رفتن به محتوای اصلی

Rassoul Karimi
نظرات رسیده
21.06.2022 - 09:14

Rassoul Karimi کیانوش جان میگن انشناین گفته دو چیز انتها نداره یکی احمقی انسان‌ها و دیگری فضا اما در مورد دومی شک دارم حالا اینها اگر مواجب گیر اسراییل هم نباشند مزدوران بی مواجب بگیرند

Rassoul Karimi
کیانوش جان میگن انشناین گفته دو چیز انتها نداره یکی احمقی انسان‌ها و دیگری فضا اما در مورد دومی شک دارم
حالا اینها اگر مواجب گیر اسراییل هم نباشند مزدوران بی مواجب بگیرند