ابرازخوشحالی فرزند دیکتاتور سابق ایران از آغاز به کار تلویزیون "ایران فردا"

رضا پهلوی طی‌ یک پیغام کوتاه تصویری تمام قد وارد میدان شد و ضمن ابراز خوشحالی از آغاز به کار تلویزیون نوپای “ایران فردا”، یکی‌ از شاخصه‌های مهم توسعه هر جامعه ایی را تعداد رسانه‌های گروهی عنوان کرد که در انعکاس و نظرات مردم آن‌ کشور میتوانند نقش عمده‌ای در ترقی و توسعه جامعه داشته باشند.رضا پهلوی در این پیغام کوتاه روشن نکرد که چرا پدر فقید و بزرگوارشان به این شاخصه‌هایی‌ که بنا بر گفته خودشان نقش مهمی‌ در انعکاس و نظرات مردم و توسعه جامعه دارد، توجهی نکردند و...

پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر:
رضا پهلوی طی‌ یک پیغام کوتاه تصویری تمام قد وارد میدان شد و ضمن ابراز خوشحالی از آغاز به کار تلویزیون نوپای “ایران فردا”، یکی‌ از شاخصه‌های مهم توسعه هر جامعه ایی را تعداد رسانه‌های گروهی عنوان کرد که در انعکاس و نظرات مردم آن‌ کشور میتوانند نقش عمده‌ای در ترقی و توسعه جامعه داشته باشند.رضا پهلوی در این پیغام کوتاه روشن نکرد که چرا پدر فقید و بزرگوارشان به این شاخصه‌هایی‌ که بنا بر گفته خودشان نقش مهمی‌ در انعکاس و نظرات مردم و توسعه جامعه دارد، توجهی نکردند و رسانه‌ها را دربست در اختیار دولت گذاشته بودند.

منبع: 
پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
amam ra avordim ta be estelah dictator biron ravad va in shod rozgarman ke mibinim.shah koja dictator bod? to aslan nmidani dictator chist.. dar zmn reza Pahlavi mrdi azade va iran dost drstkar ast va mrdom ham awn ra mikhand