در میکده گفتند خدا نیست ولی بود / در صومعه گفتند ریا نیست ولی بود
28.05.2022 - 08:03

در میکده گفتند خدا نیست ولی بود

در صومعه گفتند ریا نیست ولی بود

گفتند که چرک کف دست است زر و سیم

بر زخم دل ریش دوا نیست ولی بود

گفتند که شیطان لعین را سر و سری

با قاری قرآن و دعا نیست ولی بود

گفتند که با عشوه گر و رشوه گر و دزد

هم کاسگی اهل قضا نیست ولی بود

گفتند که منظور خدا از سفر و سیر

هر گز سفر آنتالیا نیست ولی بود

گفتند که این سیستم بانکی که نجیب است

سودش همه پاک است و ربا نیست ولی بود

گفتند که مرد عملیم و سخن ما

نفخ شکم و باد هوا نیست ولی بود

گفتند ره ما و علی حیدر کرار

اندازه ی یک موی جدا نیست ولی بود

گفتند در این مملکت از فرط عدالت

دیگر خبر از شاه و گدا نیست ولی بود

گفتند و شنیدیم و با تجربه دیدیم

هر آنچه که گفتند روا نیست ولی بود

گفتند که بیرنگ به آیینه نزن سنگ

آیینه تر از دولت ما نیست ولی بود

[به نقل از کانال تلگرام آقای اکبر گنجی]

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما