تفاوت در اندیشه ، اتحاد عمل و مبارزه با دیکتاتوری به چه معنی است ؟

کیانوش تو کلی ، مانی ،رضا شمس ، کیومرث نویدی ، جهانگیر لقایی ، آلا و.... در باره «:« تفاوت در اندیشه ، اتحاد عمل و مبارزه با دیکتاتوری به چه معنی است؟ »نظرات متفاوتی را طرح کرده اند که شنیدنی است

 فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو  اتحاد و تفاوت اندیشه 

 سه شنبه    10 ژانویه 2012  

منبع: 
ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: