رفتن به محتوای اصلی

Pandora Noury
نظرات رسیده
23.06.2022 - 09:15

Pandora Noury ۱) شما همین دقت را در مورد همه گروه های سیاسی دارید یا تمرکز را بر هواداران نظام پادشاهی میگذارید ؟ اگر یک جمهوری خواه نظرش غیر دموکراتیک باشد باید خر چه مسی را گرفت ؟ ۲) آی

Pandora Noury
Sima Mahzari
۱) شما همین دقت را در مورد همه گروه های سیاسی دارید یا تمرکز را بر هواداران نظام پادشاهی میگذارید ؟ اگر یک جمهوری خواه نظرش غیر دموکراتیک باشد باید خر چه مسی را گرفت ؟
۲) آیا در نظام دموکراتیک آزادی بی نهایت و بی اندازه هست یا محدودیت هایی وجود دارد ؟ آیا نباید آزادی در چها چوب قوانین بازی مشترک باشد ؟ در یک نظام نو پای دموکراتیک رویکرد با گروه های کمونیست و یا اسلامی که به قوانین دموکراتیک پایبند نیستند چه باید باشد؟
پ.ن : گویا آنچه شما را نسبت به فرشگرد حساس کرده اصطلاح ارتجاع سرخ و سیاه. است