تهران - هجوم مردم به فروشگاه‌ها بدنبال اعلام گران شدن مواد غذایی - ویدئوی ارسالی

تهران - هجوم مردم به فروشگاه‌ها بدنبال اعلام گران شدن مواد غذایی - ویدئوی ارسالی
تهران - هجوم مردم به فروشگاه‌ها بدنبال اعلام گران شدن مواد غذایی - ویدئوی ارسالی

تهران - هجوم مردم به فروشگاه‌ها بدنبال اعلام گران شدن مواد غذایی - ویدئوی ارسالی

برگرفته از: 
سایت ایران کارگر
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: