رقص و جشن بسیار زیبای کردهای یهودی در اسرائیل

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

نظر : 
جنگ دوم جهانی و تولد کشور اسرائیل توانست یهودیان را در یک کشور سازمان دهی کند و ملتی از کاشیهای رنگارنگ بوجود بیاورد.. اینها هیچکدام به دلیل اسرائیلی بودن و داشتن ملیت اسرائیلی اما هویت فرهنگی شان را حفظ میکنند و به آن عشق میورزند. مثل یهودیهای فارس زبان مقیم اسرائیل و یا آمریکا.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
نه کرد یهودی است نه یهودی کرد! یک کرد که ازنژاد آریائی و از قوم/ قبیله/ یا ملت بزرگ وهرچیز دیگری /بهمان اندازه میتواند (کلیمیl ) عیسوی/ زردشتی /بودائی باشد که یک یهودی از نژاد سامی و قوم یهودمیتواند رسول االهی / بودائی یا عیسی روح الهی باشد . دین و مذهب ربطی به ملیت وقومیت و نژاد وزبان ندارد !
عدم انتشار شده: 
false