رضا پهلوی تداوم خط وابستگی Pahlavi serving foriengers

 

سعید سلطانپور در برنامه را ه حل - 5 شنبه 21 فوریه 2013 برابر با سوم اسفند سالروز کودتای سید ضیا طباطبایی و مشارکت رضا میر پنج بد ستور انگلیسی ها -

پادشاهان ایران مدافع ایران تا زمان رضا شاه که بدستور انگلیسی ها به قدرت رسید و به دستور آنها اخراج شد .

ادعای پوچ الترناتیو بودن رضا پهلوی - فساد مالی خاندان پهلوی و تلاش انها برای رسیدن به قدرت

 امروز سوم اسفند سالگرد کودتای سید ضیا ی طباطبایی در سال 1921 – 22 فوریه 1299 به دستور انگلیسی ها برای برای انحلال واحد قزاق ها که تحت کنترل روسیه تزاری بودند و با انقلاب کمونیستی 1917 لنین ، احمد شاه حمایت روسیه را از دست داده بود . انحلال واحد قزاق ها اولین مرحله از طرح انگلیس برای مات کردن احمد شاه قاجار بود . ژنرال ایرون ساید می گوید به رضا خان تاکید کردم که اقدام قهر امیز برای سرنگونی شاه خودکامه صورت ندهد و به دیگران هم اجازه چنین کار ی را ندهد رضا خان به من قول داد که به خواسته های حرفهای من عمل کند .  خاطرات سری ایرونساید ص219

  علاوه بر نقش ژنرال ایرونساید  تاثیر اردشیر جی  از عوامل سازمان امنیت انگلیس قابل تامل است

پسر ژنرال در نامه ای به اسدالله اعلم وزیر دربار می نویسد امیدوارم که شما چکیده های از مکاتبات پدرم و پدر سر شاپور ریپورتر را جمع اوری کنید .  

برای صاحبان منصب انگلیسی تقاضای ده قطعه نشان شیرو خورشید  و برای ژنرال ایرونساید نشان درجه اول شیرو خورشید با حمایل سبز تقاضا می شود که دولت به پاس عملی شدن کودتا به انها اعطا نماید . سند شماره 4 سپهبد حسین فردوست اسناد پهلوی ها

 

قصد ما اگاهی دادن هست . مسله خصوصی نیست مسله وطن ماست

خصومت شخصی نداریم .

یکی از مشکلات جدی دیکتاتوری پهلوی اجازه صحبت نکردن به مخالفان هست .

دو تا دوتا 4 تا ی ساده هست . بنظر می رسد ظل السلطان تنها کسی بود که پول از ایران خارج کرده بود .

ولی بطور یقین

اشرف – غلا مرضا فرزندان رضا شاه   اینها اولین کسانی بودند که در تاریخ ایران پول خارج کردند ما یک تاریخ کهن داریم .پادشاهدر چشم مردم یک وظیفه اصلی داشته در قبال انیران– بیگانگان فردوسی بیگانگان را در شاهنامه «انیران» می‌خواند که همیشه به مرزهای ایران می‌تاختند صلاح مملکت خویش خسروان دانند

دریغ است ایران كه ویران شود

كنام  پلنگان و شیران شود .

حتی در بدترین دوران قاجار ،  شوروی ها ا زشما ل – انگلیس ها از جنوب – نفوذ سیاسی می کردند . شاه هایی مانند ناصرالدین شاه   انرا نمی پذیرفتند . ناصرالدین شاه سعی کرد با امریکا ارتباط داشته باشد وجبهه جدیدی در برابر روسها و انگلیسها بازکندو فشار را کم کند. مظفر الدین شاه می گوید ما چقدر بدبخت شدیم که این ها به ما فشار می اورند. متاسفانه در زمان پهلوی سیاست 180درجه عوض می شود وظیفه پادشا ه می شود حفاظت منافع بیگانگان . رضا شاه عامل انگلیس ها به سلطنت می رسد. . مدرس می گوید نوکری انگلیسی ها را ول کن . رضا خان مدرس را

تبعید و بعد هم وی را می کشد.

