چهار نفردر گروگان‌گیری با کلاشنیکف و نارنجک در ایلام کشته شدند