تو از آیین انسانی چه میدانی؟
04.05.2022 - 23:39

تو از آیین انسانی چه میدانی؟
آخرین جلسه حمید نوری/عباسی که به جرم مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و ساله هزار و سیصد وشصت وهفت در زندان های اوین و گوهر دشت در دادگاه نشسته است،اینبار و امروز چهارم مای دوهزار وبیست و دو،، نوری بعد از سخنان وکلای مدافع خودش ،و ادله بی شمار دیگر شروع به عجز و لابه گری کرد،در آغاز وکلای مدافع حمید نوری باز از شاهدین و شاکیان مدرک آوردند که نوری در زمان های قتل عام در مرخصی بوده است و شاکیان حرفهای متناقضی را در مورد حضور نوری بیان داشته اند،و باز وکلای مدافع اظهار داشتند،چهره و فرم لباس پوشیدن نوری آنگونه نبوده است،برخی او را بور خوانده اند اما من می‌گویم مثلا همکار من بور است اما برخی گفتند او بور بوده است برخی هم مشکی و خود او می‌گوید نوه های من مرا بابا بزرگ چشم عسلی میخواندند،،از دماغ عقابی و دندان های جلوی او گفتند شاهدین و ما مطمئنیم که افراد بعد از دستگیری او همه یک صدا گفتند دماغ او عقابی بوده است که برای ما قابل باور نیست،عده ای سانتیمتر قد او را گفتند و باز تناقضاتی مشاهده میشود،برخی از شاهدین از صدای او طرز و فرم لباس پوشیدن نوری گفتند که باز ما اعلام می‌کنیم همه از هم شنیدند و در دادگاه بیان کردند،و این وکلای نوری هیچ نفهمیدند که در آغاز قسم راستگویی از طرف شاهدین و شاکیان خورده شد و اگر دروغی در میان باشد ،حکم قضایی دارد،خوب امید که مدرک وکیل بودنتان را در دانشگاه معتبری گرفته باشید زیرا هرگز هیچ شاهد و یا شاکی حق دروغ در دادگاه آن هم دادگاه چنین مهمی را ندارد،امروز روز حرفهای آخر بود،همه تیم دادگاه باید حرف آخر را می‌زدند تا هیچ شک و شبهه ای برای دادن حکم نوری در اواسط ماه جولای باقی نماند،وکلای شاکی گفتند، افراد بسیاری از شاکیان و شاهدان در سوئد زندگی می‌کنند، مانند ویدا رستم علی پور و لاله بازرگان و روزدار و مرندی که همه اعضای خانواده همسر و برادر خویش را از دست داده اند و حتی جسد را هم پس نگرفته اند،دادستان ها هم اعلام کردند که سوئد حق دستگیری افرادی چون نوری را دارد،اما نوبت به صحبت‌های خود نوری که رسید او از همه کشتارها و جنایات فاصله گرفت و باز به لودگی خویش بر گشت ،و چاکری و لاشی‌گری را آغاز کرد،اینبار قرآن نخواند و رساله را زمزمه نکرد،او از قاضی ساندرز تشکر کرد و او را مرد افتخار آفرین خواند،تیم دادگاه را بهترین خواند و حکمش را مطابق دادگاه قابل قبول خواند،او گفت من هرگز مرد چنین قدرتمندی را ندیده ام و تبریک به خانواده قاضی ساندرز گفت خوب کسی نیست بگوید یاد بگیر وجنایت نکن و هفت هزار شماره آدم کش را در تلفنت ذخیره نکن که مجبور باشی هنگام سفر به اینجا آنها را پاک کنی،تو آدم کشتی و جوانان را دار زدی و به جوخه های مرگ فرستادی آیا از خود می‌پرسی ؟چرا؟البته نه زیرا تو همین گونه که چاکری قاضی را میکنی برای تخفیف حکم ،همانگونه در رندان ها هم حامی رهبر آدم کشت بوده ای اما این چاپلوسی کجا و آن کجا،خوب نوبت به خود نوری که باز رسید دائم میخواست حرف آخر را بزند آما نمی توانست،حرف آخرش پیام صلح و آشتی بود در کشتی خانمان براندازی که رهبرانش آدم کشند و خونخوار و جنایتکار،تو از آیین انسانی چه میدانی،؟جلسه آخر دادگاه بود و حکم نهایی در اواسط ماه جولای خوانده می‌شود، نوری تا زمان گرفتن حکم در بازداشت به سر می برد باشد که این کشتی باده بیاید،و این غم دریایی عزیزان رنج کشیده را بر موج اصلی آزادی بنشاند.و سرنگونی جمهوری جنایت اسلامی را شاهد باشیم.
رویا صادقی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما