کنفرانس ویدیویی :گام بعدی برای تشکیل شورای ملی

شرکت کنندگان :
آرش مهدوی(فعال سیاسی)-نروژ،محمد زمانی(روزنامه نگار-فعال سیاسی)-آلمان،بابک خسروی(فعال سیاسی)-انگلیس،علی رضا عابدینی(فعال سیاسی)-آلمان،یاور یزدان پرست(فعال)-سوئیس....مجری :آرمان چاروستایی.
1391/12/12

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.