تاج زاده و دیگران اشتباه می کنند از شاهزاده نقد پهلوی ها را طلب می کنند
در انقلاب 57 استفاده از خمینی برای زدن شاه اشتباه نبود.
11.07.2022 - 18:31

 

 آنچه در مورد خمینی شد یک استثناء بود که مقصر تنها خود او نبود بلکه بار بیشتر گناه به گردن کسانی است که پس از انقلاب به او پر و بال دادند اگرنه اون بیچاره رفته بود قم عبادتش را بکند. شماها با گند زدن های تان و فرصت طلبی هایتان، به جان هم افتادن های تان میدان را برای او باز کردید و گفتید بفرما! این قدرت! بزن توی سر ما تار و مار مان کن ما لیاقت نداریم! 

کسانی که میترسند شاهزاده هم مثل خمینی بشود در واقع به خودشان اعتماد ندارند و جرات اعتراف هم ندارند. من به خودم اعتماد دارم و اجازه دیکتاتوری یا قدرت گرفتن یک شخص یا نماد را در مقام اجرایی به احدی به سهم خودم نخواهم داد. اگر شما خواننده عزیز میترسید از این که یک روز رضاپهلوی دیکتاتور شود باید سیاست را ببوسی بگذاری کنار چون رضاپهلوی هم کنار برود تو باز هم عرضه نداری جلوی دیکتاتور شدن دیگری را بگیری. اگر سیاستگران سال 57 به دست خود گردن شان را مقابل تیغ خمینی نهادند و او برید، امروز چنین نیست. استفاده از خمینی برای زدن شاه اشتباه نبود. آنچه اشتباه بود کنار کشیدن و درویش مسلکی اهل سیاست بود که با ساده لوحی و بلاهت و این که ما برای مقام انقلاب نکردیم کنار کشیدند و آخوندهای نابکاری مثل هادی غفاری آمدند بناچار و «در راه خدا و خدمت به خلق» نماینده و وزیر و وکیل شدند. این خیلی عجیب است که بره های بی تجربه و ساده لوح و قربانی و تار و مار شده دیروز  در مقابل خمینی که امروز هرکدام خود را یک شیر می بینند و گله شیرهای خودشان را دارند و نعره می کشند هنوز از یک نماد می هراسند. این ترس بی مورد است. ما اهل سیاست و رهبران میدانی با حضور خودمان نباید اجازه دیکتاتور شدن به کسی را بدهیم. ما میتوانیم از رضاپهلوی بعنوان یک ابزار استفاده کنیم آنچنان که زمانی از خمینی بعنوان یک ابزار استفاده کردیم. اما اشتباه سال 57 را تکرار نکنیم. رضاپهلوی را به میدان اجرایی نکشیم.  باهم از همین امروز بر سر ایران آینده و نظام سکولار دمکرات و مجلس موسسان کنار بیاییم که اگر نیاییم حتا اگر رضا پهلوی فوت هم کرده باشد یک «خمینی یا مصدق یا قاضی محمد یا ستارخان یا نوادگان محمدحسن خان قاجار یا سپهدار رشتی» از یک جای ایران به تهران خواهد آمد و قدرت را بدست خواهد گرفت که در هر حالتش به ضرر ایران سکولار دمکرات فردا است. 

ما مجبوریم بر سر شاهزاده باهم کنار بیاییم. به او را آقای رضاپهلوی خطاب نکنید.  اینجوری او به سطح خود می آورید و او را وارد حوزه رهبری میدانی می کنید و این خطر است. این تهدید است! چرا نمی گیرید! اگر هدف تان این است که با به میدان کشیدن او او را به زمین بزنید اول باید یک تضمینی بدهید که او زمین میخورد. چنین تضمینی نیست. این آدم اگر فردا بخواهد دیکتاتور شود چیزی از خمینی کم ندارد که امروز در «پاریس» رضاشاه و پدرش محمدرضاشاه را بکوبد و شما ساده لوحان را فریب بدهد و فردا بیاید در ایران قدرت را بدست بگیرد بعد یک بیلاخ به شما نشان بدهد و بگوید در پاریس خدعه کردم پدر بزرگم و پدرم خیلی هم خوب بودند. «آقای رضا پهلوی» خطاب کردن او اشتباهی بشدت استراتژیک است. عزت تپانش کنید! شاهزاده شاهزاده بگویید. احترام بگذارید. در عین حال هرکجا «اوامری» در امور اجرایی صادر کردند که فردا مردم کجا جمع شوند و فلان کارخانه چه زمانی اعتصاب کند همانجا جلویش را بگیرید که «شاهزده»  این گونه امور را به مقامات اجرایی و میدانی واگذار بفرمایند ما آنچه صلاح است را انجام میدهیم.  والاحضرت همینقدر که مردم را تشویق به پیروی از فعالیت های ما بفرمایید وظیفه شان را برای کشور انجام داده اید! اگر میخواهید از دیکتاتور شدنش جلوگیری کنید راهش این است! در عین حال که با همراهی شاهزاده با شما توی دهن سلطنت طلبانی که هی رضاشاه دوم رضاشاه دوم  می گویند هم زده اید. 

 شاهزاده را نباید در مسائل اجرایی و میدانی داخل کرد این کار خطرناک است.نباید از شاهزاده خواست که حزب تشکیل بدهد این خطرناک است! اگر از دیکتاتور شدن او در هراس هستید،  او فردا روز با در اختیار داشتن یک حزب سیاسی و میلیونها عضو  (چی؟ غیر ممکنه؟ مطمئنی؟ ایرانی را نمی شناسید؟)  آنچنان قدرت و توان سیاسی و اجرایی بالقوه ای خواهد داشت که ممکن است همه تان را مثل بلدوزر بیرون بریزد. هزاری بگویید او آدم دمکراتی است من از شما ساده لوحان نمی پذیریم. ساده لوح!!! تو حتا به پدرت هم نباید اعتماد کنی بلکه باید ساز و کاری فراهم بیاوری که شرایط و امکانات دیکتاتور شدن را نه به رضاپهلوی و نه به محمد مصدق بدهد! شما برای دوری از خطر دیکتاتوری نمیتوانید سپهدار رشتی را از میدان بیرون کنید و مصدق را بیاورید! هرگز نباید کل سرنوشت اجرایی کشور را در دست کسی گذاشت و به او اعتماد کرد. باید ما در میدان باشیم و ساز و کاری را در قانون اساسی و قوانین موضوعه بوجود بیاوریم که کسی امکان دیکتاتور شدن نیابد. خودمان هم چارچشمی مراقب یکدیگر باشیم و قوانینی را به تصویب برسانیم که امکان دیکتاتور شدن به احدی ندهد. قوانینی که بر اساس آن هر زمان که  رسانه ها، تلویزیون و اینترنت اراده کردند بتوانند زیر دامن مان را تماشا کنند و اگر خطایی دیدند رسوای مان کنند. این تضمین است نه از میدان بدر کردن رضاپهلوی یا مصدق یا سپهدار رشتی! 

