با هم، برای آزادی دستگیرشدگان خیزش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دستگیری حبیب فدایی جونقانی و .. را محکوم می کنیم!
امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مزدوران حکومت اسلامی به جونقان لشکرکشی کرده و بیش از چهل نفر از شهروندان دستگیر شدند. آقای حبیب فدایی جونقانی و فرزندش ایشان (کامران) هم از دستگیرشدگان هستند. ما جامعه ایران و جهانیان را به پشتیبانی از خیزش نوین جامعه شهروندی ایران دعوت می کنیم و نگرانی خود را نسبت به تکرار سرکوب و قتل عام ایرانیان توسط شبکه های مافیائی – تروریستی اسلامگرایان حاکم، به آگاهی عموم می رسانیم.

 

با هم، برای آزادی دستگیرشدگان خیزش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دستگیری حبیب فدایی جونقانی، شهروندان جونقان و .. را محکوم می کنیم و تا آزادی آنها آرام نمی گیریم!

امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مزدوران حکومت اسلامی به جونقان لشکرکشی کرده و بیش از چهل نفر از شهروندان دستگیر شدند. آقای حبیب فدایی جونقانی و فرزندش ایشان (کامران) هم از دستگیرشدگان هستند.  ما جامعه ایران و جهانیان را به پشتیبانی از خیزش نوین جامعه شهروندی ایران دعوت می کنیم و نگرانی خود را نسبت به تکرار سرکوب و قتل عام ایرانیان توسط شبکه های مافیائی – تروریستی اسلامگرایان حاکم، به آگاهی عموم می رسانیم.

شهروندان دلیر ایران و بویژه شهروندان استانهای خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و .. در صف مقدم خیزش اردیبهشت ماه، برای آزادی، داد، دمکراسی، رفاه اجتماعی و زندگی انسانی بیا خاسته اند.

در این شرایط سرنوشت ساز کنونی، خطاب به سایه نشین های منفعل و چرکه اندازان فرصت طلب، باید گفت؛

اگر امروز با شهروندان استانها بپا خاسته همصدا و همگام نشوید، سرکوب های خونین دیماه ۱۳۹۶، آبانماه ۱۳۹۸ تکرار خواهد شد و دلاورترین فرزندان ایران در بیدادگاههای حکومت اسلامی جان خواهند داد و سرنوشت شومی در برای جامعه و میهن رقم زده می شود.

مبارزه برای براندازی حکومت اسلامی، وظیفه ای انسانی، دمکراتیک، ملی، میهنی است و جنگ آغاز شده، بیطرف ندارد!

شهروند ایرانی ناچار است جایگاه خود را تعیین کند؛ کنار جنایتکاران، دزدان و غارتگران حاکم، یا در جنبش اقدام برای تظاهرات، تحصن، اعتصاب عمومی و حضور در خیابان؟

عقب نشینی در برابر تهاجم حکومت اسلامی، بمعنای تائید حکم مرگ شهروندان، جامعه و میهن مان است.

آزادی دستگیرشدگان خیزش اردیبهشت، با ویران کردن زندان ها میسر است.

با هم برای گسترش تظاهرات ها، تحصن ها و اعتصاب عمومی و تدارک قیام ملی برای آزادی ایران و ایرانیان!

 

با هم برای مدیریت شهروندی سوسیال دمکراتیک محلات و شهرها

با هم برای آزادی، داد، دمکراسی، رفاه همگانی، زندگی انسانی و جمهوری ایرانی

تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران

www.tribuneiran.org

جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

 

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: