدرن است- را در بر میگیرد. کلیت دنیای مادی و معنوی انسان است. فرهنگ سنتی توسط فرهنگ مدرن به تدریج دگرگون میشود. زبان محور اصلی انتقال فرهنگ است. در روابط انسانها. بدون آن انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر غیر ممکن است. انسان دارای فرهنگ خاص فردی-گروه اجتماعی- قومی یا ملی - فرهنگ کشوری- منطقه ای- و عام بشری یا جهانی ست. فرهنگ فرد مدرن مجموعه همه اینهاست.جهت حرکت فرهنگ انسان از فردی به بشری ست.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سهند گرامی کامنت شما به زیر مقاله مربوطه منتقل شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه آنهائیکه گول حرف های بیسوادی به نام پاپاک خرمدین را خورده و وقت با ارزش شان را برای پاسخ گویی به این موجود عجیب الخلقه بهدر داده اند. من این فرد را دقیقتر از کف دستم می شناسم. ایشان چندین سال است که در انترنت هر کجا کلمه تورک بکار رفته باشد پیام های هزار بار تکراری خود را درج می کند و اکثرا هم شعری از نظامی گنجوی می آورند که مثلا ثابت کنند ایشان تورک نبودند. مطمین هستم که این شخص تا کلاس چهارم هم سواد ندارد که اثباتش خواهم کرد. این شخص از ویکی پیدیای انگلیسی چیز هایی را ازبر می کنند که یکیش هم شووینیزم است و از انجائیکه در انگلیسی شوونیزم با ch شزوع می شود انزا چوونیست می نوشتند و با اینکه من بارها به بیسوادی از جمله این اشتباهش اشاره کرده بودم و انتطار داشتم که در پیام های بعدی شان اصلاح کنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانوم پاپك بايد بدونن كه اگر اين كلماتي كه بين زبانها مبادله و پذيرفته شده اند رو كاملا حذف كنند خيلي مشكل ميشه ،مثلا اگر قاشق و چنگال و بشقاب رو از فارسي برداريم خانوم پاپك چطوري غذا خواهند خورد؟ و يا به عوض چادر و مانتو و جوراب و شلوار چي خواهند پوشيد؟خوشبختانه الان حدود هفتاد سالي هست كه فرهنگستان زبان فرسي در ايران تشكيل شده و لغات مترادف فارسي خيلي واژه ها درست شده اما در ايران ما اذربايجانيها فرهنگستان اذربايجاني نداريم كه لغات مترادف پيدا كند.برخي كلمات هم لزومي نداره كه مترادفشون پيدا بشه،مثلا همين فرهنگ كه چه مدنيت عربي و چه معارف و چه فرهنگ مناسبه.ما بايد بدون اصرار بر عنوان اون ماهيت اونرو بالا ببريم.و فرهنگمون رو فزايش بديم.همه ملتها فرهنگ مخصوص خودشونرو دارند سياه پوستهاي افريقايي،سرخپوستان امريكايي،زرد پوستهاي اسيايي

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست دارم دوستان فارس ما به فرهنگ لغت فارسی مراجعه کنند عمق تاثیر زبان ترکی و فرهنگ ترکی را در فارسی ببینند و به گرامر زبان ترکی دقت کنند که به علت اصالت و غنا در طول سالها لگد کوبی عمدی هنوز مثل چراغ منور است. انسان انسان است در هر پوست و زبان و نژادو.......

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرهنگ کلمه ای فارسی است و اما در زبانهای تورکی استانبولی و تورکمنی و آذری و قزاقی و قرقیزی و ازبک بدون هیچ گونه تفاوتی عموم مردم به آن بیلیم به معنای خاص و کولتور به معنای عام می گویند.