شرکت نماینده مخالفان سوری به جای بشار اسد در اجلاس سران عرب