شکوه و عظمت نوروز باستانی 1392 - "آش همان آش و کاسه همان کاسه؟"

نوروز امسال باید بتواند امید ما را به عدالت، برابری، آزادی و سرافرازی برای همه ما ایرانیان در جای جای ایران ایجاد کند - ایرانی که همه ما بتوانیم آنجا را مامن اصلی خود بدانیم و ماندن در آنجا را انتخاب و اختیار کنیم.
این آرزو برآورده نخواهد شد مگر با مسئولیت و تلاشی هر آنچه بیشتر که قادر باشد شادی، امید و زندگی بهتری را که شایسته آن هستیم و لیاقتش را داریم را فراهم آوریم.

طبیعی ترین و کُهن ترین رویدادی که با زایش بهار تغییری دوباره ایجاد می کند برای ما شکوه وعظمت نوروز باستانی ماست، رویدادی که همیشگی و جاودانی است. 

 بنظرم در این زایش بهار که تمامی موجودات جان تازه ای میگیرند و یکبار دیگر تولدی دوباره می یابند ما هم باید بتوانیم به رغم تمامی مشکلاتی که برای مان وجود داشته و دارد امیدهای مان را تازه کنیم و با ایستادگی و مقاومت بازهم بیشتر خواست های مان را پیگیری کنیم و به واقعیت برسانیم. 

 نوروز امسال با تمامی نوروز های سه دهه پیش تا کنون تفاوت های بسیار دارد چراکه این نوروز بحران های بسیار برای رژیم و امید های فراوان برای ما به همراه آورده است. 

 امسال و حداقل برای یکبار هم که شده، باید بتوانیم در مقابل ترفندهای رژیم بازهم دُچار هیجان نشویم و یادمان باشد که انتخابات آزاد و بازی های اطراف آن فریب دیگریست بمانند 34 سال گذشته، تا بار دیگرما حضور پیدا کنیم و در صحنه بین المللی مشروعیت نظام تائید  شده باشد و بازهم آش همان آش و کاسه همان کاسه باشد. 

 با چشمانی باز بیشتر و عمیق تر به جمهوری اسلامی نگاه کنیم، تا زمانی که این حکومت در کُلیت، تمامیت و موجودیت خودش وجود دارد همچنان همان حقارت و بی هویتی برای ما ایرانیان خواهد بود. 

 نوروز امسال باید بتواند امید ما را به عدالت، برابری، آزادی و سرافرازی برای همه ما ایرانیان در جای جای ایرانایجاد کند - ایرانی که همه ما بتوانیم آنجا را مامن اصلی خود بدانیم و ماندن در آنجا را انتخاب و اختیار کنیم. 

 این آرزو برآورده نخواهد شد مگر با مسئولیت و تلاشی هر آنچه بیشتر که قادر باشد شادی، امید و زندگی بهتری را که شایسته آن هستیم و لیاقتش را داریم را فراهم آوریم. 

 ایران ما تا کنون و به دفعات در مقابل مشکلات بی شماری ایستادگی و مقاومت منتهی به پیروزی داشته است بدون هیچگونه تردیدی این بارهم پیروزی را در آغوش خواهد کشید و ما یکبار دیگر نوروزی با روزهای بهتری را خواهیم داشت. 

 همراه با آرزوی سلامتی ، شادی ، عشق و موفقیت برای همه هموطنانم در داخل و خارج از ایران و برای همه ایرانیان در پهنه فرهنگی - تمدنی ایران بزرگ، 

سال نو مبارک و نوروزمان پیروز

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.