اعتراضات خیابانی در ایران؛ جنبش‌های اجتماعی چگونه می‌توانند به‌ یکدیگر متصل شوند؟

جنبش‌های اجتماعی موثر در ایران کدام‌ها هستند؟ نقش جنبش‌های اجتماعی برای گذار از وضع موجود و ساختن آینده‌ای بهتر چیست؟ این جنبش‌ها در چه نقطه‌ای و چگونه می‌توانند برای ایجاد یک تحول بنیادین، به یکدیگر متصل شوند؟ موانع همیابی و همکاری جنبش‌های اجتماعی در ایران چیست؟ میهمانان این برنامه: ‎سعید پیوندی - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن ‎شهران طبری - دانش‌آموخته علوم سیاسی ‎مهرداد درویش‌پور - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن ‎نعیمه دوستدار - روزنامه‌نگار

 

 
جنبش‌های اجتماعی موثر در ایران کدام‌ها هستند؟ نقش جنبش‌های اجتماعی برای گذار از وضع موجود و ساختن آینده‌ای بهتر چیست؟ این جنبش‌ها در چه نقطه‌ای و چگونه می‌توانند برای ایجاد یک تحول بنیادین، به یکدیگر متصل شوند؟ موانع همیابی و همکاری جنبش‌های اجتماعی در ایران چیست؟  میهمانان این برنامه: ‎سعید پیوندی - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن ‎شهران طبری - دانش‌آموخته علوم سیاسی ‎مهرداد درویش‌پور - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن ‎نعیمه دوستدار - روزنامه‌نگار
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: