شما بفرمائید تکلیف ما با این انسان چیست؟

جناب آقای عبداکریم سروش بعد از هفتاد سال "تحقیق و تفحص" بالاخره کشف کرده اند که "موجودی به نام شیطان وجود ندارد"!
خوب، تا اینجای کار را باید به فال نیک گرفت!
اما فکر نکنید ایشان خیال دارند دست از سرما بر دارند؟
نه خیر، تازه طلبکار هم هستند!
می فرمایند اصلا همچون موجودی در بارگاه الهی وجود نداشته و قرآن هم منظورش چیز دیگری است!
و می فرمایند اصلا شیطان خود شما هستید، خبر ندارید!

 

جناب آقای عبداکریم سروش بعد از هفتاد سال "تحقیق و تفحص" بالاخره کشف کرده اند که "موجودی به نام شیطان وجود ندارد"!
خوب، تا اینجای کار را باید به فال نیک گرفت!
اما فکر نکنید ایشان خیال دارند دست از سرما بر دارند؟
نه خیر، تازه طلبکار هم هستند!
می فرمایند اصلا همچون موجودی در بارگاه الهی وجود نداشته و قرآن هم منظورش چیز دیگری است!
و می فرمایند اصلا شیطان خود شما هستید، خبر ندارید!
یعنی:
"اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست"!
و خلاصه ادامه می دهند که اینها "داستان" هایی است که
خود شما ساخته اید و محصول تخیلات شماست!

عجب!!!
آقا شماها چه خونها که نریختید، چه گردن ها که نزدید، چه غارتها و تجاوز ها که نکردید! و هنوز هم دارید و دارند می کنید و می کنند!
حالا می فرمائید همه اینها "سوء تفاهم" بوده است و ما کج فهمیده ایم؟

بقول آبادانیها: بابا ایول!!!

بعد هم پی در پی نقل از مولوی برای اثبات صحت سخنانش!
آقا همین مولوی و حافظ و .... بیچاره ها مجبور بودند به کوچه شعر و عرفان زده تا با گهی به نعل و گهی به میخ بتوانند بخشی از اندیشه های فلسفی خود را با مردم در میان بگذارند بدون اینکه از طرف حاکمان و کاسبان دین پوستشان کنده شود!
عالیجناب در حوزه "تمدنی" شما هنوز هم نمی شود در مورد فلسفه و خرد و علم و عشق بی پرده و بدون لفافه سخن گفت!

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: