رفتن به محتوای اصلی

تمام دیدگاههای شما صد در صد
نظرات رسیده
22.06.2022 - 07:30

تمام دیدگاههای شما صد در صد درست است و من با غالب انها برخورد داشتم و از نزدیک شاهد بودم خاطرم است در دوران دانشکده قبل از انقلاب گروههای چپ قرار کوهنوردی میگذاشتند و عضو قبول میکردند

تمام دیدگاههای شما صد در صد درست است و من با غالب انها برخورد داشتم و از نزدیک شاهد بودم
خاطرم است در دوران دانشکده قبل از انقلاب گروههای چپ قرار کوهنوردی میگذاشتند و عضو قبول میکردند منهم‌چون کوهنوردی را دوست داشتم به انها پیوستم روزی که برای اولین بار می خواستیم روز جمعه به کوه برویم گفتند برای نهار فرداچه ؟؟؟من گفتم تون ماهی رییس گروه گفت نه تون خوشمزه است !!!!! نان وخرما بیاوریم از همان لحظه در من‌تنفر ابجاد شد و برای همیشه دور آنان و چنین تفکر فقر پرستی را خط کشیدم