کنشگران و فعالین سیاسی در باره انتخابات چه میگویند؟

نظرات تعدادی از کنشگران و فعالین سیاسی در باره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار میشود
نقی حمیدیان، احمد پورمندی، کنشگر سیاسی و طهماسب وزیری از فدائیان خلق ایران - اکثریت

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.