رضا شاه یک باردنبال مدرس کالسکه ای می فرستد

مدرس می گوید تو پادشاه ایرانی بیا پشت تورا می گیریم .

رضا شاه به مدرس می گوید (خواجه نوری  نویسنده – بازیگران عصر طلایی) همین مستخدمی که برای ما چای اورد بدستور انگلیس ها زهر در چای ما می بریزد. 20 شهریور انگلیس ها به رضاشاه دستور می دهند که برو بیرون . چرا باید برود بیرون . چرا باید دیگران پادشاه ایران را بیرون کند ؟ چرا 28 مرداد امریکایی ها باید کودتا کنند؟ ابادی مردم تنها به سد و جاده نیستند بلکه مردم بایستی اگاه بشوند. مستقل بشوند ، د رتصمیم گیری ها سیاسی و اقتصادی شریک شوند.

 

یک کلام از خلیج فارس نمی گوید . حتی د رپاسخ به خلیج نام خلیج نمی برد.

مصاحبه رضا پهلوي با روزنامه الوطن - 2007 27 نوامبر

 براستی شما می خواهید ما باور کنیم شما به قدرت برسید قدرت را رها می کنید سلطنت در انگلیس بسیار قدیمی و ریشه دار است ملکه الیزابت دوم 85 سالش هست . از نظر سیاسی هم قدرت تشریفاتی دارد . این خانم ملکه  حاضر نیست از همین سلطنت تشریفاتی به نفع ولیعهدش چارلز که 62 سالش هست کنار برود. بعدا در ایرانی که 140میلیارد بشکه نفت دارد . منابع زیر زمینی دارد –شما با کمک خارجی ها به قدرت برسید کنار می روید . حمید کرزای ریسئ جمهور دست نشانده امریکا کنار می رود . محمود عباس دو سال است ریاستش تمام شده . تازه فلسطین هنوز دراشغال است و بر چند صد میلیون دلار کمک های خارجی وابسته است کنار نمی رود. هر وقت شما یک مرکز برای ایرانیها یک کتابخانه از محل میلیونها دلاری که به خارج اوردید درست کردید . هروقت شما یک دلار از دارایی خودتان را که بنوعی پول مردم ایران است زیرا در عمرتان کار نکرده اید ، خرج مردم کردید انوقت ما هم ادعای فداکاریتان را باور می کنیم خمینی میلیونها نفر مقلد داشت ، میلیونها تومان خمس و زکات سالانه به وی می رسید ، قراربود طلبه ساده باشد و به قم برود. قرار نبود روحانیون در راس امور باشند . این بلا را سر مردم ایرن اورد شما که عمویتان غلامرضا و عمه هایتان اشرف و شمس فاسد بودند شد خود شما سالهاست که در یک جمع ایرانی های غیر از هواداران خودتان ظاهر نشده اید . چه کسی گفته است که شما الترناتیو هستید . میلیونها ایرانی ملی – یا سکولارو یا ملی مذهبی ، سوشیالیست هستند  که طرفدار خط استقلال ایران بر اساس احترام متقابل به دیگر ملتها و کشور ها هست  در حالیکه شما نماینده خط وابستگی هستید اقای رضا پهلوی شما دنبال مقام هستید  . رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه المانی می گوید من مثل گاندی هستیم اقا خدا وکیلی گاندی جت خصوصی داشت وی تنها یک بز داشت که هم ازا ن شیر می خورد و هم پشم بافی می کرد .شورا تا انتخابات ازاد در زمان ریگان در دوران جنگ ایران و عراق چند ین بار عکس شما را با صدها هزار دلار هزینه  برروی تلویزیون جام جم ایران انداختند این جماعتی که مشاور شما و سازمان سیا بودند و فکر می کردند مردم ایران زیرا از جنگ خسته شده اند و از حاکمیت روحانیون سر خورده – با دیدن عکس شازده دست به انقلاب می زنند.اتحادیه اروپاشما در تمامی گفتمانتان –مصاحبه ها صحبت از تغییر موضع جهانی می کنید مگر تمامی کشورهای غربی از حکومت استبدادی پدر شما حمایت نکردند . تا اخرین لحظه اش – وقتی رهبری درست باشد دزد نباشد ، فکر جیب خودش نباشد ، مردم هم برای عدالت – برابری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تعیین سرنوشت خودشان بیرون می ایند .شما هنوز چشمتان به کشو.رهای غربی هست . مگر منافع مردم انها با منافع این کشورها یکی است مگر سیاستمداران امریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا دلشان برای مردم ایران سوخته است . قرارداد کنسرسیومی که پدرتان بعداز سرنگونی دولت ملی وقانونی دکتر مصدق با شرکت های نفتی به مدت 30 سال بستند به نفع مردم ایران بود .

 

طي يك دورة بيست‌ساله از1291.ش تا 1310 متوسط دريافتي ايران سالانه نزديك به هشتصدهزار ليره استرلينگ شد.

در 1311 معادل 1931 ایران الغای امتیاز نفت دارسی را که تمام شده بود به مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد .

همین موضوع باعث اختلاف بین ایران و انگلیس شد . که منجر به قرارداد 1933 شد که تفاوت جدی با قرارداد دارسی نداشت. یعنی در زمان پدربزرگ شما –رهبر فرزانه –

اما زنده یاد مصدق قرارداد استعماری را لغو کرد و نفت ایران را ملی کرد

دولت فخیمه ملکه انگلیس ایران را تحریم قرارداد کشتی های نفت ایران را در ابهای ازاد بین المللی مانند دزدان دریایی توقیف کرد.

و البته بعد از پانزده ماه پس از كودتاي امریکای ها در 28مرداد، دوباره طرح واگذاري استخراج نفت ايران به خارجي‌ها مطرح گرديد و سرانجام طي توافقي بين ايران، انگلستان و امريكا، استخراج نفت ايران به مدت 25 سال به كنسرسيومي بين‌المللي متشكل از شركت نفت دربريتانيا، پنج شركت امريكايي، شركت هلندي رويال داچ‌شل و شركت نفت فرانسه واگذار شد.[11]

با كودتاي 28 مرداد و پس از آن ورود كنسرسيوم به صنعت نفت ايران عملاً بسياري از اهداف نهضت ملّي شدن صنعت نفت از بين رفت، ولي توليد و عرضه نفت ايران به كنسرسيومي واگذار شد كه 50 درصد از خالص دريافتي‌هاي خود را به دولت ايران مي‌پرداخت. اين مسئله و نيز ارتقاي جايگاه نفت در ميان انرژي‌ها و نيز رشد تقاضاهاي بين‌المللي براي خريد آن سبب شد از آن تاريخ تا امروز درآمدهاي ملّي ايران تثبيت شود.

یعنی اگر تلاشهای مصدق نبود پدر شما سر کار بود همچنان مانند عربستان سعودی بودیم . نفت متعلق به خاندان فاسد ضد مسلمان ال سعود می دانند . می دانید که 60% مردم عربستان خانه ندارند.

بنابر این چه می گویید به مصدق کاری نداشته باشیم ماچ و بوسه کنیم برویم . اقای رضا پهلوی کشور امریکا میلیاردها دلار زیان مالی و اعتبار سیاسی اش لطمه خورد چراکه جمهوری خواهان حاضر نبودند در مورد قانون مالیات که در اخر دسامبر تمام میشد و امریکا را دراستانه ورشکستگی قرار داده بود کوتاه بیایند زیرا نمایندگان بخش های بخصوص سرمایه و جناح های نفتی – نظامی هستند شما خودتان را گول می زنید شما نمی دانید اقای نیوت کینگریچ -  یا جان بوهنر فقط در خدمت این جناح ها هستند و نه حتی میلیونها رای دهنده عادی جمهوری خواه . مرحوم مایکل جکسون بودشاید جوانان یک حرکتی می کردند

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
جناب، دست شما درد نکند. اما فردی که‌ نامش را فراموش کرده‌ايد ماموستا شيخ عزالدين حسينی هستند و بزرگـمرد کردستان، دکتر قاسملو، نه‌ در ميکونوس، بلکه‌ در وين ترور شدند. در ميکونوس دکتر شرفکندی و ديگر يارانش ترور شدند.
عدم انتشار شده: 
false