نلــــــرز زمیــــن ! اینــجا ایــران اســت !

آری اینجا بوشهر است در جنوب ایران مصیبت زده ! ایرانی که روزی آذربایجانش قربانی بی مسئولیتیها می شود و روزی دیگر بوشهر گرم و سوزانش!
زمین نلرز ! اینجا ایران است!
 
گاه فراموشت می شود که مردمان این سرزمین سالهاست که بر خود می لرزند ! تو دیگر کوتاه بیا !
 
اینجا بوشهر است  ،جایی که خانه های مردمانش از کاه و گل است و قرار است برایشان برق اتمی هدیه شود !
اینجا کاکی است ،نزدیک همان دشت تنگستان ، همان جایی که رئیس علی قهرمانش ،جلوی تجاوز اجانب را به خاک میهن گرفت !
 بوشهر - زلزله فروردین 1392
 
اینجا را فراموش نکن! به برجهای سر بفلک کشیده پولادی و بتنی نیروگاه اتمی ،نگاه نکن ! این را من هر روز از پشت بام خانه کاه گلی پدر کارگرم می دیدم ! ولی از فردا ،همین بام کاه گلی هم نیست که بر بالای آن بروم و با افتخار و غرور به نیروگاه اتمی ،این سرمایه ملی و مهمتر از جان من و دیگر هم میهنان نگاهی بیاندازم!...
 
 
آری اینجا بوشهر است در جنوب ایران مصیبت زده ! ایرانی که روزی آذربایجانش قربانی بی مسئولیتیها می شود و روزی دیگر بوشهر گرم و سوزانش!
 
راستی ،چرا می لرزی زمین؟!
لرزش تو از خشم است یا از ترس ؟!
شاید از اینهمه ظلم و ستم بر مردمان کم توقع و ساده میهنم خشمگینی؛
و یا از آینده هولناک این سرزمین، از ترس بر خود میلرزی!
 
نلرز زمین...شانه های پدرم هر روز می لرزد
تو دیگر نلرز....
 
همایون نادری فر 
10/4/2013
ایمیل نویسنده: 
منبع: 
http://h-naderifar.blogspot.com/2013/04/blog-post_10.html
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.