پولی که احمدی نژاد گفت پول امام زمان است، دزدی از آب در آمد !

پولی که احمدی نژاد گفت پول امام زمان است، دزدی از آب در آمد ! دست اندازی ۴۷۷۰ میلیارد تومانی دولت به منابع غیر مجاز برای پرداخت یارانه نقدی... -------------------------------- چکیده :پولی که احمدی نژاد می گفت پول امام زمان است، دزدی از آب درآمد. احمدی نژاد برای عوام فریبی گفت یارانه های نقدی پول امام زمان است و آن را با پول های دیگرتان (که لابد حرام است!) قاطی نکنید، اما هیچ کس حتی از علما و روحانیون به این سوء استفاده های زشت از مقدسات اعتراض نکرد. حالا گزارش یک نهاد نظارتی نشان می دهد که از فروردین تا شهریور 1391 دولت احمدی نژاد بیش از 4770 میلیارد تومان را به طور غیر قانونی از منابع کشور برداشت کرده و به مردم یارانه داده است.... کلمه – گروه اقتصادی: اگر مردم بگویند «پولی که احمدی نژاد می گفت پول امام زمان است، دزدی از آب درآمد» آیا کسی حق دارد، اعتراض کند؟ قطعا نه! نه احمدی نژادی که برای عوام فریبی گفت یارانه های نقدی پول امام زمان است و آن را با پول های دیگرتان (که لابد حرام است!) قاطی نکنید، نه علما و روحانیونی که در برابر این سوء استفاده های زشت از مقدسات سکوت کردند و نه ناظران و نمایندگانی که دست درازی های مکرر دولت به منابع غیر مجاز برای پرداخت یارانه های نقدی را به سکوت برگزار کردند. حالا گزارش یک نهاد نظارتی نشان می دهد که از فروردین تا شهریور ۱۳۹۱ دولت احمدی نژاد بیش از ۴۷۷۰ میلیارد تومان را به طور غیر قانونی از منابع کشور برداشت کرده و به مردم یارانه داده است. به گزارش کلمه، گزارش یک نهادهای نظارتی که در اختیار منابع رسمی قرار گرفته، نشان می دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۱ دولت احمدی نژاد به طور غیر قانونی مبلغی در حدود ۴۷،۷۰۱ میلیارد ریال از منابعی غیر از منابع هدفمندی به اجرای طرح هدفمندی و پرداخت یارانه های نقدی به مردم اختصاص داده است. این در حالی است که دولت با وجود این خالی بودن جیبش و همچنین مشکلات گسترده ای که افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه به بار آورده، همچنان اصرار دارد که فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را نیز به سرعت اجرا کند. در حالی که در بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱ تصریح شده که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کلاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است؛ دولت مبالغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانه داری کل)، ۱،۴۶۶ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۶،۲۳۵ میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل ۴۷،۷۰۱ میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه ۱۳۹۱ در شش ماهه اول اجرای این قانون در سال ۱۳۹۱ به کار گرفته شده است. این گزارش برآورد کرده که با ادامه همین روند در شش ماهه دوم سال، تا پایان امسال سوء مدیریت دولت، حساب دخل و خرج سازمان هدفمندی یارانه ها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و کسری بودجه این سازمان را به بیش از۱۷۱ هزار میلیارد ریال خواهد رساند. در این گزارش که توسط نهادهای نظارتی درخصوص عملکرد شش ماهه اول سال جاری سازمان هدفمندی یارانه ها تهیه شده و خبرگزاری مهر به انتشار آن پرداخته است، اشاره شده که البته در این محاسبه کسری، رشد تعداد افراد دریافت کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است و طبعا با به حساب آوردن این رقم، کسری بودجه هدفمندی بیشتر هم خواهد شد. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، تعداد ۷۳،۴۴۸،۱۸۹ نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند که این تعداد در اسفندماه ۱۳۹۰ به ۷۴،۹۳۹،۲۰۲ نفر رسیده است و پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۱ نیز متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد. از مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها می توانست درآمد داشته باشد، در ۶ ماه اول سال حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال کسب کرده است. از این درآمد در ۶ ماه اول سال، مبلغ ۲۰۵،۶۳۲ میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و ۲۰،۱۴۱ میلیارد ریال هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان بوده است. نیاز به گفتن نیست که امسال هم دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، صرفا به اجرای ماده ۷ که همان پرداخت نقدی به خانوارهاست اکتفا کرده و در شش ماهه اول سال حتی یک ریال برای اجرای مواد ۶ و ۸ این قانون که مربوط به حمایت از تولید و صنعت است، اختصاص نداده، و به علاوه سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است. ۲ اسفند, ۱۳۹۱

انتشار از: