رفتن به محتوای اصلی

Faramarz Bakhtiar
نظرات رسیده
25.06.2022 - 11:58

Faramarz Bakhtiar خانبابا تا سلطنت طلب نشی ما شمارو به عنوان چپ قبول نداریم.