انتخابات و دعواهاى اخير بين آقايان
20.03.2013 - 19:07

موضوع برميگرده به انتخابات و از دعواهاى اخير بين آقايان درون نظام ميبينيم ، ياد حرف هاى آنها ميافتيم كه در سال ٨٨ و در جريان آن انتخابات ننگين و بدنبال آن ، فتنه ٨٨ ميگفتند: كه در انتخابات بعدى فتنه ى بزرگترى اتفاق ميافتد. براى همين بود كه اين سالها بدنبال تغيير در نظام جمهوري اسلامي از رياستى به پارلمانى بودند .. اين نشان بحرانى عظيم در نظام جمهوري اسلامي ست و عملاً ميخواهند اين بحران را از بين ببرند زيرا ميترسند چرا!؟ بخاطر اينكه علاوه بر تمام ساختارها و مهندسيهايى كه نظام ميكند باز با بحران مواجه ميشود و ميبينيد كه نمونه باوز آن انتخابات سال ٨٨ هستش و بدنبال آن حتي من مطمئنم كه در انتخابات پيش رو مشكلات بسيار زيادى را حكومت ايران با آن روبرو خواهد شد. مشكلات را ميبينيد كه امروز به چه سطحى كشيده شده از سوى آقايان، دعوا سر قدرت است نه ملت، ميبينيم كه حتي رييس مجلس كه خود يكى از سران سه قوه ست و نماينده اول شهر قم هم هست نميتواند در شهر خودش امنيت داشته باشد تا سخنرانى كند و در اونجا همان عده اى كه بايد باشند ،هستند و جواب اينها را ميدهند ... همانطور كه هاشمي رفسنجاني نتوانست در آنجا سخنراني كند..! همانطور كه نوه خميني نتوانست در تهران سخنراني كند.! همان اراذل اوباش به اسم بسيج و امت حذب الله..! ميبينيم كه امروز همين ها اسير فلسفه هاى جمهوري اسلامي شدند ، چيزيكه ديروز كاشتند را امروز برداشت ميكنند، شوخي نيست صحبت انتخابات است، صحبت آينده نظام است.. ١٠٠٪ در اين چند ماه پيش رو ما با فراز و نشيبهاى عجيبى روبرو خواهيم بود در بين آقايان حكومت منفور جمهوري اسلامي، من امير آرياپور احتمال همه چيز را خواهم داد در اين انتخابات بازهم ميگويم و محكمتر هم ميگويم : نظام جمهوري اسلامي قابليت و پتانسيل سرنگونى را دارد! در اين روزها ديديم كه حتي احمدى نژاد هم اسبش را زين كرده و شمشير را از روبسته و حتي هشدار ميدهد كه من ايستاده ام و تا آخرش هم ميايستم ، حتي ميبينيد كه دخالتى را كه در انتخابات پزشكان و نظام پزشكان كرده و در آنجا تاكييد كرده كه از نظر وى (در مقام رييس جمهوري اسلامي) حتي انتخابات پيش رو را بدليل رد صلاحيت عده اى از كانديده ها را كه اينها رد كردند ،گفته: "اين انتخابات از نظر من غير قانونى خواهد بود" دوستان توجه كنيد جنگ را و نيم نگاهى به انتخابات سال ٨٨ كه كانديده ها اين حرف رابه آقايان ميزدند و همينطور مردم اما جواب ملت را چگونه دادند! مسئله پزشكان و نظام پزشكي كه اصلا براى او مهم نيست بلكه او دارد هشدار ميدهد به شوراى نگهبان براى رد صلاحيت كانديداى مورد نظر خود! مسئله مهمى است و پيام خاص خودش را دارد ولى براحتى نبايد از كنار اين مسئله گذشت و اما در سياست تا كجا ميتواند رو حرفى كه زده بياستد آن ديگر موضوع ديگريست اما براى من دعواى اينها جالب شده و بسيار هيجانى.. ملت ايران بايد آگاه باشد .! براى همين است كه هنوز ميبينيد كه همه و حتي سپاه پاسداران و نماينده ولي فقيه در سپاه فقط فعلا در حد رجز خوانى عمل ميكنند و هنوز هيچ مهندسى از طرف سپاه شكل نگرفته. بنظرم انتخابات سخت خواهد بود، نظرم روى ولايتى ديگر نيست و حتي قالبباف و محسن رضايى و ووووو چون نميتوانند در كنار كانديدايى چون مشاعى رأى بياورند ولى من اميدوارم در اين انتخابات كه از هر نظر به نفع مردم ايران نخواهد بود كه همه هم ميدانيم ، ملت ايران بخود بيايند و آينده خودرا يكبار براى هميشه تغيير دهند . بايد از اين دعواى بين خوديهاى نظام استفاده كرد و در جنگى كه بين اينها ايجاد ميشود مردم هم دخيل شوند و از يكجا شروع كنند و يك طرف قضيه را در دست و به سود خود تمام كنند! بازهم ميگويم اگر مردم تكان نخورند اين حكومت ٣٥ سال ديگر هم خون شمارا خواهند خورد.....! با يك ايران سپاس پاينده و جاويد ايران

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما