جاوید نظمی فعال ملی ــ مدنی آزربایجان تحت شکنجه است

جاوید نظمی فعال ملی ــ مدنی آزربایجان تحت شکنجه است منتشرشده روی ژانویه 29, 2013 بر اساس اخبار رسیده جاوید نظمی از فعالین شناخته شده آزربایجان که هفته گذشته در منزل پدری در تبریز از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارد . از کلیه فعالین ملی درخواست می شود این خبر را در اختیار تمامی نهادهای حقوق بشر بین المللی قرار دهند .تک توران

انتشار از: