آذربایجان و شاهنامه به چاپ دوم رسید
21.06.2022 - 12:23

باشگاه شاهنامه پژوهان _ گروه خبر : آذربایجان و شاهنامه به چاپ دوم رسید. کتاب آذربایجان و شاهنامه اثر سجاد آیدنلو به چاپ دوم رسید. این کتاب در هفت فصل به بررسی جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاهِ هزارسالۀ شاهنامه در آذربایجان می‌پردازد. آذربایجان در شاهنامه، ترکان در شاهنامه،زبان ترکی در شاهنامه، آذربایجان در روایت‌های ملّی- پهلوانی ایران خارج از شاهنامه، شاهنامه در آذربایجان که خود شامل سیزده بخش است.شاهنامه‌شناسان و شاهنامه‌پژوهان آذربایجانی و بررسی نظریّات منتقدان آذربایجانیِ فردوسی و شاهنامه از بخش های این کتاب است. کتاب آذربایجان و شاهنامه از سوی موقوفات افشار منتشر شده است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تار نمای شاهنامه پژوهان

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما