رفتن به محتوای اصلی

تقی روزبه : با سلام و تشکر از
نظرات رسیده
24.06.2022 - 14:12

تقی روزبه : با سلام و تشکر از زحمات و پیگیری شما در انتشار سایت ایران گلوبال. نکته عجیبی که برای اولین بار توجهم را آنهم پس از سالها آشنائی با سلوک این سایت جلب کرد. دستکاری بود در متن نوشته

با سلام و تشکر از زحمات و پیگیری شما در انتشار سایت ایران گلوبال.
نکته عجیبی که برای اولین بار توجهم را آنهم پس از سالها آشنائی با سلوک این سایت جلب کرد. دستکاری بود در متن نوشته من نسبت به آقای مصداقی.که از دو نظر خارج از عرف و استانداردهای معمول و شناخته شده بود. اولا به لحاظ دستکاری در وازگان که حتی اگر بفرض ایرادشما بحق هم می بود قاعدتا مقاله باید همراه با توضیح به من حذف می شد که البته با توجه به فقدان توهین و دلیل بسنده آنهم منطقی نبود. دستکاری هرمقاله بویژه به لحاظ محتوائی و نه صرفا خطای ادیتی توسط هرسایتی که باشد به اعتماد نویسنده و چه بسا خوانندگان اگر متوجه آن شوند نسبت به سایت و گردانندگان آن لطمه می زند. نکته دوم که آن هم بقدرکافی شگفت انگیزبود توهین تلقی کردن واژگانی چون عرایض و یا خرامیدن است که فکرنکنم در هیچ سایت و فرهنگی توهین تلقی شود.... این که یکی عرایض یا واژه خرامیدن را توهین تلقی کند براستی عجیب است و باید دید که چرا به این واژگان بی گناه حساس شده است. در نوشته حتی پیشونداقا هم حذف نشده است. شاید شوخی و یا طنزرا که نمک مطلب هست شما و یا همکارتان توهین تلقی کرده باشید. اگر چنین باشد بخش مهمی
از ادبیات کشورمان باید دورریخته شو د... خوشحال می شوم اگر پاسخ خود را برایم امیل کنید... تقی روزبه