ریشه جانور شدن انسان

البته سیاست(دینی) هم در این زمینه نقش مهمی‌ دارد،ایران،عراق،افغانستان،سوریه،سومالی،.... دستخوش همین سیاست‌های نادرست دینی هستند.اما وقتی‌ چشمان خود را به روی چالش بزرگی‌ که پیش روی ارزش‌های انسانیست می‌‌گشأییم،بی‌ اختیار به دین و مذهب بر می‌خوریم که سبب ایجاد فاصله‌ای بس بزرگ میان،خرد و جهالت انسان شده است

در همه جای این کره خاکی قاتلان بالفطره‌ای هستند،که میخواهند اطرافیان و خود را نابود کنند.

چون با مسائلی‌ تحریک شده اند،و میشوند که فکر میکنند،بهترین است،در واقع در ذهن آنها کرده اند که مقدس می‌باشد.

البته سیاست(دینی) هم در این زمینه نقش مهمی‌ دارد،ایران،عراق،افغانستان،سوریه،سومالی،.... دستخوش همین سیاست‌های نادرست دینی هستند.

اما وقتی‌ چشمان  خود را به روی چالش بزرگی‌ که پیش روی ارزش‌های انسانیست می‌‌گشأییم،بی‌ اختیار به دین و مذهب بر می‌خوریم که سبب ایجاد فاصله‌ای بس بزرگ میان،خرد و جهالت  انسان شده است.

 حکومت‌ها همیشه میگویند که دانش نباید،پا روی دٔم الهیات بگزارد،حتا در حکومت‌های مذهبی‌، مجازاتی سنگین جهت عبور از خط قرمز ، و رو آوردن به خرد انسانی‌ ،در نظر میگیرند،چرا که از نظر آنها کلام الله را باید بدون هیچ نوع شک و سوالی پذیرفت.

البته انسانهایی که به دنبال سلطه بر  هم نوعان خود هستند،به خوبی‌ در یافته‌اند که بهترین حربه برای استعمار و حکومت بر مغز انسان‌ها همین مذهب و دین است.

بمب گذار انتحاری و شکنجه گر‌ متقاعد شده که اگر به دستور جانشین الله(ملا،ولایت فقیه،کشیش،خاخام،...)،برای خدایش انسان بکشد،مستقیماً وارد بهشت خواهد شد،جایی که میعاد گاه سفیهان سبک مغزان می‌باشد. 

این ایده خطر ناک و ضّد بشری،در تمامی‌ ادیان،که اسم الهی را یدک میکشند یافت میشود.

در واقع این فر آیند بی‌ خردی،چیزی نیست جز شستشوی مغزی انسان،که نامش ایمان است.

بین علم و اعتقادات دینی تناقض عمیقی وجود دارد،انسان با باور داشتن به وجود یک آفریننده الهی(خدا،الله،یهوه،یه سوس،اهورا..) ،واقعیت شکوهمند جهان و سیر تکاملی آن را خفیف میشمارد.

قرن ۲۱،را باید ستیزه جویی ادیان علیه انسانیت نام گذاشت،که در این بین اسلام نقش بیشتری را  در این جنبش بیخردی ایفا می‌کند.

ایمان مذهبی‌ در تلخ‌ترین و پایان ناپذیر‌ترین مناقشه‌های بشری نقش دارد، و قابل رد یابیست.

آیا وقت آن نرسیده که انسان خرد گرا بگوید،دیگر بس است؟ و  از زوایای علمی‌ به دنیا بنگرد و حقایق زیبای آن را از این منظر مشاهده کند ،بهتر درک کند و بفهمد.

دین و مذهب،و ایمان و اعتقاد‌های زاده شده از آنها ،اندیشه مستقل بشری را پژمرده می‌کند،نفاق میافریند،جوامع انسانی‌ را آلوده می‌سازد.

بپذیریم که تنها راه رهایی بشریت از بین بردن کامل و بی‌ چون و چرای خرافات مذهبی‌ است،که در راس آن،بزرگترین توّهم بشری ،یعنی‌ وجود افریدگاری نادیدنی و دست نیافتنی ‌ست.

تمامی‌ مراسمات مذهبی‌،فارغ از خرد بشری هستند،نکته جالب در این است که مثلا مسیحیت برپأیی عاشورای شیعیان را عملی‌ غیر متعارف می‌دانند،و عمل خود را  که به سبک دیگری برپا میشود معقولانه میپندارند،در صورتیکه هر کدام به نوبه خود نشانگر غلبه خرافات بر خرد انسانی ‌ست.در واقع مذهب خوب و بد وجود ندارد،جملگی آزمون خود را در به رذالت کشیدن انسان نشان داده اند.

ضمن اینکه بدانیم خرافات مذهبی‌،تحت عنوان عقیده ،حتا به صورت شخصی‌، قابل احترام نبوده و نیستند، چرا که آسیب رسان میباشند.

بیایید با هم در زدأییدن این دلیل بی خردی انسان،که سرچشمه همه توهشات بشری  ‌ست،بکوشیم.

 نان،آزادی،کرامت انسانی‌،بدون خرافات مذهبی‌،در جامعه انسانی‌ حق همه انسانهاست.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.