رفتن به محتوای اصلی

ســالام دوسلار
lachin
22.06.2022 - 09:32
عنوان مقاله:
مزد کلفت فیلیپینی معادل یک کارگر و خرج 35 هزار مستشار امریکایی بیشتر از خرج پرسنل ارتش ایران.

ســالام دوسلار.. در دوران شکوفایی پهلوی دوم, هر ایرانی میتوانست یک کلفت فیلیپینی داشته باشد. این همان دورانی است که 35 هزار مستشار آمریکایی در ایران در واحد های نظامی , کشاورزی, آموزش و پرورش و...

سازمان های اطلاعاتی , رادیو تلویزیون و مخابرات درباری فعالیّت میکردند واز برکت شاه شاهان, این مستشاران شامل
کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع آمریکا، نظامیان یونیفورم‌پوش و کارمندان بخش خصوصی اعزامی از سوی کمپانی‌های تسلیحاتی به ایران بودند. بخش اعظم مستشاران و متخصصان فنی-نظامی آمریکایی مقیم ایران را کارمندان قراردادی وزارت دفاع آمریکا تشکیل می‌دادند که به‌طور عمده راهنمایی و مشاوره‌ی ارتش ایران در مسائل دفاعی، تشکیلاتی و طرح پروژه‌ها و برنامه‌های نظامی را برعهده داشتند.[14]
حضور بیش از 35 هزار مستشار در سال 1356، که اکثر آن‌ها در جنگ ویتنام حضور داشتند و دخالت در تمامی امور سیاسی-اقتصادی و نظامی کشور و سیطره بر ارتش، ژاندارمری، شهربانی و ساواک، بیانگر دو نوع وظیفه و عملکرد آن‌ها بود؛ یکی حفظ و حراست از منافع دولت آمریکا و ایجاد زمینه‌های کافی برای گسترش سرمایه‌های خارجی در ایران و دیگری شرکت مستقیم در سلطه‌ی سیاسی بر مردم و اجرای نظم.[15] هرچند با ورود سلاح‌های جدید در مقیاسی وسیع، سیل مستشاران نظامی آمریکا برای آموزش نحوه‌ی استفاده از این سلاح‌ها به‌سوی ایران سرازیر شد. ... برگرفته از اینترنت