ترکی و زبانهای اتصالی باستانی
09.06.2022 - 13:25

در این نوشته بر اساس آثار زیر :
1- مقایسه ( سومری – ترکی) SUMERCƏ, TÜRKCƏ TUTUŞDURMA

https://iranglobal.info/node/87142

2- رابطه ( ایلامی - ترکی) ELAMCA-TÜRKCƏ DIL ƏLAQƏSI

https://iranglobal.info/node/85181

 3- رگه ( اورارتویی-ترکی)(URARTUCA-TÜRKCƏ)İZ
https://iranglobal.info/node/88338

 4- رابطه زبانی(هوری- ترکی)HURRİCƏ -TÜRKCƏ
https://iranglobal.info/node/181632

عبارات و جملاتی از زبانهای مذکور، مورد کندوکاور قرار میگیرند.
 جملات زبانهای باستانی معمولاً با رنگ آبی قید شده اند. اعداد درکلمات سومری، نشانۀ " تلفظ واحد، و املاء و معانی مختلف" لغات است. اینجا میتوان  واژه ها را بدون شماره خواند.

*

بررسی این زبانها مواردی را روشن میکند:
1- زبانهای نامبرده، زبانهای اتصالی agglutinative مستقلی هستند که عملکردشان تابع قواعد خودشان است.
آنها در مواردی قواعد مشترک دارند.
2- از زاویه ساختار زبانی( فونتیک، وندها، کلمات، گرامر، معانی لغات، نگاه زبانی به اشیاء و پدیده ها و...) نسبت بهم " دوری و نزدیکی" دارند، که ارتباط آنها را نشان میدهد. این رابطه در مورد زبان ترکی هم صادق است.
3- زبانهای اتصالی مذکور و مانندهایشان، نشان از این دارند که آنها در مجموع  به یک منطقه و گروه زبانی "کم و بیش نزدیک بهم" تعلق دارند . خانواده زبانهای ترکی نیز از این گروه است.
4- برخلاف نظر بعضی ها، آنها زبانهای " تک افتاده و بی ارتباط با همدیگر" نبوده اند. بلکه با تمام دوری و نزدیکی ها، هم ریشه و هم خانواده بوده اند. زبان ترکی با همه این زبانها رابطه  دارد و متعلق به این خانواده است. خانواده زبانهای اتصالی باستانی.
5-  درموارد مذکور معمولاً نظر واحدی بین پژوهشگران وجود ندارد. عرصه مسایل انسانی محل آراء مختلف و متضاد است و خواهد بود....
ادامه در فرمت PDF

PDF

 

ترکی و زبانهای اتصالی باستانی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما