اعتراض‌ها در بروجرد، حمله به معترضان در رشت و فضای امنیتی در اردبیل