 امروز  رضاپهلوی در میدان است. چرا اینقدر منفی فکر کنیم؟ در ایرانی که مردم میتوانند یکی از سفاک ترین رژیم های روی زمین را به زیر بکشند رضاپهلوی یا هرکس دیگری باید مغز خر خورده باشد که فکر دیکتاتوری به سرش بزند. اگر شما دوست عزیز به خودت اعتماد نداری و فکر میکنی عرضه نداری جلوی دیکتاتور شدن شاهزاده یا هرکس دیگری را بگیری مشکل توست. من عاشق چشم و ابروی رضاپهلوی نیستم اما او برای من یک وسیله است که رژیم را بزنم. این که او بیاید پدربزرگ و پدرش را زیر سوال ببرد این شمشیر را کند می کند. به وجهه او در میان مردم صدمه میزند و این حتا برای توی جمهوریخواه یک تف سربالاست و خطای تاکتیکی. این مردمی که میگویند چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم و نور به قبرش ببارد مگر نمیدانند شاه چه کرده؟ مگر ساواک را نمی شناسند؟ مگر 40 سال در محل کار و مدرسه و دانشگاه «ستم های پهلوی ها» را به گوش شان نخوانده اند؟ رضاپهلوی چه چیزی را اعتراف کند که مردم نمی دانند؟ مگر آنکه او بگوید پدربزرگ و پدرم قصاب بوده اند. و تو بگویی تو پسر یک قصاب هستی از کجا معلوم خودت قصاب نشوی. خب شما دوست عزیز با طرح این قضیه همچی نتیجه ای میخواهی بگیری دیگه؟ ما سالهاست که با شماها سر و کله زده ایم و آنچه در ذهن تان است را مثل نوشته ای راحت میخوانیم.  میخواهی او را کنار بگذاری! میخواهی با پیش کشیدن این بحث رضاپهلوی را ذبح کنی؟ فکر میکنی عاقلانه است؟ تاجزاده هدفش این است. ایا هدف تو هم این است؟ میخواهی شاهزاده را ذبح کنی؟ تاج زاده و سایر اصلاح طلبان بخشی از رژیم هستند. او میخواهد رضاپهلوی را بازجویی کند. به صلاح مبارزه نیست این بازجویی. رضاپهلوی هم کاره نیست و هیچ دادگاه و هیچ قاضی نمیتواند شاهزاده را به جرم اعمال پدرش به دادگاه فرا بخواند. این دادگاه تاریخی و پاداش یا مجازاتش هم تاریخی و بپای پدر و پسر است و رضاپهلوی هیچکاره است این وسط. 

شاهزاده یک نماد است. درست یا غلط از نظر ما، مردم دنبالش هستند او یک ابزار است. از او استفاده صحیح بکنیم به هدف مان کمک خواهد کرد. 

باقی بقایت. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

محسن کردی

عنوان مقاله
تاج زاده و دیگران اشتباه می کنند از شاهزاده نقد پهلوی ها را طلب می کنند.

1-   اتهامی که جمهوری اسلامی به تاج زاده زده چه ربطی به این مقاله دارد؟ چون جمهوری اسلامی تاج زاده را دستگیر کرده این مقاله سخن منطقی ندارد؟ از کجا چنین منطقی پیدا کردید؟ مثلا اگر تاج زاده چنین اتهامی نداشت سخنان من را تایید می کردید؟ البته که تاج زاده مدافع و خواهان تداوم جمهوری اسلامی است! او ملتزم به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است اگرنه برای پست ریاست جمهوری اقدام نمی کرد و حرفش را نمیزد. حالا چون او را گرفته اند لابد من همسو با وزارت اطلاعات هستم! 

2- اتهام دیگر تاج زاده اقدام برای امنیت ملی بود؟ من چندتا دیگه هم میذارم کنارش: تاج زاده موافق آزادی حجاب است به مقاله من چه ربطی دارد؟ تاج زاده کوبیده و کباب جوجه هم دوست دارد شاهزاده هم دوست دارد این را هم جمهوری اسلامی به اتهامات او در مورد به خطر افتادن امنیت ملی اضافه کند. 

برادر حرفی منطقی برای گفتن ندارید نظر ندهید سنگین تر هستید. 

د., 11.07.2022 - 21:43 پیوند ثابت
نظرات رسیده

خیلی جالبه گویا یکی از اتهامات تاجزاده دعوت از رضا پهلوی برای مناظره و گفتگو بود.

با این حال دو گروه اصلی علیه تاجزاده عملا متحد شدند مدافعان حکو مت اسلامی و بخشی از مدافعان رضا پهلوی .

اتهام دیگر تاج زاده اقدام علیه امنیت ملی و نظام بود

مدافعان دست راستی رضا پهلوی میگویند تاجزاده ها مدافع نظام کنونی و متحد نظام و مانع سرنگونی نظام هستند این گروه های افراطی وابسته ومدافع باز گشت سلطنت میدانند حداقل یکی از اتهام تاجزاده " اقدام علیه نظام" میباشد .

متأسفانه:

امروز خبر دستگیری جعفر پناهی منتشر شد.

با هم ومتحد برای آزادی همه زندانیان سیاسی و آزادی بیقیدوشرط همه دستگیر شده گان واکنش نشان دهیم.

د., 11.07.2022 - 20:27 پیوند ثابت